Increased risk for fracture, beginning in childhood and extending through life, is associated with type 1 diabetes, according to recent study findings published in Diabetes Care. 

David R. Weber, MD, MS,of Golisano Children’s Hospital, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, and

...

In patients with type 1 diabetes, poor glycemic control was associated with increased long-term risk for death and major adverse CV events after CABG in a population-based cohort study.

Researchers investigated whether preoperative HbA1c levels predicted death or CV events after CABG for patients

...

Reuters Health. People with type 2 diabetes who skip breakfast and fast until noon may have blood sugar spikes throughout the day, a small study suggests.

 

When 22 patients with type 2 diabetes missed their morning meal, they had higher-than-usual surges in blood sugar after lunch and dinner, the

...

De senaste åren har det tagits en rad initiativ på nationell, regional och lokal nivå för att förbättra vården för personer med diabetes.

Det har varit ett prioriterat område när satsningar har gjorts på kroniska sjukdomar. Men vad och hur krävs för att omvandla dessa riktlinjer och vägledningar till

...

Christina Kennedy Dagens medicin var ytterst ansvarig för olika sessioner och moderator kring diabetes

30 proc mindre insulinpump sedan landstingen tog över ekonomiskt ansvar dec 2013 från TLV.
Dessförinnan hade insulinpump varit i Sverige ett fritt nationellt diabeteshjälpmedel, inom

...

Möte i Visby 30/6 Ny lagstiftning, ny teknik och förändrade värderingsmönster innebär ett kraftigt ökat förändringstryck på sjukvården sätt att möta patienterna. Framtidens sjukvård behöver tänka nytt – men hur?
Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska universitets- sjukhuset, Anders Ekblom,

...
En ung patient uppsöker en närakut i Stockholm med klassiska diabetessymtom, förhöjt blodsocker, och fler andra tydliga symtom som visade sjukdomens allvarlighetsgrad.
Men istället för att remittera akut till sjukhus, som föräldrarna ville, skickades han hem.
Det agerandet innebär en fara för
...
Så här noggranna ska
P−Glukosresultaten vara från och med 150701
 
Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar anges här som mål för noggrannheten, det vill säga hur mycket ett mätresultat får avvika från det sanna glukosvärdet hos patienten. Kravet på noggrannhet varierar med syftet med mätningen. Fyra
...

Vad skulle det kosta att rädda fler patienter från livshotande komplikationer? Och vad skulle vi vinna om fler patienter nådde sina behandlingsmål?
http://dagensmedicin.creo.tv/dagens-medicin-play/almedalen/diabetes-hur_manga_fler_liv_kan_vi_radda_i_morgon_om_vi_gor_som_vi_ska_i_dag
1 juli

...

Med kunskap om vad vår genetiska variation innebär kan framtidens diabetesvård individanpassas med färre komplikationer och ökad livskvalitet som följd.

Panelen: Fredrik Hed, moderator, Christina Lloyd, Fredrik Löndahl, Karin Wåhlander, Heidi Stensmyren och Hindrik Mulder.

Vid seminariet ”Genvägen till

...

Svenska Läkaresällskapet

8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum
Svenska Läkaresällskapet - 2015-07-03

Hur hälso- och sjukvården ska möta dagens och morgondagens utmaningar är en komplex och omfattande fråga. Inte minst frågan om organisation, ledning

...

Reuters Health
People with type 1 diabetes must control their blood sugar with insulin, but getting it automatically from an implanted pump may also help to stave off death from heart disease, according to a large Scandinavian study.

Among more than 18,000 type 1 diabetics in Sweden followed over time,

...

PRESS RELEASE 

 

Insulinpump halverar risken för kardiovaskulär händelse och död. Utdata NDR. BMJ. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin som publiceras i inflytelserika British Medical Journal. 

 

I studien, som genomförts med hjälp av Nationella Diabetes Registret NDR I Sverige, följde forskarna 18

...
Diabetesdrabbade med låg inkomst löper tre gånger så stor risk att dö jämfört med en person med hög inkomst och utbildningsnivå. En ny avhandling visar att socioekonomiska faktorer och födelseland är en större hälsorisk än forskarna trott.
– I ett land med ytterst jämlik tillgång till vård trodde vi
...

Ulf Eriksson, professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Karolinska Institutet, Stockholm, har genom sin forskning identifierat flera proteiner med betydelse för fosterutveckling och sjukdom.

En mycket viktig upptäckt är att tillväxtfaktorn VEGF-B

...

Socialstyrelsen har publicerat slutversionen av beslutsstödet Gränsvärden för graviditetsdiabetes, som varit ute på remiss under våren. I och med det finns det nu en nationell rekommendation om gränsvärden för diagnosen graviditetsdiabetes, något som hittills saknats.

Syftet med beslutsstödet är att

...

Vid patientorganisationen Svenska DIabetesförbundets Riksstämma hade generaldirektören för TLV Sofia Wallström bjudits in och berättade om myndighetens arbete.

Riksstämman beslöt att förbundet kraftfullt ska verka för

att TLV drar tillbaka sitt beslut om att insulinpumpar inte ska ingå i

...

ADA BOSTON

A one-time update of insulin-delivery parameters using patient data was no more effective at regulating blood glucose levels than using a patient’s insulin pump settings to initialize the artificial pancreas system, according to study findings presented here.
See Also

In a randomized,

...

En spruta med insulinproducerande celler i låret. Det kan vara framtidens behandling för typ 1-diabetes. Och det behöver inte heller vara så avlägset om man får tro forskarna på diabeteskonferensen i USA.

alt
Stamcell.

Det pågår flera lovande studier där man mad hjälp av stamceller kan skapa

...

ADA BOSTON

Functional MRI in adolescents with type 1 diabetes revealed diminished or increased activity in different brain regions during periods of hypoglycemia and hyperglycemia, - and recovery to euglycemia did not return neuronal activity to baseline levels, according to research presented at

...

In the Veteran's Affairs Diabetes Trial (VADT) of mainly older men with poor glycemic control, those who were randomized to receive about 5 years of intensive vs standard glycemic therapy had a lower incidence of cardiovascular events, but no improved survival during a median 9.8-year follow-up, new

...

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av tre läkemedelssubstanser som används för att behandla typ 2-diabetes, enligt pressmeddelande från Läkemedelsverket.

Granskningen ska utvärdera risken att substanserna orsakar diabetesketoacidos, som kan utvecklas då personer har

...

Rapport från ADA (American Diabetes Association) mötet, 5-9 juni, 2015,

Boston, Massachusetts, US

Amerikanska diabetesmötet är ett av diabetesvärldens största möten i antalet deltagare och antalet presentationer. I år deltog ett 50-tal svenskar. Flertalet av dessa hade egen vetenskaplig

...

Insatser i den friska befolkningen räddar flest hjärtliv

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har minskat i Sverige. De förbättrade siffrorna beror till största delen på förändrade riskfaktorer i den friska befolkningen, och i mindre utsträckning på behandlingar och förändringar hos de som redan är

...

Insatser i den friska befolkningen räddar flest hjärtliv

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har minskat i Sverige. De förbättrade siffrorna beror till största delen på förändrade riskfaktorer i den friska befolkningen, och i mindre utsträckning på behandlingar och förändringar hos de som redan är

...