Svenskarnas förtroende för hälso- och sjukvårdssystemet minskar.
 
Bara var tredje tycker numera att det fungerar bra, visar en ny rapptrt från myndigheten för Vårdanalys, skriver Annika Carlsson, www.dn.se
 
Det här resultatet väcker en viss oro, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef för Vårdanalys,
...
Föreläsning av Anna Wiberg, doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet i anslutning till Världsdiabetesdagen 14/11 2016.
 
Seminariet anordnades av Uppsala universitet och Lunds universitet inom ramen för det strategiska forskningsområdet Exodiab
...
SFDs motivering lyder:
Henrik Milefors
 
med stor IT-kunskap och fingertoppskänsla digitalt i ämnet diabetes
har Henrik Milefors varit med i utvecklingen och framtagandet av "NDR-Knappen"
Denna har blivit ett enastående stöd för förbättringsarbetet i diabetesvården.
 
Henrik Milefors har fått 20 000 SEK
...
Data from 2 trials show long-term use can improve albumin/creatinine ratio, but not other renal outcomes.
 
Renal data from the cardiovascular-outcomes trials TECOS and SAVOR-TIMI 53 show that long-term use of saxagliptin (Onglyza) improved the albumin/creatinine ratio (ACR) but not other renal
...
Världsdiabetesdagen inleddes 1991 efter ett initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO) för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen och att också bättre diabetesvård behövs. Från 2006 deltar även FN i arbetet kring att förebygga diabetes och komplikationer. Att dagen firas 14/11 beror
...
Abstract
Aims/hypothesis
 
Intensive glucose control reduces the risk of vascular complications while increasing the risk of severe hypoglycaemia at a group level. We sought to estimate individual beneficial and adverse effects of intensive glucose control in patients with type 2 diabetes.
 
Methods
We
...
Diabetesfonden har beslutat att tilldela Joey Lau Börjesson, Uppsala universitet 200 000 kr, Jakob Wikström, Karolinska Institutet 200 000 kr och Karl Bacos, Lunds universitet 100 000 kr.
 
- Idag finns stor kunskap finns hos de väletablerade forskarna som vi årligen stödjer, men vi vill också lyfta fram och
...
I dagarna har IHEInstitiutet för Hälsoekonomi Malmö även publicerat en ny valideringsartikel för the Economic and Health Outcomes Model of Type 2 Diabetes Mellitus (ECHO-T2DM), en mikrosimuleringsmodell för typ 2 diabetes.
 
Validation of the Economic and Health Outcomes Model of Type 2 Diabetes
...
Is genetics destiny when it comes to heart disease?
A new analysis of data from more than 55,000 people provides an answer. It finds that by living right — by not smoking, by exercising moderately and by eating a healthy diet heavy in fruits, vegetables and grains — people can tamp down even the
...
On November 13, the US Preventive Services Task Force (USPSTF) released the final recommendations and evidence summary for the use of statins for the primary prevention of cardiovascular disease (CVD) in adults.
 
The recommendations are available online at www.uspreventiveservicestaskforce.org
 
The
...
Abstract
 
Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial
 
The Look AHEAD Research Group††Members listed at the
...
Pressmeddelande den 14 november 2016 Hjärtlungfonden
Internationella diabetesdagen den 14 november:
 
Oupptäckt sockerstörning ökar riskerna efter hjärtinfarkt
Hjärtpatienter med oupptäckt sockerstörning löper betydligt större risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt eller stroke, visar en ny
...
Ledtalsrekommendationer 2016
Diabetessjuksköterska
 
Ledtalsrekommendationerna, d.v.s. hur många patienter som en diabetessjuksköterska 1,0 tjänst bör ansvara för, är uppdaterade 161009.
 
Mot bakgrund av att de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen framhåller att omvårdnadsåtgärder vid
...
Du som arbetar inom kommunal vård och omsorg kan enkelt öka din kompetens om äldre med diabetes
genom en helt kostnadsfri webbutbildning.

Webbutbilrningen Äldre med diabetes har tagits fram av nationella programrådet för diabetes NPR-D.

Den är helt kostnadsfri och tar mindre än 2 timmar att göra...

Utan komplikationer - trots mer än 50 år med diabetes

Av de som levt med typ 1 diabetes i mer än 50 år har nästan var tredje klarat sig utan allvarliga komplikationer. Och de har vissa gemensamma karaktäristiska.
Lägre ålder, bättre blodsockerkontroll, lägre kroppsvikt och lägre nivåer av

...
Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor.
 
Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. Den innehåller 115
...
Vården i siffror vänder sig till dig som är intresserad av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får.
 
Vården i siffror är en websida där en mängd med mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in
...

Vi översköljs av information om hur viktigt det är för vår hälsa vad vi äter och hur vi tränar. Crosstraining och chiafrön i all ära, men även något så skört och svårdefinierbart som hopp har stor betydelse för hälsan.

En studie vid Linköpings universitet visar att känna hopplöshet ökar risken för

...
Att få lågt blodsocker, så kallad hypoglykemi, är en av de största rädslorna för personer med diabetes. Hypoglykemier orsakas av själva behandlingen, antingen insulinbehandlingen eller vissa former av tablettbehandling.
 
Vid tablettbehandlad typ 2 diabetes är det SU-preparat som kan ge hypoglykemi. Dessa
...
Folk som är i bra fysisk kondition drabbas inte lika hårt av negativa effekter av stress. Den förväntade kopplingen mellan självupplevd stress och flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom fanns bara hos dem som hade dålig kondition, visar en ny studie.
 
– Det är ett självklart samband i dag att
...
En minskning av miljögifter som PCB och mjukgörande ftalater skulle minskat antalet fall av diabetes, och ge en stor kostnadsbesparing inom sjukvården, enligt forskare vid Uppsala universitet.
 
Det har under flera år kommit allt fler bra studier som visar oroväckande samband mellan miljögifter och ohälsa.
...
Svenska Läkaresällskapet
 
Är styrningen av dagens sjukvård ett hot mot patientsäkerheten? Diskussion på Läkaresällskapet den 8 november
Svenska Läkaresällskapet 
 
En tilltagande byråkratisering av styrningen i vården har pågått under många år. Etiska principer samt vetenskap och beprövad erfarenhet med fokus
...
Har Du en tidigare app version delete denna

Ladda och installera den nya här DagensDiabetes:
Nyhetsinfo
www red DiuabetologNytt
 
Myndigheterna (FDA) ser på det så här.
 
 
Skrolla ner lite så kommer MARD rent matematiskt.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
J Diabetes Sci Technol. 2007 Sep; 1(5): 652–668.
Published online 2007 Sep.
PMCID: PMC2769658
 
Sensors & Algorithms for Continuous
...
LÄKEMEDELSMARKNADEN,På nya uppdrag
Anders Lönnberg får förlängt 2017
Regeringen förlänger life science-samordnare Anders Lönnbergs förlängt förordnande. Det innebär att han fortsätter i sin roll även under 2017. Det bekräftar Kristian Brangenfeldt, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson,
...