Vad skulle det kosta att rädda fler patienter från livshotande komplikationer? Och vad skulle vi vinna om fler patienter nådde sina behandlingsmål? Se Program.

1 juli Diabetes – hur många fler liv kan vi rädda i
morgon om vi gör som vi ska i dag?
Vad skulle det kosta att rädda fler

...

Med kunskap om vad vår genetiska variation innebär kan framtidens diabetesvård individanpassas med färre komplikationer och ökad livskvalitet som följd.

Panelen: Fredrik Hed, moderator, Christina Lloyd, Fredrik Löndahl, Karin Wåhlander, Heidi Stensmyren och Hindrik Mulder.

Vid seminariet ”Genvägen till

...

Svenska Läkaresällskapet

8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum
Svenska Läkaresällskapet - 2015-07-03

Hur hälso- och sjukvården ska möta dagens och morgondagens utmaningar är en komplex och omfattande fråga. Inte minst frågan om organisation, ledning

...

Reuters Health
People with type 1 diabetes must control their blood sugar with insulin, but getting it automatically from an implanted pump may also help to stave off death from heart disease, according to a large Scandinavian study.

Among more than 18,000 type 1 diabetics in Sweden followed over time,

...


Fewer major amputations; survival remains poor, especially with comorbid PAD, renal insufficiency

For patients with diabetic foot ulcers (DFUs), long-term limb salvage is favorable; however, long-term survival remains poor, particularly for those with peripheral artery disease (PAD) or chronic

...