Dulaglutide (Trulicity®) minskar risken för hjärt- och kärlhändelser. både med och utan hjärtkärlsjukdom vid typ 2 diabetes, fösta och enda GLP-1 som visat både primär- och sekundär prvention av hjärt-och kärlhändelser vid T2DM
 
Baserat på detta har ADA/EASD konsensusrapport uppdaterats
Buse JB et al, Diabetologia 2020;63(2):221-228
 
 
"To date, the level of evidence to support the use of GLP1 receptor agonists for primary prevention is strongest for dulaglutide but lacking for other GLP-1 agonists"
 
Dulaglutide jämfört med placebo 3 P MACE p=0,026

Randomized Controlled Trial Lancet 2019 Jul 13;394(10193):121-130. REWIND

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt