Läkarförbundet föreslår i en ny rapport åtgärder för fler ST-läkare i allmänmedicin. Dagens brist på läkare i allmänmedicin hotar patientsäkerheten vid vårdcentralerna. Särskilt allvarlig är situationen i områden där befolkningen har färre vårdalternativ.

För att på sikt lösa situationen måste

...

 

Vi människor har olika förmåga att frisätta och reagera på insulin beroende på etnicitet. Det visar en studie som gjorts av forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum, LUDC, i samarbete med amerikanska och japanska forskare och som publiceras i juni-numret av tidskriften Diabetes Care.

I

...

SAVOR var den första av en serie randomiserade studier som testar de nya inkretinaktiva läkemedel som kommit under senare år, för evaluering av kardiovaskulär prevention. Effekten i SAVOR verkar vara neutral men inga data har ännu presenterats. - de kommer i höst på EASD

Sannolikt är det dock så

...
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32883

En mycket bra, tillika helt färsk, genomgång av ämnet diabetes och nattarbete,
klicka på ovan för att få hela skriften i pdf utan lösenord, totalt 67 sidor,

avAnders Knutsson, arbetsmiljömedicinare och Anders Kempe, diabetolog, under redaktionArbets- och
...