Nya riktlinjer inför 2018 för behandling av typ 2 diabetes från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.
Ett paradigm-skifte står för dörren!
 
Behandling av typ 2 diabetes blir påtagligt enklare med robusta riktlinjer byggda på evidens. Patienterna får chansen till ett längre liv, fler år utan
...
Berzelius symposium (BZ96) på temat diabetes och hjärtkärlsjukdom i Jubileumsaulan, SUS, Malmö, den 23-25 maj 2018 i regi av Svenska Läkaresällskapet, SFO EpiHealth (LU) samt KI.
 
Se länk för anmälan: 
 
Welcome to the symposium on
Diabetes and the cardiovascular risk
...
International Diabetes Federations möte i Abu Dhabi
 
IDF är en paraplyorganisation för hela världens länders diabetesorganisationer.  För närvarande är 170 länder medlemmar och både patient- och professionsföreningar är välkomna. Man håller ett vetenskapligt möte vartannat år och i år hölls detta möte i Abu
...
Sammanfattning av doktorsavhandling:
Reflektion, insikt och ansvar. Lärandet i att leva med diabetes.
 
Övergripande syfte
Att utveckla kunskapen om lärandet i att leva med diabetes. Beskriva fenomenen insjuknande, lärande och stöd för lärande ur ett patientperspektiv samt fenomenet stöd för lärande i att
...
Läs hela International Diabetes Federatiom IDF Atlas 2017 free online 145 pages
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Forword Dec 2017
Diabetes, a disease no longer associated with affluence,
is on the rise
...
Störd glukosmetabolism och diabetes som riskmarkörer för nedsatt kognition och demens – en översikt
 
Elin Dybjer 1,2, Peter M Nilsson 2
Internmedicinska kliniken, Östra Sjukhuset: SU, Göteborg  Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 
Ett allt större
...
Dag ett:
 
Dag två:
 
Filmatisering är gjord av SKL
Freeware utan lösenord, går att se i mobil eller i dator utan specialprogram
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
The American Diabetes Association (ADA) is proud to publish the 2018 edition of the Standards of Medical Care in Diabetes, the global standard for diabetes care. Produced annually by the ADA since 1989, the Standards of Care is the primary resource to ensure personalized diabetes care focused on
...
Information kring munhälsa publicerad på webben också, se följande länk.
Ett års arbete. Besök, printa ut och sprid till patienter med diabetes
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
De här informationsbladen kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatienter och tandvårdspersonal.
...
Verksamhetsplan NPR-D 2017
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Övergripande mål för utvecklad kunskapsstyrning
De övergripande målen för en utvecklad kunskapsstyrning nationellt, regionalt och lokalt är
· En kunskapsbaserad och mer jämlik hälso- och sjukvård
· En snabbare och mer likvärdig tillgång till
...
American Diabetes Association Guidelines 2017
 
The American Diabetes Association has recommended the med in its official guidelines for 2017.
The ADA gave the product a shoutout in its 2017 Standards of Medical Care in Diabetes, backing it to reduce the risk of cardiovascular death in Type 2
...
 
Press release 
 
Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) sänker inte bara blodsockret utan minskar också risken för att patienter med diabetes typ 2 ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent. Det är första gången CHMP ger ett positivt utlåtande för en modern diabetesbehandling med denna dubbla
...
 
Staten halverar bidraget
till kvalitetsregistren 2017
 
Staten kommer att stödja arbete med kvalitetsregister med minst 112 miljoner kronor under 2017. Det är innebörden av det avtal som regeringen har slutit med Sveriges Kommuner och Landsting, enligt ett
...
För femte året korar Dagens Medicin de främsta medicinska forskningsnyheterna. Toppar gör en efterlängtad nyhet inom typ 2-diabetes, skriver Carl-Magnus Hake på www.dagensmedicin.se
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Ett syfte med att behandla det förhöjda blodsockret vid typ 2-diabetes är att minska
...
The American Diabetes Association ADA just published its 2017 Standards of Medical Care in Diabetes Care.
 
Make sure you have a copy of the new version to help you in clinical practice, skriver ADA
 
The new Standards include guidelines on:
• Screening adults and youth with diabetes for diabetes
...
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen skriver i sin press release att våra levnadsvanor har stor betydelse för hälsan och för risken att utveckla olika sjukdomar. 
 
Att äta hälsosammare och inte dricka för mycket alkohol minskar risken för högt blodtryck.
 
Små förbättringar i matvanor kan ge stora
...
Risk of Ischemic, Hemorrhagic Stroke Up With Type 1 Diabetes
Incrementally increased risks with increasing HbA1c; marked increase with HbA1c ≥9.7 percent
 
The risks of ischemic and hemorrhagic stroke are increased with type 1 diabetes, with incrementally increasing risks with increasing hemoglobin A1c
...
Press release
 
Lunds universitet om Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitet, som får Europeiska Forskningsrådets Consolidator Grant. Pengarna, två miljoner euro över fem år, ska användas till att ta fram nya metoder för att förutse, förebygga och behandla typ 2-diabetes.
 
Charlotte Ling,
...
Det finns en problematik med egentillverkade programvaror, closed loop och modifiering av insulinpumpar.
 
CGM får betraktas som potentiell högriskdevice vid felaktigt användande, insulinpumpar är också högriskdevice vid felaktigt användande - och att felaktigt koppla ihop dessa med icke CE-märkt
...
Woman, 42 years of age. Type 1 diabetes for the past 22 years. I’ve been working with her and reviewing her CGM reports, and teaching about checking patterns before making changes in her pump settings.
 
The other day she sent me her readings for the past two weeks. She told me she sees highs during
...
In a substudy of the multicenter, ongoing Swedish Obese Subjects (SOS), bariatric surgery patients had a 29% lower rate of developing atrial fibrillation compared to the non-surgery group, during nearly 20 years of follow-up (HR 0.71; 95% CI 0.60-0.83; P<0.001), according to lead author Shabbar
...
Vid allvarlig hypoglykemi ska körförbud ges och uppföljning göras, föreslår två läkare vid Trafik­medicin­skt ­centrum i dagens
debattartikel på www.dagensmedicin.se Björn Johansson och Dorota Religa, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinges geriatriska klinik.
 
Vi vill göra en
...
FDA News Release USA
 
Study links Jardiance to improved survival in patients with type 2 diabetes with cardiovascular disease
 
Release
The U.S. Food and Drug Administration today approved a new indication for Jardiance (empagliflozin) to reduce the risk of cardiovascular death in adult patients with type
...
Prediabetes defined by impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose with low thresholds identified more individuals at increased risk for cardiovascular disease and all-cause mortality than other definitions of prediabetes, a meta-analysis showed.
 
Researchers noted an increased risk of
...
Implantable Submitted to FDA
Already CE marked in Europe
 
A new implantable continuous glucose monitoring (CGM) system appears to be a safe and accurate alternative to a transcutaneous system for patients with diabetes, according to data published in November 2016 Diabetes CareJournal.
It is known that
...