The Endocrine Society has published new guidance for how to incorporate trend-arrow information from the Dexcom G5 continuous glucose monitoring (CGM) system into insulin dose adjustments for patients with diabetes.
 
The two documents — one each for adult and pediatric diabetes patients — were
...
Severe hypoglycemia in type 2 diabetes was found to be associated with increased cardiac failure and mortality.
 
Previous research has suggested that hypoglycemia may in fact increase the risk of developing cardiovascular disease, but the mechanism behind this has yet to be discovered. There are
...
Nya riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Nu finns en remissversion av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna betonar hur viktigt det är att stödja personer med särskild risk, så att de kan förändra ohälsosamma
...
TLV har gjort en förtjänstfull och imponerande genomgång i ett dokument på 30 sidor med nästan 100 referenser.
 
Företaget Abbott har släppt sina hälsoekonomiska data och bidragit till ett fullständigt dokument. NDR har också underlättat genom att värtdefulla utdata har erhållits.

Libre
...
Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.
 
Stärkt patient- och brukarinflytande är en av de
...
Svenska Endokrinologföreningen och Svensk Förening för Diabetologi
2017-11-13 Uppdateras senast 2020-11-13 
 
Nationella Lärandemål
– Klinisk Endokrinologi och Diabetologi inom Läkarprogrammet
 
Utbildningen inom läkarprogrammet skall ge de blivande läkarna kunskap och förståelse,
färdighet och
...
New ACC/AHA Hypertension Guidelines Make 130 the New 140
 
The American College of Cardiology (ACC) and the American Heart Association (AHA) have released a new guideline on hypertension with a new definition that will call 130 to 139 mm Hg systolic or 80 to 89 mm Hg stage 1 hypertension.
 
Officially the 2017
...
Presentationsbibliotek Världdsdiabetesdagen 2017
Programmet tar sikte på nya utmaningar i diabetesvården
 
 
Diabetes och migration – vilka är våra utmaningar?
Per Wändell, professor, sektionen för allmänmedicin, Karolinska institutet.
Interkulturell kommunikation och
...
Debattinlägg. Dagens medicin. Prof Lars Rydén och Mats Eriksson
 
Patienter med typ 2-diabetes löper en fyra gånger högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer som inte har typ 2-diabetes. Hjärt-kärlsjukdom är för hälften av patienterna med typ 2-diabetes den direkta
...
Partierna i danska Folketinget har gemensamt beslutat om en satsning på 65 miljoner danska kronor under 2017–2020 i en ny nationell handlingsplan för diabetes.
 
Handlingsplanen ska stärka förebyggande och tidig upptäckt av typ 2 diabetes, rikta behandling mot den enskilda diabetespatienten och sprida
...
 
 Clicka på www för att se alla föredragen som pdf utan lösenord 171027

• Inledning moderator
Stig Attvall, docent, överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 
• Teknik och diabetes
Karin Filipsson, Skånes universitetssjukhus, Lund.
 
• Behandling av typ 2-diabetes - ny kunskap
...
Inför 14/11 press information:
"MTG och TV3 väljer framöver Blå Ringen under TV3s logotyp

– Det är otroligt roligt att se att en så stor viktigt aktör som MTG sätter diabetes på agendan. 5 avlider varje dag pga diabetes. Diabetes diagnos får 2 barn och 2 vuxna varje dag i Sverige Diabetes typ 1 saknar
...
Serious Hypoglycemia Risk Compared Among Oral SU and Repaglinide Antidiabetics in T2DM
Sulfonylureas were associated with the highest rates
 
Compared to other oral antidiabetic monotherapies, sulfonylureas were associated with the highest rates of serious hypoglycemia, according to a study
...
"Att vara förälder till ett barn med diabetes måste vara det jobbigaste som finns", säger Peter Jihde som ska leda den tv-sända diabetesgalan. I en dokumentär som sänds den 9 november träffar han flera familjer och kända profiler som berättar om hur det är att leva med diabetes.
 
I dokumentären "Leva
...

Efter initiativ från ögonläkarföreningen i enlighet med internationell klassifikation och i samråd med Svensk Förening för Diabetologi SFD kommer NDR att anpassa nuvarande retinopati-diagnoser till ett annat sätt att klassificera dem.

I den nya indelningen ska ögondiagnoserna benämnas:
• mild

...
 
SGLT2 inhibitor empagliflozin may have the potential to reduce the incidence of chronic renal failure in patients with type 2 diabetes in the long term, according to a post-hoc analysis of the EMPA-REG OUTCOME trial.
 
Among more than 7,000 patients with type 2 diabetes and established
...
NYA RÖN
Diabetes innebar ökad frakturrisk
Anna Ugarph-Morawski, med dr, specialist i allmänmedicin, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet; kunskapsteam diabetes, Akademiskt primärvårdscentrum; husläkarmottagningen, Stiftelsen Stockholms sjukhem
 
Från
...
Både män och kvinnor behöver rätt behandling för att minska risken för död i hjärt-kärlsjukdom. Nya faktablad som presenteras på den europeiska folkhälsokonferensen EPH ska höja kunskapen om könsskillnader kring kroppens viktigaste muskel.
 
Faktabladen finns på en rad olika språk och i två olika
...
Blood pressure of <120/70 mm Hg linked to lower risk of chronic kidney disease, macroalbuminuria
 
For patients with type 1 diabetes, blood pressure (BP) of <120/70 mm Hg is associated with a substantially reduced risk of adverse renal outcomes, according to a study published online Nov. 21 in
...
TEDDY årsrapport 2015

Publiceras i sin helhet med figurer, tabeller och bilder i DiabetologNytt nr 1 2017.
Nedtill är den därför något avkortad. 

Det går att läsa om TEDDY studien på dessa webbsidor: http://teddy.epi.usf.edu/ (engelska och svenska) http://www.med.lu.se/teddy (svenska)
 
Nyhetsinfo
...
Här kommer alla känslorna på en och samma gång, skriver DNs Kristofer Ahlström idag på
Den som har svårt att komma in på www så finns texten nedtill
 
En mycket läsvärd text. 
Den är också ett komplement till ett dokument på ...
Deborah Young-Hyman et al
 
Diabetes Care 2016 Dec; 39(12): 2126-2140.
 
Ett otroligt värdefullt dokument, som kan användas med fördel på diabetesmottagningar i Sverige,
på såväl inom sjukhusdiabetes som inom primärvård, barn och vuxna för diabetessköterskor,
...
Ascensia Diabetes Care, a business unit created this year when Panasonic Healthcare Holdings acquired Bayer Diabetes Care, has received FDA clearance for a second connected glucometer device, the Contour Next One. Its previous device, the Contour Next Link, was cleared in August.
 
From
...
Johan Sundström är en av de som varit delaktiga i arbetet med den jättestudie om blodtryck som publicerades förra veckan i the Lancet. I studien har data från 200 länder mellan 1975 och 2015 sammanställts. Totalt är det uppgifter från omkring 20 miljoner människor.
 
...
Higher relative abundance of A. muciniphila, SCFA-producing microbiota for metformin-treated diabetes
 
Metformin seems to alter gut microbiota composition, according to a study published online Nov. 14 in Diabetes Care.
 
Jacobo de la Cuesta-Zuluaga, from the Vidarium-Nutrition Health and Wellness
...