Redan idag publicerar LV tillverkarnas säkerhetsinformation, FSN på hemsida
 
 
Eller gå in på www.lakemedelsverket.se
sök på Medicinsk säkerhetsinformation
sedan Säkerhetsinformation från
...

Huisman and Meyering were the first to separate Hemoglobin A1c from other forms of hemoglobin. (Hb A1a and A1b were also recognized then.) While A1c was identified as a glycoprotein in 1968 by Bookchin and Gallop, the distinction of describing its increase in people with diabetes rests with Samuel

...

Kan stress orsaka typ 1-diabetes hos barn och ungdomar?

Professor Maria Faresjö

 

Biomedicinska plattformen, Avdelningen för Naturvetenskap & Biomedicin,

Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping och

Medicinsk Diagnostik, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Stress definieras som de fysiologiska och

...
Idag är födelsedagen för Fredrik Banting, som fick Nobelrpiset för sin upptäckt av insulin 1921.
Över hela Sverige uppmärksammas Världsdiabetesdagen under fredag-söndag med olika events för att diskutera diabetes, öka kunskap och medvetenheten. Stockholm, Göteborg, Malmö, etc.
Googla
...

 

Under det sista halvåret har ett antal nya läkemedelsstudier presenterats med relevans för behandlingen av patienter med typ 2 diabetes. Dessa studier är IMPROVE-IT för lipidbehandling samt TECOS, ELIXA och EMPA-REG för behandling av hyperglykemi. Här presenteras kortfattat några av de viktigaste

...

Press info

Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance i kombination med standardbehandling löper 39 procent minskad risk att tas in på sjukhus för hjärtsvikt eller att dö i hjärtsvikt jämfört med placebo i tillägg till standardbehandling. Det visar en fördjupad analys av en stor studie med

...

 

 

Press releaseAkademiska sjukhuset har öppnat Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes. Syftet är att patienterna ska kunna ha tätare kontakt med vården på ett sätt och på tider som passar dem. Resultatet från en genomförd pilotstudie visar att patienterna upplever

...

 

 

Press releaseAkademiska sjukhuset har öppnat Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes. Syftet är att patienterna ska kunna ha tätare kontakt med vården på ett sätt och på tider som passar dem. Resultatet från en genomförd pilotstudie visar att patienterna upplever

...

(Reuters Health) - As insulin pump use has increased, so has blood sugar control for kids and teens with type 1 diabetes, according to data from Europe and the U.S.

But pumps were less common in England and Wales than in Germany or the U.S.

“We’ve known that variations in pump use exist (…) but I

...


Reducing basal rate by 80 percent or stopping pump for moderate or intense exercise

Insulin-based strategies of basal rate reduction or pump cessation may be the best approach in avoiding hypoglycemia associated with exercise after lunch, according to a study published online Oct. 8 in Diabetes,

...

 

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 6 november 2015

Hos normalviktiga gravida kvinnor fylls fett på i de fettceller som redan finns, medan det hos kvinnor med fetma i stället bildas nya fettceller under graviditeten. Fettvävens uppbyggnad är kopplad till den

...

»Personer med typ 2-diabetes som genomgår fetmakirurgi genererar betydligt längre långsiktiga läkemedelskostnaderna än de som får konventionell fetma- och diabetesbehandling. Personer med typ 2-diabetes bör därför prioriteras för operation.
Det visar en studie i Lancet Diabetes & Endocrinology, som

...


Metformin eligibility expanded with use of eGFR.

Use of estimated glomerular filtration rate (eGFR) rather than serum creatinine (sCr) can expand metformin eligibility, according to a study published in the November issue of Diabetes Care.

Delphine S. Tuot, M.D., from the University of California

...

Dr. Christian S. Frandsen, from Hvidovre Hospital, Hvidovre, Denmark, and colleagues conducted a

...

Two servings daily linked to higher odds for the disabling condition, study says

soda

People who regularly consume sodas or sweetened fruit drinks may have a higher risk for heart failure, researchers report.

In the study, Swedish men who drank two or more servings of sweetened beverages a day had a 23 percent

...

Press release

Dödligheten i typ 2-diabetes i Sverige är betydligt lägre än vad man trott. Samtidigt har en ny kombination av läkemedel visat goda resultat för att sänka blodsockernivån, minska vikten och sänka insulindoserna vid svårbehandlad typ 2-diabetes. Det framkommer i två svenska studier som

...

Dawn Phenomenon Affects Half of Type 2 Diabetes Patients

The so-called "dawn phenomenon" has a significant impact on many of those with type 2 diabetes and is already present in some patients treated only with diet alone, new research shows. In addition, this effect is not blunted by oral

...

Du är båra 5 klick från att ha DagensDiabetes i din iPhone och annat. Titta på bilderna och följ proceduren så kommer du att kunna läsa DagensDiabetes nyheter i din iPhone, iPod, iPad, Android telefon eller surfplatta.

1 1 klicka på Safari Internet läsare i din iPhone

2 2 Klick: Mata in

...

(OBS! Denna QR kod är enbart för Android App)
Du kan även installera den direkt fran Android Market här

Step 1. Skanna in QR kod

Du maste skanna denna QR kode med en Barcode Skanner.

Har du ingen QR code läsare i din Android telefon? kolla denna fran ZXing. Eller denna

Step 2. Ladda ner Android

...

Nyheter och anvisningar om diabetes forskning, metoder och allmäna fragor. Uppdateras kontinuerlig om det senaste inom diabetologi. Dagens Diabetes ges ut av Svensk Förening för Diabetologi (SFD). Se även Diabetolognytt.se för ytterligare information om Diabetisk relaterade sjukdomar

Barndiabetesfonden
Barndiabetes tre gånger vanligare än cancer

I Sverige lever cirka 8000 barn och ungdomar med diabetes, en livslång sjukdom som innebär dagliga behandlingar och många sjukhusbesök. Vardagen för dessa unga består av insulininjektioner, regelbundna och reglerade måltider samt

...
  1. a) TLV tog beslut 28 juni att dra in Minilink som del i kontinuerlig glukosmätning, CGM-utrustning, dvs ingen subvention - patienten skulle betala själv eller landstinget stå för detta
  2. b) detta beslut som andra beslut träder i kraft det datum som TLV bestämmer dvs i detta fall 1 september

  3. c)
...

Svårläkta sår kan läka snabbare med vakuum

Sår som inte läker efter en operation eller skada kan ge svåra, långdragna besvär. En särskild metod som skapar undertryck i såret kan i vissa fall ge snabbare läkning än vanlig såromläggning. Men vid många typer av sår är nyttan av metoden inte klarlagd.

...