Klicka uppe till vänster på www.dagensdiabetes.se
så finns eDiabetologNytt med senaste numret som pdf utan lösenord
 
Kan ta 6-20 sek att ladda ner beroende på snabbhet i din kontakt med nätet
 
Tidningen är igår utskickad med posten nu och kommer till dig som medlem i SFD
i början av nästa vecka.
 
God
...
Fredrik Löndahl, ordf Svenska Diabetesförbundet, patientorganisationen skriver i sin ledare i veckan som gick i tidningen Allt om Diabetes
 
Vi behöver tänka nytt
Jag brukar ta mig an det mesta med ett öppet och positivt sinne. Men när det gäller den svenska modellen som omhuldar tekniska hjälpmedel
...
De nationella målnivåer som fastställts för diabetesvården i landet uppnås inte.
 
En första uppföljning av målnivåerna visar att det är en bra bit kvar innan landsting och regioner lyckas nå upp till målen. Men uppföljningen visar också en del positiva resultat.
 
Med utgångspunkt i Socialstyrelsens nationella
...
 
Postkonferens diabetes - höjdpunkter från EASD och ADA
 
Dagens Medicin arrangerar i samarbete med Svensk Förening för Diabetologi en postkonferens om diabetes med de viktigaste nyheterna från två av årets stora diabeteskongresser, European
...
VÄRLDSDIABETESDAGEN
Lika och olika - hur möter vi bäst mångfalden i diabetesvården?
 
Dagens Medicin Agenda och Nationella diabetesteamet bjuder in till Världsdiabetesdagen 2017. Programmet tar sikte på nya utmaningar i diabetesvården med patienter från många kulturer och olika gruppers behov av
...
Meeting venue
Aula Medica - Karolinska Institute Nobels Väg 6 - 171 65 Stockholm
 
Registration hours:
Friday, 1 December: 13:30 - 17:30
Saturday, 2 December: 07:30 - 17:30
Sunday, 3 December: 07:30 - 13:00
 
Official language
English. Simultaneous translation will not be provided.
 
Registrations
No registration fee
...
På flygplatsen på väg hem från EASD i Lissabon en on-line-rapport. Gör ett försök att sammanfatta en del av de intryck som fastnat. Mycket av det som EASD handlar om är bortom min kunskapshorisont – och jag har bara kunnat bevaka en bråkdel av allt utbud av forskning och klinik.
 
För den som vill skaffa
...
Sitagliptin kan förlänga tid till insulinbehandling, skriver PETRA HEDBOM WWW.DAGENSMEDICIN.SE
 
Tillägg med sitagliptin hos personer som har en välbehandlad typ 2-diabetes kan fördröja tiden till insulinbehandling.
 
I en internationell kohort har forskarna tittat på om tillägg med DPP 4-hämmaren
...
LISBON -- Type 2 diabetes may come with a thin silver lining: reduced risk of aortic aneurysm and dissection, a Swedish population-based study suggested.
 
Diabetes was associated with 28% lower risk of aortic aneurysm (adjusted HR 0.72, 95% CI 0.68-0.76), with an incidence rate of 80.4 versus 93.3
...
Det ser ut som att både kaffe och te kopplas till en bättre överlevnad bland kvinnliga patienter med diabetes. Resultaten presenteras på EASD-kongressen under torsdagen, skriver Maria Gustavsson www.dagensmedicin.se
 
Tidigare studier har antytt att kaffedrickare i den generella befolkningen har en
...
LISBON, PORTUGAL — The α-glucosidase inhibitor acarbose (Glucobay/Precose/Prandase, Bayer) reduces the incidence of diabetes but not of major cardiovascular events among Chinese patients with established heart disease and impaired glucose tolerance (IGT), new research indicates.
 
Findings from the Acarbose
...
EASD: Passiva ”mördarceller” förhindrar typ 1-diabetes
 
Gustaf Christoffersson, forskare vid Uppsala universitet, tilldelas utmärkelsen ”Rising star” vid diabeteskonferensen EASD i Lissabon. Han får priset för upptäckten av en ny form av immunreglering som visar hur immunförsvaret hos möss fungerar
...
Genom data från det norska diabetesregistret och den norska statistiska sentralbyrån har forskarna samlat uppgifter om 7 602 personer med typ 1-diabetes. Bakgrunden var att man ville hitta möjliga förklaringar till varför omkring 22 procent av vuxna typ 1-diabetiker i Norge har ett
...
LISBON -- Extended-release exenatide (Bydureon) was safe for the heart but didn't help prevent cardiovascular events in type 2 diabetes among a mixed primary and secondary prevention population, the EXSCEL trial showed.
For the primary composite endpoint of death from cardiovascular causes,
...
LISBON -- Presence of diabetes had no bearing on cardiovascular risk reduction with the PCSK9 inhibitor evolocumab (Repatha) in the FOURIER trial, researchers said here.
 
The 40% of patients in the trial who had diabetes saw at least as good a reduction in the primary composite endpoint of
...
LISBON -- Among pregnant women with type 1 diabetes, continuous glucose monitoring (CGM) was tied to better outcomes for mom and baby, researchers reported here.
 
Mothers who used CGM during pregnancy experienced less time overall in hyperglycemia compared to pregnant non-users of self monitoring
...
 
Kortison har en stor påverkan på blodsockret. Ny forskning visar att det finns särskilda receptorer i insulincellerna som styrs av GAS5, ett sk ickekodande RNA, och som kan ha betydelse för hur blodsockret svarar på steroider som kortison.
 
Vid diabeteskonferensen EASD i Lissabon presenterar
...
Press release
 
Fiasp® significantly improved overall blood sugar control in type 1 diabetes long-term
 
Lisbon, Portugal, 12 September 2017 ­­­- Fiasp® (fast-acting insulin aspart), the only approved, new-generation, ultra-fast acting1-3 mealtime insulin, improved overall blood sugar (HbA1c) and
...
Att endast mäta HbA1c, långtidsblodsockret, verkar vara ett trubbigt verktyg för att hitta patienter som har eller riskerar att få typ 2-diabetes, enligt en ny svensk studie.
 
– Det är anmärkningsvärt att känsligheten är så dålig. Om man använder HbA1c som ett screeningverktyg kommer väldigt många patienter
...
LISBON, PORTUGAL — Use of real-time continuous glucose monitoring (CGM) produces significant long-term improvement in HbA1c among adult patients with type 1 diabetes, regardless of whether they use insulin pumps or multiple daily insulin injections (MDI), new research shows.
 
Two-year data from the Comparison
...
LISBON -- Genetic links to type 1 diabetes vary by age of onset, supporting the emerging idea of heterogeneity in the disease, researchers reported.
 
The combination of alleles known as DR3/DR4 traditionally seen as the strongest risk for type 1 diabetes in studies from young-onset cases only held
...
Personer med diabetes typ-1 som är noga med sina lipidsänkande läkemedel kopplas till lägre risk att drabbas av icke-dödlig hjärt-kärlsjukdom.
 
– Det här är egentligen inga nyheter men visar att det är viktigt att läkare följer upp sina patienter och diskuterar vikten av lipidsänkande behandling,
...
Mötet vill förmedla ökad kunskap kring diabetes och psykisk ohälsa. Mötet är en samverkan mellan Svensk Förening för diabetologi, Svensk Förening för psykiatri och Sveriges Kommuner och landsting.
 
Målgruppen är personal från vårdcentral liksom sjukhusdiabetes, såväl barn som vuxen, även kommernas
...

The U.S. Food and Drug Administration today approved Medtronic’s MiniMed 670G hybrid closed looped system, the first FDA-approved device that is intended to automatically monitor glucose (sugar) and provide appropriate basal insulin doses in people 14 years of age and older with type 1 diabetes.

...

Att både arv och miljö påverkar vår risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är väl känt. I en ny studie från Uppsala universitet visar forskarna nu att minnet av en hjärtinfarkt kan lagras i våra gener genom epigenetiska förändringar. Resultaten har publicerats i tidskriften Human Molecular

...