Världsdiabetesdagen den 14 november varje år startades av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetesär en sjukdom som ökar hela tiden i hela världen.
  Den 14 november 1891 föddes Frederick Banting, en av upptäckarna av insulin.
 
Världsdiabetesdagen
Symbolen för
...
New AHA/ACC Cholesterol Treatment Guideline Expands Role of LDL Targets
November 10, 2018
 
The world of cholesterol management and coronary  disease  prevention has come a long way since 2013, when a major practice  guideline document called for radical shifts in strategies for lowering low-density
...
  1. Meta-analysis of SGLT2i

The Lancet published “SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials”. 

The paper can be found free on www as a pdf at 

...

Air pollutionis similar to the death rate from tobscco smoking.
 
It is much higher than deaths from auto accidents, said Fernando Zanetti MD Ph D at the meeting at the AHA meeting 
 
Air pollution is a world wide enviromental threat recently implicated for several adverse cardiovascular effects including
...
Kommentar från Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, Department of Medical and Health Science, Linköping
 
DECLARE:
Den stora majoriteten (98%) av alla patienter med typ 2 diabetes i Sverige, behandlas i primärvården och 80% av dessa patienter har ingen tidigare känd kardiovaskulär sjukdom.
...
American Heart Association Meeting
It is a huge international heart conference, the largest in this topic, with 16000 delegates from all the World, 800 sessions, 5000 presentations, 4000 abstracts and 26 program communities. Everything is presented with high technology.
 
AHA and Diabetes 2019
At
...
Diabetessjuka behöver inte dö i förtid
ANDERS FRID, en av Sveriges ledande diabetesforskare, skriver i ett debattinlägg, att
 
PATIENTER BÖR KRÄVA ATT FÅ BEHANDLING SOM GER SKYDD MOT HJÄRTKÄRLSJUKDOM
 
1. Diabetes kan nu tydligt kopplas till hjärtkärlsjukdom.
 
2. Men om vi förebygger riskfaktorerna med
...
 
Uppdaterade kapitel 2018
Följande kapitel har genomgått större uppdateringar under 2018:
Diabetes mellitus med 58 refrenser de flesta klickbara med pdf utan lösenord
 
Nyhetsinfo
www red
...
Från utdrag ur press reelease från företaget
 
Only 31 percent of REWIND trial participants had established CV disease
 
Trulicity® (dulaglutide) significantly reduced major adverse cardiovascular events (MACE), a composite endpoint of cardiovascular (CV) death, non-fatal myocardial infarction (heart
...
Onset of type 1 diabetes after age 30 years is common and often misdiagnosed as type 2 diabetes in clinical practice, new data show.
 
The findings were presented October 4 at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2018 Annual Meeting by Nicholas J. Thomas, MD of the University of
...
Diabeteshandboken.se är en problembaserad uppslagsbok för personal inom vården som kommer i kontakt med patienter med diabetes. 
 
Ansvarig för innehållet i diabeteshandboken.se är Peter Fors, överläkare på medicinkliniken och ansvarig för diabetesmottagningen på Alingsås
...
Jardiance reduces cardiovascular mortality in type 2 diabetes and peripheral artery disease
 
Jardiance (empagliflozin) reduces the risk of major heart problems and slows down kidney disease progression in people with type 2 diabetes who also have peripheral artery disease( PAD), research reveals.
 
In this
...
International Diabetes Federation (IDF) Atlas:
About 415 Million Adults Worldwide Have Diabetes
 
This is from International Diabetes Federation (IDF) 2015 World Congress.
A new IDF Atlas will be launched in the next week 2017 at the IDF Meeting
 
About 415 million adults have diabetes worldwide, or
...
 
TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner för den medicintekniska produkten FreeStyle Libre.
 
FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för glukosmätning som är CE-märkt för vuxna med diabetes samt för barn med diabetes, i åldern 4-17 år, under övervakning av vuxen.
 
TLV
...
Daily consumption of coffee is safe within usual patterns of intake and more likely to benefit health than to harm it, British researchers concluded.

Analysis of more than 200 studies found that drinking three to four cups of coffee a day (400 mg/day) was associated with a reduced risk of all

...
Findings in summary
Between March 25, 2013, and March 22, 2016, we randomly assigned 325 women (215 pregnant, 110 planning pregnancy) to capillary glucose monitoring with CGM (108 pregnant and 53 planning pregnancy) or without (107 pregnant and 57 planning pregnancy).
 
We found a small difference in HbA1c
...
The Endocrine Society has published new guidance for how to incorporate trend-arrow information from the Dexcom G5 continuous glucose monitoring (CGM) system into insulin dose adjustments for patients with diabetes.
 
The two documents — one each for adult and pediatric diabetes patients — were
...
Severe hypoglycemia in type 2 diabetes was found to be associated with increased cardiac failure and mortality.
 
Previous research has suggested that hypoglycemia may in fact increase the risk of developing cardiovascular disease, but the mechanism behind this has yet to be discovered. There are
...
Nya riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Nu finns en remissversion av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna betonar hur viktigt det är att stödja personer med särskild risk, så att de kan förändra ohälsosamma
...
TLV har gjort en förtjänstfull och imponerande genomgång i ett dokument på 30 sidor med nästan 100 referenser.
 
Företaget Abbott har släppt sina hälsoekonomiska data och bidragit till ett fullständigt dokument. NDR har också underlättat genom att värtdefulla utdata har erhållits.

Libre
...
Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.
 
Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de
...
Svenska Endokrinologföreningen och Svensk Förening för Diabetologi
2017-11-13 Uppdateras senast 2020-11-13 
 
Nationella Lärandemål
– Klinisk Endokrinologi och Diabetologi inom Läkarprogrammet
 
Utbildningen inom läkarprogrammet skall ge de blivande läkarna kunskap och förståelse,
färdighet och
...
New ACC/AHA Hypertension Guidelines Make 130 the New 140
 
The American College of Cardiology (ACC) and the American Heart Association (AHA) have released a new guideline on hypertension with a new definition that will call 130 to 139 mm Hg systolic or 80 to 89 mm Hg stage 1 hypertension.
 
Officially the 2017
...
Presentationsbibliotek Världdsdiabetesdagen 2017
Programmet tar sikte på nya utmaningar i diabetesvården
 
 
Diabetes och migration – vilka är våra utmaningar?
Per Wändell, professor, sektionen för allmänmedicin, Karolinska institutet.
Interkulturell kommunikation och
...
Debattinlägg. Dagens medicin. Prof Lars Rydén och Mats Eriksson
 
Patienter med typ 2-diabetes löper en fyra gånger högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer som inte har typ 2-diabetes. Hjärt-kärlsjukdom är för hälften av patienterna med typ 2-diabetes den direkta
...