Top-line results from the large cardiovascular safety outcomes trial for AstraZeneca's once-weekly version of the glucagonlike peptide-1 (GLP-1) receptor agonist drug for type 2 diabetes,
 
exenatide (Bydureon), show the agent met the goal of cardiovascular safety but failed to show any
...
Ny forskning visar att snusare har en ökad risk för typ 2-diabetes. Men hur negativa är snusets hälsoeffekter i övrigt? Mer forskning behövs, menar Cecilia Magnusson, adjungerad professor vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.
 
Vad visade er studie?
Vi såg att den som
...
Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 
Tarmfloran har nyckelroll vid behandling med klassisk diabetesmedicin
 
Nu klarnar bilden av hur det klassiska diabetesläkemedlet metformin verkar i kroppen. En studie vid Sahlgrenska akademin och universitetet i Girona indikerar
...
Vi tar fram anpassad information om de undersökningar och behandlingar som rekommenderas i Nationella riktlinjer.
 
Patientversionerna görs tillgängliga i samverkan med 1177 Vårdguiden. Där finns nu länkar till ytterligare åtta patientversioner som ska hjälpa till att stärka patientens delaktighet i
...
Du som var med på Diabetesforum i Sthlm i slutet av april
kanske missade någon föreläsning eller så kanske du vill fördjupa dig i ämnet än mer
 
Eller kanske du hade svårt att åka och deltaga,
men gärna vill ta del av föreläsningar
 
De flesta föreläsares bilder finns nu utlagda
 
1. Gå in på ...
The prevalence of primary aldosteronism among adults with type 2 diabetes is relatively low, but those with primary aldosteronism have higher systolic blood pressure and lower potassium levels than those without adrenal dysfunction, according to published findings.
 
“We did not find any strong
...
Diabetespatienter är beroende av att deras produkter fungerar och att den information och den behandling de erhåller genom produkterna blir korrekt. Teknikområdet är i en expansiv utvecklingsfas där ny, ofta avancerad teknik görs mer tillgänglig för patienterna. Läkemedelsverket ser positivt på
...
Diabetespatienter är beroende av att deras produkter fungerar och att den information och den behandling de erhåller genom produkterna blir korrekt. Teknikområdet är i en expansiv utvecklingsfas där ny, ofta avancerad teknik görs mer tillgänglig för patienterna. Läkemedelsverket ser positivt på
...
Diabetespatienter är beroende av att deras produkter fungerar och att den information och den behandling de erhåller genom produkterna blir korrekt. Teknikområdet är i en expansiv utvecklingsfas där ny, ofta avancerad teknik görs mer tillgänglig för patienterna. Läkemedelsverket ser positivt på den pågående
...
Denna länk kommer från inslag i Aktuellt igår kväll. Familjen har behov av larm. Då byggde man egen apparat med larm
 
 
Många föräldrar till barn med diabetes typ 1 är desperata och litar inte på tekniken de får av
...
Tilldelas Professor Mona Landin-Olsson
 
Mona har som ordförande för SFD under åtta år framgångsrikt arbetat med att utveckla svensk diabetesvård. Hon har i det Nationella Diabetesteamet gjort stora insatser för att öka kunskapen om diabetes både för vårdgivare, patienter och allmänhet.
 
Mona har på
...
 
Nicolai A. Lund-Blix, Stine Dydensborg Sander, Ketil Størdal, Anne-Marie Nybo Andersen, Kjersti S.Rønningen, Geir Joner, Torild Skrivarhaug, Pål R. Njølstad, Steffen Husby and Lars C. Stene Diabetes Care 2017 May; 
 
Abstract
OBJECTIVE Our aim was to study the relation between the duration of full
...
Sukralos är ett sötningsmedel som förekommer i bland annat energidrycker och yoghurt. Ny forskning visar att sukralos både höjer blodsockret och är fettbildande vilket kan vara skadligt för överviktiga och personer i riskzonen för diabetes.
 
Sukralos är ett kalorifritt sötningsmedel som är upp emot 650
...
Peter Jihde har berättat för Karin Jihde, som nedtecknat. Fotograf Olle Nordell står för de flesta av bilderna.
Volantes förlag, Stockholm 2016. Pris ca 216 kr. 10 kr per såld bok går till Diabetesfondens forskningsfond.
 
Peter Jihde – behöver han en presentation? Sportreporter och programledare på
...
170510
 
Tack för ditt brev och synpunkterna till vår utredning.
 
Det är grundläggande för TLV att ha god och nära kontakt med professionerna, för att vi ska kunna göra så bra bedömningar som möjligt. Vi försöker också löpande utveckla formerna för att involvera patienter och tillvarata
...
 Muhammad Abdul-Ghani1,2⇑, Stefano Del Prato3, Robert Chilton4 and Ralph A. DeFronzo1⇑
1Division of Diabetes, University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio, TX2Diabetes and Obesity Clinical Research Center, Department of Medicine, Hamad General Hospital, Doha,
...
Diabetesenkäten och Diabetesprofilen
Nya sätt för personer med diabetes att delta och förbättra diabetesvården
 
NDR har tagit fram en patientenkät som ska ge kunskap om hur vardagen med diabetes fungerar och om vården ger det stöd som behövs. Enkäten testas just nu på flera vårdenheter och kommer
...
Press release
 
Hoj17, ett projekt som drivs av Forskaren Ulla Tang. En 90 dagar lång cykeltur 200 mil skall ta Ulla genom Sverige för att upplysa om behovet av förebyggande vård för diabetiker.
 
 
Enligt sina forskarrön kan Ulla påvisa att när förebyggande åtgärder sätts in genom fotvård,
...
”Diabetes och ADHD blir som ett inbördeskrig i mig, de slåss och förstärker varandra!”
Psykiatriska sjukdomar är tre gånger vanligare bland unga med diabetes typ 1 än bland friska jämnåriga (1). En ökad frekvens av neuropsykiatriska sjukdomar ses redan 6 månader efter diabetesdebut, men också
...
Treating diabetic macular edema with anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) may lead to improvements in diabetic retinopathy severity for up to two years, particularly in patients with nonproliferative disease, researchers say.
 
Adam Glassman, principal investigator of the coordinating
...
Diabetesforum 2017. Två dagar i slutet av april fylldes av diabetesfakta.
 
Fyra diabetesessioner samtidigt. 60-talet föreläsare och moderatorer från hela Sverige och inbjudna internationella föreläsare. Mycket mingel och utbyte av kunskap i korridorer i 5 plan på Waterfront i Stockholm. inspiration
...
Press release från Uppsala Akademiska
 
Jarl Hellman, diabetesansvarig överläkare på Akademiska, har utnämnts till årets diabetolog.
Diabetesvården på Akademiska sjukhuset har fått två utmärkelser.
 
I samband med Svensk förening för diabetologis årliga kongress 27-28 april utsågs Jarl Hellman,
...
Hej!
 
Jag kanske skulle ha gjort min röst hörd under paneldebatten på Diabetesforum förra veckan..
 
TLVs Kunskapsunderlag hälsoekonomi vid FGM ska till NT-rådet inför beslut om nationell rekommendation för FreeStyle Libre - och ska ju vara klart i maj.
 
 
Skickar därför detta brev för att framföra våra synpunkter
...
”Vi diabetiker blir billigare i drift
om vi får den bästa hjälpen”
 
"Vad f-n är diabetes?" Undrade TV-journalisten Peter Jihde när han den 12/12 2012 fick diagnosen typ 1-diabetes. Idag vet han alltför väl vad sjukdomen innebär men har bestämt sig för att ta matchen mot diabetesen.
 
 
- Matchen är
...
"Det ska bli enklare att röra på sig och äta bra". Rapport från Folkhälsomyndighet och Livsmedelsverket till Regeringen. Fetman kostar samhället 70 miljarder SEK per år


Det är dyrt för samhället med medborgarnas ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet. Enbart fetman
kostar
...