Socialstyrelsens dokument kring gravidietsdiabetes blev ofullständigt pga bristande underlag. Därför behövs kompletterande information. Styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi SFD ställer sig bakom initiativet.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Information om nationell RCT

Förutsättningen för

...

Fråga 1: Varför ska jag veta något om detta?

Svar: 1. För att det mesta av vår behandling av diabetes bygger på att det går att mäta glukos i plasma och interstitialvätska med hygglig noggrannhet. 

2. För att kunna göra en egen värdering av studier och företags marknadsföring.

Fråga 2: Jag har inte tid att

...

The risk of developing nonfatal cardiovascular disease (CVD) is almost twice as high in patients who develop type 2 diabetes before the age of 40 compared with those who develop later-onset disease, although the risk is attenuated when adjusted for disease duration, a large cross-sectional survey

...

In a two-part meta-analysis of 23 population-based studies, an observational analysis first found that compared with never smoking, current smoking was associated with lower systolic and diastolic blood pressure and a lower risk of hypertension, but it was also tied to a higher resting heart rate

...

The American Diabetes Association's 2016 Standards of Medical Care contains some hard new recommendations, within an overall shift in focus toward more individualized care and shared decision making.

New in 2016 are evidence-based recommendations advising consideration of: aspirin therapy for women aged

...

Real-world rates of severe hypoglycemia among certain subgroups of patients with diabetes are considerably higher than those seen in randomized clinical trials, a new analysis shows.

The findings were published online December 17 in Diabetes Care by Ram D Pathak, MD, an endocrinologist at the

...

Celiac disease confers added risk for autoimmune thyroid disease in adults with type 1 diabetes, according to research in Diabetes Care.

 

In a population-based cohort study, Matthew Kurien, MD, MRCP, of the department of gastroenterology at Royal Hallamshire Hospital in Sheffield, United Kingdom, and

...

Vi från Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD, konstaterar att barn och vuxna som lever med en livshotande sjukdom måste bedriva kampanjer för att överleva. Barndiabeteskampen i Dalarna är ett exempel. Det verkar vara svårt att få till en bra dialog med politiker i frågan. Vi

...

Antalet användare av www.diabeteshandboken.se ökar varje månad. Nu mer än 1000 besökare per dag. Målgruppen är diabetesarbetande personal på mottagning på sjukhus och vårdcentral

Diabeteshandboken.se uppdateras ständigt. Den följer nationella riktlinjer och konsensus.

Nu finns dessutom alla

...

Diabetolognytt Nr 1 2016, preprint

Som del i den nationella och regionala satsningen på individer med diabetes och HbA1c över 70 mmol/mol startade diabetesmottagningen på SU/Sahlgrenska projektet Aktiv med diabetes. Målet med projektet är att förbättra den metabola kontrollen hos individer med typ 1

...

Forskning om minskad död hos T2diabetespatienter prisas

Pressmeddelande  

Det blodsockersänkande läkemedlet Jardiance som minskar risken för att patienter med typ 2-diabetes ska drabbas av 38% mindre död på grund av hjärt-kärlsjukdom har av tidningen Dagens Medicin utsetts till den femte viktigaste

...

Together, warfarin and sulfonylureas raise risk of hospitalization, study shows

doctor writing prescription

Taking the blood thinner warfarin at the same time as certain diabetes drugs increases the risk of hospitalization, a new study warns.

Researchers analyzed data from nearly 466,000 Medicare patients. They found that

...

Den långsiktiga blodsockerkontrollen för landets typ 1 diabetes patienter fortsätter att bli bättre.

Men vid typ 2 diabetes kan den positiva trenden vara bruten, enligt preliminära data från NDR, enligt www.dagensmedeicin.se Carl-Magnus Hake.

- När det gäller typ 1 diabetes pågår det många projekt i

...
At 2 years, 10.4% of the surgical patients and 19.9% of the medically treated patients had dropped out. In all, diabetes
...

FDA Adds New Warnings on SGLT2 Inhibitors

Calls attention to ketoacidosis, UTI risks

...

Stor studie bekräftar diabetesmedels säkerhet

Ny studie visar att GLP1-analogen lixisenatid inte ökar risken för hjärt-kärlhändelser och inte heller medför någon risk för bukspottskörtelinflammation. Studien stärker positionen för denna typ av läkemedel, menar kardiologiprofessorn Lars Rydén, skriver

...

Stroke orsakas ofta av att en blodpropp, som utvecklats i de områden av blodkärlen som drabbats av åderförkalkning, täpper till ett blodkärl som försörjer hjärnan med blod. Genom att med ultraljud studera de plack som utgör åderförkalkningen, kan man få ytterligare information för att bedöma en

...

TLV Dumheten är den egendomligaste av alla sjukdomar. Den sjuke lider aldrig av den. Det är de andra som lider svårt. Paul-Henri Spaak

TLV Dumheten har detta förfärliga i sig som kan få den att likna den djupaste visdom. Valéry Larbaud

TLV Dumhet räddar ingen från att tänka. Stanislaw Jerzy Lec

TLV

...

Hej!

Denna vecka skickas SFDs vårprogram ut med posten till alla medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi.

Föreläsare och moderatorer finns nu angivet på de flesta positioner liksom en del rättelser. God läsning. 


Varmt välkommen till SFDs vårmöte i det undersköna medeltida Visby, rosornas stad.

...

Tankar kring ett bra HbA1c


Under hösten inbjöds vi av Svensk Diabetologisk Förening till Riksstämman 2011 för att berätta om vårt arbetssätt. Vår vårdcentral hade det bästa medelvärdet för HbA1c värdet år 2010 av alla rapporterade vårdcentraler i Sverige.


Att arbeta på VC Stora Höga innebär att

...