The American Diabetes Association 2019 Standards of Medical Care in Diabetes "emphasize a patient-centered approach that considers the multiple health and life factors of each person living with diabetes," said Dr. William Cefalu, the ADA's chief scientific, medical and mission officer.
 
Published
...
Press release från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) till TT
Prognosen för det samlade resultatet 2018 är 1,8 miljarder kronor plus men det väntas falla nästa år, vilket kräver åtstramningar och skattehöjningar.
 
Sju regioner går mot underskott
Avmattningen i den svenska konjunkturen har
...
I veckan publicerade Dagens Medicin sin lista över årets främsta forskningsnyheter
Framsteg vid olika cancersjukdomar intar flera platser i 10 i topplistan
 
På plats nr 5 kommer Hybrid-closed-loop insulinpump
Inom diabetesforskningern, skriver Dagens Medicin, har det länge varit ett mål att utveckla
...
Professorerna Johnny Ludvigsson och Åke Lernmark finns med på Expertscapes lista över världens tio främsta experter på typ 1-diabetes.
 
Två svenska forskare, Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet och Åke Lernmark vid Lunds universitet rankas bland de allra bästa forskarna i världen på typ
...
In its first scientific statement specifically aimed at reviewing statin harms, the American Heart Association (AHA) concludes that the benefits of these commonly used drugs greatly outweigh the risks.
 
"With the exception of extreme smaöö risks for hemorrhagic stroke in special cases and the
...
Anslag från Barndiabetesfonden ökar för femte året i rad!
Barndiabetesfonden
 
Den 5 december 2018 beslutade Barndiabetesfonden att tilldela 18 750 000 kronor i anslag till forskning kring diabetes hos barn och ungdom, vilket är mer än stiftelsen har kunnat dela ut någonsin tidigare. Anslagen
...
42 Factors That Affect Blood Glucose
 

As a person with type 1 diabetes after 17 years living with diabetes, I’ve learned that there are all kinds of factors that affect blood glucose, many of which are impossible to control, remember, or even account
...
Diabetesforskare får nordiskt medicinpris
Juleen R. Zierath och Patrik Rorsman får Nordiska medicinpriset 2018 för sin forskning om diabetes.
 
Professor Juleen R Zierath, Karolinska institutet, och professor Patrik Rorsman, Göteborgs universitet, får dela på prissumman på 750 000 kronor för sina
...
Läkemedelsbolagen kommer att betala 2,8 miljarder kronor i återbäring på läkemedel i år. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en nya prognos som myndigheten lämnat till regeringen.
 
I fjol betalade läkemedelsbolagen en återbäring på 947 miljoner kronor. Antalet
...
Forskning

Nordisk studie: 
Användning av läkemedlet liraglutid för behandling av typ 2-diabetes är förknippad med lägre risk för hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärtkärlsjukdom.
 
Det visar en omfattande nordisk studie som har genomförts under ledning av forskare vid NDR och Karolinska institutet,
...
Stat och landsting i avtal
om kunskapsstyrning
 
Diskussionen mellan de fyra myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap och landstingen om ett nära samarbete om kunskapsstyrning har nu formaliserats i ett avtal. Avtalet har undertecknats av de 21 landstingen och regionerna samt de fyra statliga
...
Why Some Diabetes Patients Taking Metformin Need More Vitamin B12
 
Researchers say metformin could be reducing vitamin B12 levels in some people with diabetes.
 
People with diabetes who take metformin are urged to get their vitamin B12 levels checked. 
 
The number one most prescribed drug to treat
...
Behind the Scenes at the World's Medical Library: The National Library of Medicine
 
Washington, DC: Monuments, Memorials, and Medicine
When traveling to the Washington, DC, area for professional or personal reasons, most visitors focus on the city's famous monuments and memorials, but physicians,
...
Older patients treated with liraglutide demonstrated significantly decreased risks for major adverse cardiovascular events and all-cause death, according to data published in Annals of Internal Medicine.
 
“Comorbidities and complications associated with type 2 diabetes mellitus increase with age,
...
Transportstyrelsen har i slutet av oktober förbättrat och förenklat tidigare blankett för läkarintyg för diabetes
Den är dessutom så utformad att den även kan skickas in digitalt.
 
 
Läkarintyg diabetes
Digitalt
...
How Does Empagliflozin Reduce
Cardiovascular Mortality? Insights
From a Mediation Analysis of the
EMPA-REG OUTCOME Trial
 
Introduction 
Empagliflozin, a highly selective sodium–glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitor, was the first glucose-lowering agent to demonstrate a reduction in cardiovascular (CV) death in
...
Plasma Volume Changes May Mediate Effects of Empagliflozin
Findings suggest reduced CV mortality risk mediated by effects on markers of plasma volume
 
The reduction in risk of cardiovascular (CV) death with empagliflozin is most mediated by changes in hematocrit and hemoglobin, according to
...
Till DiabetologNytts Läsare
 
Hej!
 
För kännedom.
 
Vill med detta mejl informera om att 
 
Föreskrift om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. nu finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida.
 
Ändringen innebär att i
...
IDF Publicizes Guidelines for Diabetic Foot for GPs, Other Healthcare Providers
 
IDF Dec 5 — New clinical-practice recommendations for the diabetic foot, issued earlier this year by the International Diabetes Federation, are designed to help all healthcare professionals and most specifically
...
Short Report: Care Delivery
Could FreeStyle Libre™ sensor glucose data support
decisions for safe driving?
 
Rayman1, J. Kr€oger2 and J. Bolinder3
1Ipswich Hospital NHS Trust, Ipswich, UK, 2Zentrum fur Diabetologie Hamburg Bergedorf, Hamburg, Germany and 3Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Accepted
...
Jag läste med stort intresse nyhetsbrevet med uppdaterade riktlinjer och en ljusare framtid för patienter med typ 2 utifrån Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens riktlinjer.
 
Ni uppmanar även oss läkare att i dialog med varandra lära oss och utforma en mer effektiv diabetesvård, vars resultat kan mätas
...
Jag har arbetat i drygt 20 år inom socialtjänsten och med jämna mellanrum har jag mött familjer där barnen och ungdomar har diabetes. För de allra flesta barn och unga som insjuknar i diabetes går det väldigt bra. De barn och unga som jag möter i mitt arbete är de som har det svårare. För att
...
The 3Cs of Diabetes Technology Will Revolutionize Diabetes Care 2018.
From IDF International Diabetes Federation Meeting 4-8 Dec Report
 
Diabetes technology is the new kid on the block when it comes to the management of type 1 and type 2 diabetes, but for most doctors and patients it's still an
...
HbA1C converter
 
With support from Anders Björn, professor in mathematics at Linköpings university in Sweden, I have created a converter between all known standards for HbA1c in the world.
 
It also shows a estimate for average glucose that corresponds to a HbA1c. NOTE: These estimations are more
...
Nydebuterad typ 1 diabetes lika vanlig hos vuxna som hos barn
 
Ett blodprov ger rätt diagnos.
Allt fler rapporter påvisar hur felaktig benämningen barn- och ungdomsdiabetes är. Den senaste kommer från universitetet i Exeter, Storbritannien, där forskarna har använt prover på blod, urin och saliv från en halv
...