Förra året 2019 avled knappt 90 000 personer i Sverige. Det är mer än 40 år sedan så få dog och detta trots att befolkningen idag är betydligt större och äldre.
 
Bättre behandlingar av exempelvis högt blodtryck, blodfettsrubbningar och blodsockernivåer ligger bakom de positiva siffrorna.
 

Det är Socialstyrelsen som årligen sammanställer statistiken för dödsorsaker (se länk nedan). Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken följt av cancer. 


Enligt Statistikmyndigheten SCB hade Sverige förra året en befolkning på 10,345 miljoner. 1977, 42 år tidigare, var siffran 8,236 miljoner. En ökning med 25 procent. Trots det var antalet dödsfall förra året inte fler.

Skördar frukterna av forskning

I Sverige lever två miljoner människor med hjärt- kärlsjukdom vilket förklarar att det är ett mycket stort forskningsområde. Det förklarar också de stora framsteg som har gjorts för att både förebygga och behandla hjärt- kärlsjukdomar.
– Att överlevnaden i hjärt-infarkt och stroke har ökat så mycket de senaste decennierna är inget annat än fantastiskt. Till stor del beror det här på att vi i dag skördar frukterna av framgångsrik forskning, säger Jan Nilsson, professor vid Lunds universitet och ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd, när han intervjuas i fondens årsrapport för 2019.

Färre rökare

Sammantaget har detta gjort att dödligheten i hjärtinfarkt har minskat från omkring 200 till runt 75 dödsfall per 100 000 invånare. Forskare och läkare förklarar den positiva utvecklingen under de senaste 15 åren med dels en hälsosammare livsstil, exempelvis är det allt färre som röker och läkemedel som har möjliggjort en bättre kontroll av blodfettsnivåerna har introducerats.


Under samma period har även dödligheten i stroke minskat med 42 procent. En viktig orsak till det är moderna blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer.


Men, det finns tendenser som hotar att bromsa eller vända den positiva utvecklingen. Tre faktorer står i förgrunden, för lite fysisk aktivitet, för utbredd övervikt och allt fler diabetespatienter.

En halv miljon diabetespatienter

En svensk undersökning som publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine 2017 pekar på att dödligheten minskar även för diabetespatienter. Data ur Nationella Diabetesregistret (NDR), drygt 450 000 med typ 2 diabetes och 37 000 med typ 1 diabetes, ingick i kartläggningen.

Den största skillnaden jämfört med tidigare sågs hos typ 1 diabetiker, ungefär en 40-procentig nedgång mellan åren 1998-2014. För typ 2 diabetiker cirka 20 procent.


- Minskningen av dödliga hjärt-kärlsjukdomar var likartad för personer med typ 1-diabetes och bakgrundspopulationen , medan personer med typ 2-diabetes hade en mindre minskning av dödliga hjärt-kärlsjukdomar jämfört med befolkningen i övrigt, säger Aidin Rawshani, en av forskarna bakom studien.


En av forskarnas slutsatser är att kontrollen och behandlingen av riskfaktorer som höga blodtryck, blodfettsrubbningar och blodsockernivåer har blivit bättre.

Från www.diabetesportalen.se Tord Ajanki

Publiceras med tillstånd av förf och www

 

Länk till Socialstyrelsens rapport
Statistik om dödsorsaker 2019

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-6-6798.pdf

Länk till studien i tidskriften New England Journal of Medicin:
Mortality and Cardiovascular Disease in Type 1 and Type 2 Diabetes

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608664

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt