Kortison har en stor påverkan på blodsockret. Ny forskning visar att det finns särskilda receptorer i insulincellerna som styrs av GAS5, ett sk ickekodande RNA, och som kan ha betydelse för hur blodsockret svarar på steroider som kortison.
 
Vid diabeteskonferensen EASD i Lissabon presenterar
...
Press release
 
Fiasp® significantly improved overall blood sugar control in type 1 diabetes long-term
 
Lisbon, Portugal, 12 September 2017 ­­­- Fiasp® (fast-acting insulin aspart), the only approved, new-generation, ultra-fast acting1-3 mealtime insulin, improved overall blood sugar (HbA1c) and
...
LISBON, PORTUGAL — Use of real-time continuous glucose monitoring (CGM) produces significant long-term improvement in HbA1c among adult patients with type 1 diabetes, regardless of whether they use insulin pumps or multiple daily insulin injections (MDI), new research shows.
 
Two-year data from the Comparison
...
LISBON -- Genetic links to type 1 diabetes vary by age of onset, supporting the emerging idea of heterogeneity in the disease, researchers reported.
 
The combination of alleles known as DR3/DR4 traditionally seen as the strongest risk for type 1 diabetes in studies from young-onset cases only held
...
Mötet vill förmedla ökad kunskap kring diabetes och psykisk ohälsa. Mötet är en samverkan mellan Svensk Förening för diabetologi, Svensk Förening för psykiatri och Sveriges Kommuner och landsting.
 
Målgruppen är personal från vårdcentral liksom sjukhusdiabetes, såväl barn som vuxen, även kommernas
...

The U.S. Food and Drug Administration today approved Medtronic’s MiniMed 670G hybrid closed looped system, the first FDA-approved device that is intended to automatically monitor glucose (sugar) and provide appropriate basal insulin doses in people 14 years of age and older with type 1 diabetes.

...

Att både arv och miljö påverkar vår risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är väl känt. I en ny studie från Uppsala universitet visar forskarna nu att minnet av en hjärtinfarkt kan lagras i våra gener genom epigenetiska förändringar. Resultaten har publicerats i tidskriften Human Molecular

...
Tjeckisk studie, publicerad 2016. Patienterna valde regim utifrån behov och i samråd med diabetesteamet.
 
65 typ 1, varav 27 med CGM (SAIR), SAIR= Sensor Augmented Insulin Regim
Prospektiv (ej randomiserad), real-life studie under ett års uppföljning, indelad i 4 grupper:
- Pump (n=20)
- Penna 
...

A Lot to Learn from Your Patients

 

I am a diabetes educator and certified foot care nurse. Through the years, I’ve learned that most topics we teach people who have diabetes are really topics every person should know about.

I teach patients how to care for their feet, how to prevent foot problems,

...

MUNICH — Onset of type 1 diabetes is just as likely to occur in people older than 30 years of age as in those younger, new research shows.

The data were presented September 16, 2016, here at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2016 Annual Meeting by Dr Nicholas JM Thomas, of the

...

Strategiska forskningsprogrammet i Diabetes vid Karolinska Institutet anordnar ett internationellt endags diabetessymposium den 11 november 

 

Bifogat finner du programmet – det är ett helt öppet möte utan kostnad för deltagande!

 

Mer information med progrtam finns på hemsida där man även kan anmäla

...

A panel of ten biomarkers might be of research value to help identify type 2 diabetes patients with high cardiovascular riskwhen added to routine clinical risk factors, a new research has found. 

The candidate biomarkers were first successfully used in study participants with abnormal blood sugar

...

Det mest hälsosamma landet att leva i är Island. Men Sverige kommer in som god trea strax efter Singapore. Listan finns i en vetenskaplig artikel publicerad i den högst ansedda och högt rankade tidskriften The Lancet

I en stor metastudie hämförs 188 länder mot FNs mål för hållbar utveckling. Bland

...

Studier är viktigt alternativt: En vetenskaplig utbildning är nödvändig för blivande läkare 

Vårt kliniska arbete med såväl utredningsgång och val av behandlingar skall vara dels förankrade med patienten och evidensbaserade. Vikten av att förstå och värdera studier och forskningsrön har blivit allt

...
Sverige har kommit längst med att skapa förutsättningar för utveckling mot den värdebaserade vården, jämfört med 25 andra länder. Det visar en rapport från undersökningsföretaget Economist Intelligence unit, EIU. 

Ett stort antal länder har valt att försöka införa värdebaserad och patientorienterad

...

Ett spännande program finns utlagt på www.sfdmoten.se

Här kan Du också anmäla Dig liksom om Du vill ha hjälp med hotellrum etc.

Hjärtligt välkommen

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

 

Nio av tio tidigt gravida kvinnor med diabetes uppger i en studie från Sahlgrenska akademin att de har god hälsa.
Omkring 500 kvinnor med typ 1 diabetes föder barn i Sverige varje år, vilket motsvarar cirka en halv procent av alla förlossningar. Typ 1 diabetes medför ökade risker, framför allt på
...
Sjukdomskostnaderna för behandling av patienter med typ 2-diabetes fördubblades i Sverige mellan åren 2006 och 2014 samtidigt som kostnaderna för diabetesläkemedel genomgående under perioden endast representerar fyra procent.
 
Det visar resultat från den svenska studien DAISY som presenteras på den
...
Longer-Term Home Use Safe for Artificial Pancreas System

3-month study might pave way to FDA clearance

 

MUNICH EASD -- Longer-term, home use of a closed-loop "artificial pancreas" system of continuous glucose monitor and insulin pump appeared safe for teens and adults in a pivotal trial.

 

During 3

...

Kontrollen av blodsocker och kolesterol hos patienter med typ 2-diabetes är bättre i Danmark jämfört med i Norge och i Sverige enligt resultat från studien Nordic DISCOVER. 


Studien är den första nordiska jämförande långsiktiga studien av primärvårdens omhändertagande av patienter med typ

...
Villkor

Läs igenom dessa villkor innan du besöker Dagensdiabetes.se webbsidor (webbplatsen). I och med att du besöker nämnda webbplats godkänner du samtidigt att nedanstående villkor är bindande för dig. Enskilda dokument och delar av denna webbplats kan vara förenade med särskilda villkor som gäller i

...

EASD München dag 4

 

Sista dagen, en viss kongresströtthet infinner sig men nu gäller det att hålla ångan upp för här kommer nu det som många väntat på, den kardiovaskulära säkerhetsstudien av semaglutid, Novo Nordisks GLP1-analog avsedd att injiceras en gång per vecka. NN har valt att inkludera sin

...

EASD München 2016 dag 3

 

Sex parallella sessioner inleder dagen, börjar med att välja

 

Managing pregnant women with microvascular complications

Professor Kari Teramo, gynekolog från Finland, inleder och talar om nefropati. Min erfarenhet är att dessa kvinnor är den största utmaningen i vården av

...

EASD München 2016 dag 2

 

Mycket som händer idag, väljer det som jag tror har störst intresse för flest läsare. Först det som ligger mig mycket varmt om hjärtat trots att jag själv inte ser så många av dessa patienter. En av morgonens state-of-the art sessioner har titeln

 

New paths to tight

...