Blood pressure and complications in individuals with type 2 diabetes and no previous cardiovascular disease:
national population based cohort study

Samuel Adamsson Eryd,1,2,3 So a Gudbjörnsdottir,1,2 Karin Manhem,2 Annika Rosengren,2,3 Ann-Marie Svensson,1 Mervete Mi araj,1 Stefan Franzén,1 Sta an

...

http://www.bmj.com/content/351/bmj.h4612

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) has recommended tighter blood sugar control for patients with diabetes, to minimise the risk of long term vascular complications.

An updated NICE guideline on diagnosing and managing type 1

...

Novo Nordisk has given up on the GLP-1 drug as a treatment for Type 1 diabetes, at least for now. A blockbuster in the Type 2 form of the disease, Victoza fell short in a new late-stage trial as an add-on to insulin therapy.

Higher doses of the drug did cut blood sugar levels and helped patients

...

Press release

En internationell studie med mer än 7 000 deltagare visar att läkemedlet Jardiance minskar risken att drabbas av hjärt-kärlhändelser hos patienter med typ 2-diabetes. Runt hälften av alla dödsfall i patientgruppen orsakas av hjärt- kärlsjukdomar. De fullständiga resultaten

...

Dexcom had put a bit of a Band-Aid on its mobile strategy--its prior smart device-compatible continuous glucose monitor required a separate worn transmitter and a dedicated handheld receiver.

But now the FDA has approved the first CGM system, dubbed G5, which connects an all-in-one adhesive

...

Se tidigare inlägg på www.dagensdiabetes.se kring insulinpump 640G

Enligt företrädare för Medtronic idag har företaget begärt prövning hos Kammarrätten av beskedet om att inhibition av Läkemedelsverkets (LVs) beslut ej beviljats av Förvaltningsrätten. Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd

...

»Den snabbt växande mängden medicinsk programvara och digital utrustning inom både forskningsinriktad och rutinmässig vård har blivit en veritabel utmaning för Läkemedelsverket och resten av världens läkemedelsmyndigheter.
– Vi ser en fullständig explosion av hälso- och vårdrelaterade appar som

...

Läkemedelsverket, LV, kan hålla fast vid sitt krav på företaget Medtronic från den 31 juli att återkalla samtliga insulinpumpar av modellen MiniMed 640G. Förvaltningsrätten i Uppsala avslog i fredags Medtronics begäran om att LV:s beslut skulle frysas tills domstolen fattat ett beslut i frågan. 

...

(Reuters Health) - A large new review of existing research suggests that for healthy people, a reasonable amount of saturated fat in the diet poses no health risk.

 

Trans fats, on the other hand, were associated with an increased risk of death from any cause, death from cardiovascular disease and a

...

Kontinuerliga blodsockermätare delas ut lovar sjukvårdsledningen efter uppmärksammade Barndiabeteskampen

Sjukvårdens ansvariga i länet håller med Barndiabeteskampen.

– Min grundinställning är att alla barnfamiljer i Dalarna som vill och sedan använder en kontinuerlig blodsockermätare ska få en,

...

The American Diabetes Association (ADA) and the American Heart Association (AHA) have issued a newly revised joint scientific statement on prevention of cardiovascular disease in adults with type 2 diabetes.

The statement, which updates the previous one from 2007 (which updated the original one

...

Årets Rolf Luft symposium på Karolinska Institutet den 27 maj var välbesökt och erbjöd ett späckat program.

Pristagare i år blev professor Andrew Hattersley, från Exeters universitet i Storbritannien. Han fick priset för sin banbrytande forskning kring monogen diabetes, främst neonatal diabetes

...
 
Viktig information från Medtronic 10 augusti 2015
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Företagets info i sammandrag
 
Viktig information
  1. Meddelande om återkallande av MPA MiniMed 640G
  2. Lanseringen av MiniMed 640G 1,8 ml ställs in
 
  1. Meddelande om återkallande av MPA MiniMed 640G
 
Medtronic meddelande
...

Att utskrivningen av CGM-mätare ser olika ut i olika landsting kommenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till Sveriges Radio:

– ”Det kan ju innebära att ett barn eller en vuxen kan få det här förskrivet på en vårdcentral eller en specialistenhet, men inte en annan. Att vi inte lyckats

...

The type 2 diabetes drug metformin could be used to lower cholesterol levels, according to new research.

The study, conducted by researchers at the German Diabetes Centre in Düsseldorf, analysed the blood samples of more than 1,800 participants.

The researchers looked for metabolites that would

...

https://www.facebook.com/pages/Barndiabeteskampen/843845832359188

Se svarsinsändare  Landstinget Dalarna ser positivt på ny teknik inom diabetesvården

Debatt

Svar debattartikel om diabetesvård för barn och vuxna i Dalarna i DD 23/7 2015:

Typ 1-diabetes är en allvarlig sjukdom och det är viktigt att

...

Övervikt är ett växande hälsoproblem i så gott som hela världen, där den hittills effektivaste behandlingen torde vara överviktskirurgi. I dagens läge utförs företrädesvis Gastric ByPass (c:a 95% av Sveriges c:a 8000 årliga överviktsoperationer), även om antalet Gastric Sleeve operationer ökar

...

Medtronic warns on potential MiniMed pump glitch

July 28, 2015 

Medtronic is informing customers with a select number of its MiniMed 620G and 640G insulin pumps of an issue with the Bolus screen displaying a bolus amount that is not up to date, according to an FDA report filed last week.

Medtronic began

...

Sverige har tredje plats i diabetes-incidens bland unga människor efter  Finland och Sardinien. En femtedel av befolkningen har invandrarbakgrund.

Vi har ett flertal invandrare från länder där risken för typ1 diabetes (T1D) är avsevärt lägre än hos oss. Migration som ett naturligt experiment är ett

...

“The results of the study are highly promising and in line with previous published [type 2 diabetes] prevention studies,” Saila B. Koivusalo, MD, of the department of obstetrics and gynecology at the University of Helsinki and Helsinki University Hospital, told Endocrine Today. “These findings may

...

alt

Action Points

  • In patients with impaired glucose tolerance, randomization to intensive lifestyle change or metformin versus placebo had favorable effects on lipoprotein subfractions, a study found.
  • There were also significant changes in adiponectin as well as body mass index.

 

Both metformin and

...

En film som belyser att det är mer än vårdrelaterade och medicinska saker som spelar roll för hur man mår och hur man kan uppleva att leva med diabetes typ 1.


Filmen tar upp vad personerna som lever med sjukdomen själva gör för att bli starka och känna sig fria, men också olika sorters stöd som behövs
...

Anna-Sara Törnqvist, med. mag., Specialistsjuksköterska barn och ungdom. Centralsjukhuset i Karlstad.

Tommy de la Rosée, med. mag., Specialistsjuksköterska barn och ungdom. Centralsjukhuset i Karlstad.

 

BAKGRUND

Ungdomsåren är en omstörtande tid i en människas liv där fysisk, psykisk och social

...
NPR Diabetes

Ordförande
Christian Berne
Projektledare
Sophia Björk
Tony Holm
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt