Gör som Anders Jensen, far till en son med typ 1-diabetes, och delta i vår vykorskampanj! Gå in på 
 
 
och läs hur.
 
Vykortskampanj
 
Sedan början på 2015 har Diabetesförbundet arbetat aktivt med att föräldrar till barn med diabetes ska ha rätt till ersättning när de
...

När? Var? Hur? - Inkretiner – Insuliner, för diabetesteam, 1 dag

http://www.fokusdip.se/utbildningar-moten/dip-nar-var-hur

Dagen bygger på aktivitet från deltagarna med diskussioner och grupparbeten. Utbildningen innehåller därför praktiska övningar och verkligheten: Bakgrund och patofysiologi,

...
In adults with two or more antibodies predicting the development of type 1 diabetes, treatment with daily oral insulin therapy did not prevent development of the disease, but a small subset experienced a 31-month delay in clinical diabetes development.
 
Close relatives of people with type 1
...
Diabetes är en av våra stora folksjukdomar, ändå får sjukdomen inte den uppmärksamhet som de drabbade förtjänar.

Därför kan vi nu stolt avslöja att vi sänder Sveriges första direktsända TV-gala till förmån för diabetes, den 14 november kl. 20.00 på TV3, Viafree och Viaplay.

Galan sänds direkt från...
Fler än vart tredje barn under fem år som insjuknar i typ 1 diabetes får sin diagnos så sent att de är svårt sjuka när de kommer till sjukhus. Anledningen, varken vården eller föräldrarna upptäcker symtomen i tid.

Det är engelska forskare som kartlagt hur insjuknandet i typ 1 diabetes ser ut bland
...


Significantly higher mortality in the Diabetes Control and Complications Trial conventional therapy group 

From healthdaynews.com

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Overall mortality is similar in the Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications

...

The 2016 European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society (ESC/EAS) guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice[1] continue to include risk-based low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) targets despite a change in US guidelines. Alberico L. Catapano, PhD,

...

Recurrent diabetic ketoacidosis was associated with substantial mortality in a population of young, socially disadvantaged adults with very high HbA1c levels, according to recent data published in Diabetologia.

From www.endocrinologyadvisor.com

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Researchers at the Royal

...

Avoidable diabetes-related hospital visits on the rise, study says

England saw a 39 percent increase in patients admitted to the hospital for hypoglycemia over the course of the last 15 years.
 
From www.diabetespro.com
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 

Significantly more people in England have gone to the

...

Today Theresa May becomes the second woman to serve as prime minister of the United Kingdom, but she'll be the first major world leader living with type 1 diabetes, sayd www.medscape.com

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Mrs May, 59, replaces David Cameron and will face what is likely to be an

...
glykosmätare, skriver  
 
Nyhetsinfo
 
www red DiabetologNytt
 
 

NT-rådet vid SKL avråder tillsvidare landstingen från att använda Abbotts glukosmätare Freestyle Libre vid typ 2-diabetes. Rekommendationen gäller i avvaktan på att TLV:s hälsoekonomiska

...

Rapport från Almedalen 

Mona Landin-Olsson, ordf Svensk Förening för Diabetologi SFD

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Almedalen växer för varje år och uttrycket ”alla är där” blir mer och mer sant. I år var 3824 evenemang listade i programmet och alla dessa var fria för alla och envar att bevista.

...

Försäkringskassan riskerar hälsan hos barn med typ 1 diabetes, skriver Hans Jönsson på www.diabethics.com. Se Debattartikeln där i sin helhet och nedtill i sammandrag.

Nyhetsinfo www red DiabetologNytt

 

Sverige har näst högst incidens av typ 1 diabetes i världen, efter Finland. Varje dag insjuknar

...

The agreement between self-reported medication adherence and directly observed counts of pills and insulin pens was only “fair” among a cohort of patients with type 2 diabetes at high risk for complications, recent study findings show. Kelly K, et al . BMJ Open Diabetes Res Care. 2016;doi:10.1136/bmjdrc-2015-000182...

Researchers may have identified the first step toward precision medicine in the field of diabetes.

From www.endocinrolocyadviser.com

Nyhetsinfo www red DiabetologNytt

According to data presented at the American Diabetes Association (ADA) 76th Scientific Sessions, it may now be possible to combine

...

RÖD BOK

OM LÅGT BLODSOCKER VID DIABETES

Nationella Diabetesteamet

bestående av

Svenska Diabetesförbundet

Svensk Förening för Diabetologi

Barnläkarföreningens Delförening för Endokrinologi och Diabetes

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård

Dietisternas Riksförbund, Referensgruppen för

...
INSTITUTIONEN FÖR MEDICINSKA VETENSKAPERENHETEN FÖR DIABETESVÅRD, uppsala Universitet

Författare: Anette Groth, magisterarbete, 

Diabetesvård, vetenskaplig metodik och uppsats Uppsats D, 15 hp
2016

Handledare: Karin Wikblad

Examinator: Janeth Leksell

 

Nyhetsinfo

Figurer, tabeller och bilder saknas

...

Du ser den. Den vanliga sidan som du kanske besökte ofta har ändrats. Vi har moderniserat och spetsat den teknisk. Nu når vi våra läsare längre med länkning till andra system som sprider vårt budskap. Vi håller i trådarna för det mesta inom diabetologi i Sverige och vi uppdaterar

...

Increased risk for fracture, beginning in childhood and extending through life, is associated with type 1 diabetes, according to recent study findings published in Diabetes Care. 

David R. Weber, MD, MS,of Golisano Children’s Hospital, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, and

...

In patients with type 1 diabetes, poor glycemic control was associated with increased long-term risk for death and major adverse CV events after CABG in a population-based cohort study.

Researchers investigated whether preoperative HbA1c levels predicted death or CV events after CABG for patients

...

Reuters Health. People with type 2 diabetes who skip breakfast and fast until noon may have blood sugar spikes throughout the day, a small study suggests.

 

When 22 patients with type 2 diabetes missed their morning meal, they had higher-than-usual surges in blood sugar after lunch and dinner, the

...

Christina Kennedy Dagens medicin var ytterst ansvarig för olika sessioner och moderator kring diabetes

30 proc mindre insulinpump sedan landstingen tog över ekonomiskt ansvar dec 2013 från TLV.
Dessförinnan hade insulinpump varit i Sverige ett fritt nationellt diabeteshjälpmedel, inom

...

Möte i Visby 30/6 Ny lagstiftning, ny teknik och förändrade värderingsmönster innebär ett kraftigt ökat förändringstryck på sjukvården sätt att möta patienterna. Framtidens sjukvård behöver tänka nytt – men hur?
Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Karolinska universitets- sjukhuset, Anders Ekblom,

...
En ung patient uppsöker en närakut i Stockholm med klassiska diabetessymtom, förhöjt blodsocker, och fler andra tydliga symtom som visade sjukdomens allvarlighetsgrad.
Men istället för att remittera akut till sjukhus, som föräldrarna ville, skickades han hem.
Det agerandet innebär en fara för
...
Så här noggranna ska
P−Glukosresultaten vara från och med 150701
 
Nationella kvalitetsmål för glukosmätningar anges här som mål för noggrannheten, det vill säga hur mycket ett mätresultat får avvika från det sanna glukosvärdet hos patienten. Kravet på noggrannhet varierar med syftet med mätningen. Fyra
...