Må bra under Ramadan

Nyhetsinfo www

red DiabetologNytt

Ramadan är den religiösa fasta som muslimer genomför under en månad varje år. I år infaller den mellan den 6 juni - 5 juli. Under dygnets ljusa timmar får den fastande inte äta eller dricka, vilket kan leda till problem med välbefinnande och

...
Nedtill två arbeten
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Vi har en masterstudent Ahmed Hussein som nu blivit färdig med sin uppsats i omvårdnad om hur sjuksköterskor på en strokeenhet arbetar med assisterad egenvård för patietner med diabetes och stroke, avseende fotprevention. Studien visade att
...

Barnen kan dö – men föräldrar får inte vab

Sjuksköterskorna: Oacceptabelt att föräldrar till barn med typ 1 diabetes nekas tillfällig föräldrapenning, infört i www.aftonbladet.se 

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

DEBATT. Den senaste tiden har allt fler och fler föräldrar till barn med typ 1

...

PRESS RELEASE 

 

Insulinpump halverar risken för kardiovaskulär händelse och död. Utdata NDR. BMJ. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin som publiceras i inflytelserika British Medical Journal. 

 

I studien, som genomförts med hjälp av Nationella Diabetes Registret NDR I Sverige, följde forskarna 18

...
Diabetesdrabbade med låg inkomst löper tre gånger så stor risk att dö jämfört med en person med hög inkomst och utbildningsnivå. En ny avhandling visar att socioekonomiska faktorer och födelseland är en större hälsorisk än forskarna trott.
– I ett land med ytterst jämlik tillgång till vård trodde vi
...

Ulf Eriksson, professor vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Karolinska Institutet, Stockholm, har genom sin forskning identifierat flera proteiner med betydelse för fosterutveckling och sjukdom.

En mycket viktig upptäckt är att tillväxtfaktorn VEGF-B

...

Socialstyrelsen har publicerat slutversionen av beslutsstödet Gränsvärden för graviditetsdiabetes, som varit ute på remiss under våren. I och med det finns det nu en nationell rekommendation om gränsvärden för diagnosen graviditetsdiabetes, något som hittills saknats.

Syftet med beslutsstödet är att

...

Vid patientorganisationen Svenska DIabetesförbundets Riksstämma hade generaldirektören för TLV Sofia Wallström bjudits in och berättade om myndighetens arbete.

Riksstämman beslöt att förbundet kraftfullt ska verka för

att TLV drar tillbaka sitt beslut om att insulinpumpar inte ska ingå i

...

ADA BOSTON

A one-time update of insulin-delivery parameters using patient data was no more effective at regulating blood glucose levels than using a patient’s insulin pump settings to initialize the artificial pancreas system, according to study findings presented here.
See Also

In a randomized,

...

En spruta med insulinproducerande celler i låret. Det kan vara framtidens behandling för typ 1-diabetes. Och det behöver inte heller vara så avlägset om man får tro forskarna på diabeteskonferensen i USA.

alt
Stamcell.

Det pågår flera lovande studier där man mad hjälp av stamceller kan skapa

...

ADA BOSTON

Functional MRI in adolescents with type 1 diabetes revealed diminished or increased activity in different brain regions during periods of hypoglycemia and hyperglycemia, - and recovery to euglycemia did not return neuronal activity to baseline levels, according to research presented at

...

In the Veteran's Affairs Diabetes Trial (VADT) of mainly older men with poor glycemic control, those who were randomized to receive about 5 years of intensive vs standard glycemic therapy had a lower incidence of cardiovascular events, but no improved survival during a median 9.8-year follow-up, new

...

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av tre läkemedelssubstanser som används för att behandla typ 2-diabetes, enligt pressmeddelande från Läkemedelsverket.

Granskningen ska utvärdera risken att substanserna orsakar diabetesketoacidos, som kan utvecklas då personer har

...

Rapport från ADA (American Diabetes Association) mötet, 5-9 juni, 2015,

Boston, Massachusetts, US

Amerikanska diabetesmötet är ett av diabetesvärldens största möten i antalet deltagare och antalet presentationer. I år deltog ett 50-tal svenskar. Flertalet av dessa hade egen vetenskaplig

...

Insatser i den friska befolkningen räddar flest hjärtliv

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har minskat i Sverige. De förbättrade siffrorna beror till största delen på förändrade riskfaktorer i den friska befolkningen, och i mindre utsträckning på behandlingar och förändringar hos de som redan är

...

Insatser i den friska befolkningen räddar flest hjärtliv

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar har minskat i Sverige. De förbättrade siffrorna beror till största delen på förändrade riskfaktorer i den friska befolkningen, och i mindre utsträckning på behandlingar och förändringar hos de som redan är

...

Boston ADA

A study presented here may shed some light on why children of obese parents are at a high risk of obesity and metabolic disorders themselves.

Researchers, led by Kristen Boyle, PhD, at the University of Colorado School of Medicine, looked at fetal stem cells and found that in utero,an

...

ADA BOSTON

Obstructive sleep apnea (OSA) is common in people with type 1 diabetes and is associated with abnormal glycemia and microvascular complications but not body mass index (BMI), a new study finds.

The data were presented June 7, 2015 here at the American Diabetes Association (ADA) 2015

...

ADA Boston

BOSTON — Among US Medicare beneficiaries with type 2 diabetes, out-of-pocket expenses diminish adherence to medication and may end up increasing overall healthcare costs in the long run, a new study finds.

The results, from an analysis of Medicare claims data for 2006–2009, were

...

ADA Boston

(Reuters Health) - Intranasal glucagon can safely and effectively treat hypoglycemia in children with type 1 diabetes (T1D), according to new findings presented at the American Diabetes Association's annual meeting in Boston.

Currently, intramuscular injections that must be mixed before

...

ADA Boston

Lilly Insulin Tops Sanofi's Lantus in T2DM Trials

(Reuters) - A long-acting insulin being developed by Eli Lilly and Co demonstrated greater blood sugar reduction than Sanofi SA's top-selling Lantus in patients with type 2 diabetes, according to data from three Phase III trials

...

ADA Boston. 75th ADA Meeting. Looking back to Science in Diabetes last 20 years

The discovery of insulin in 1921 and the availability of home blood glucose monitoring in 1981 perhaps represent the greatest advances thus far in the world of diabetes. But in the past 20 years, numerous incremental

...

ADA BOSTON

In a cohort of adult patients with type 1 diabetes who were hospitalized with diabetic ketoacidosis (DKA) in Edinburgh, Scotland, almost all patients survived the hospitalization, but they had an increased risk of early death, new research shows.

After one hospitalization for DKA,

...

ADA Boston.

Already 1994 the 4 S Study, the first study was published, a Scandinavian study with 4444 patients for 5 years showing effects of simvastatin on hard end points, heart infarctions – and in diabetic patients there was a 55% drop of heart attacks. The lipid hypothesis is accepted, and

...

 

ADA Boston.

Already 1994 the 4 S Study, the first study was published, a Scandinavian study with 4444 patients for 5 years showing effects of simvastatin on hard end points, heart infarctions – and in diabetic patients there was a 55% drop of heart attacks. The lipid hypothesis is accepted, and

...