För att Sverige ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin krävs omställningar på flera områden.
Regeringen bör prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt.

Det skriver företrädare för vård, akademi, patientorganisationer, läkemedelsföretag och professionsförbund i
...
Tag del av juni-numret av DiabetologNytt.
 
Det skickas ut med posten om 5-6 arbetsdagar till alla 4000 medlemmar
i Svensk Förening för Diabetologi (SFD).
 
Gå in på
 
 
överst till höger finns klickbar pdf
 
eller gå in direkt på nedan www
 
...

Excess risk of lower extremity amputations in people with type 1 diabetes compared with the general population: amputations and type 1 diabetes

Arndís Finna Ólafsdóttir, Ann-Marie Svensson, Aldina Pivodic, Soffia Gudbjörnsdottir, Thomas Nyström, Hans Wedel, Annika Rosengren, Marcus Lind

Artikel i sin helhet
...

Viktigt säkerhetsmeddelande för personer med diabetes som använder NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus

Pressmeddelande   

Novo Nordisk återkallar idag NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus i Sverige på grund av ett problem med injektionspennans dosminne. Injektionspennorna

...

SFD har under våren arbetat med att skapa en ny

hemsida, svenskdiabetes.se, som lanseras

nu.

 

Vi räknar med att få arbeta

kontinuerligt under året för att kunna leverera

samma fina innehåll som de gamla hemsidorna gör.

 

Planen är att köra bägge hemsidorna parallellt tills

vi ser att den nya hemsidan

...
I mer än 60 år har metformin varit förstahandsval av läkemedel vid typ 2 diabetes. Det är det äldsta och fortfarande vanligaste medlet. Nu visar amerikanska forskare att metformin även under många år kan förhindra att sjukdomen bryter ut hos patienter med hög risk att insjukna.
 

Det är den stora och

...
Tag detl av 2018 års data från drygt 80-tal diabetesmottagningar på sjukhus,
från alla enheter på sjukhusen
 
48 sidor,  inledande text och de viktiogaste figurerna i utfall,
tar 15-20 sek att ladda ner pdf, så vänta in tiden något då figurer är i färg
 
 

Inledning

Nationella Diabetesregistret

...

Patient Hurt by Do-It-Yourself Artificial Pancreas Prompts FDA Warning

The U.S. Food and Drug Administration warned diabetics against building their own artificial pancreas system to help control blood sugar levels after a patient using one suffered an accidental insulin overdose.

...

Standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden

Nu har regeringen och SKL slutit en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp inom flera sjukdomsområden.

 
Marie Morell

Marie Morell

 

– Vi ser att standardiserade vårdförlopp ger goda resultat inom cancervården.

Nu tar vi nästa steg och

...

Syftet med mötet var att utvärdera framstegen som gjorts för att hantera diabetessjukdomen i Europa, för att se över vilka riktlinjer och strategier, som finns i medlemsstaterna, och hur man kan hjälpa medlemsstaterna att ge god vård till EUs invånare med diabetes.

 

Deltagarna kom från England, Irland, Tyskland,

...

ABSTRACT

Introduction:

Were the participants of the

EMPA-REG OUTCOME trial representative of

patients receiving empagliflozin in clinical

practice?

The aim of the present study was to

examine the prevalence of cardiovascular disease

(CVD) in type 2 diabetes patients starting

empagliflozin treatment

...

Jan Östman (1929-2019)

En centralgestalt i svensk diabetologi.

Jan Östmans betydelse för forskning och klinik på KarolinskaHuddinge och KI har fint tecknats i DN av två av dem dom med stor framgång fört hans arv vidare inom dessa områden, professorerna Peter Arner och Jan Bolinder. 

Min uppgift från

...

Svenska Diabetesförbundet företräder 0,5 miljon människor som lever med diabetes i Sverige idag, oavsett ålder eller typ av diabetes. Dessutom företräder vi dessa personers familjer och närstående, som också påverkas av sjukdomen. 

Diabetesförbundet har med sin 76-åriga historia en bred erfarenhet

...

Transplanterade celler avslöjar tidiga tecken på typ 1-diabetes

När typ 1-diabetes diagnostiseras är ofta de flesta insulinproducerande betacellerna redan förstörda. Med en egenutvecklad transplantationsteknik har forskare vid Karolinska Institutet och University of Miami Miller School of Medicine

...

‘Obesity paradox’ challenged in type 1 diabetes 

Edqvist J, et al. Diabetes Care. 2019;doi:10.2337/dc18-1446.

May 8, 2019

Adults with type 1 diabetes and overweight or obesity may be more susceptible to cardiovascular disease, heart failure and higher mortality risk compared with those of lower

...
Från och med första september i höst kommer det nationella vaccinationsprogrammet för barn i Sverige att omfatta vaccination mot rotavirus. 
Har detta något att göra med typ 1 diabetes? Ja, möjligen, därför att australiska forskare har observerat att färre barn har insjuknat i typ 1 diabetes efter
...
Zarrouk M, Franzén S, Acosta S, Nilsson P, Miftaraj M, Eliasson B, Svensson AM, Gottsäter A
 

Abstract

Studiens syfte: Epidemiologiska data indikerar minskad risk för uppkomst och tillväxt av abdominellt aortaaneurysm (AAA) hos patienter med diabetes mellitus (DM), men DM är samtidigt förenat med ökad

...

UTMÄRKELSE. Aidin Rawshanis avhandlingsarbeten om diabetes och hjärtkärlsjukdom väckte mycket uppmärksamhet långt innan han disputerade i oktober förra året. Hans delstudier är högrelevanta för kliniken och utförda med statistisk metodik i världsklass. Studierna publicerades i några de högst rankade

...
Gå in på nedan www utan lösenord
och ta del av 19 föreläsningar från mötet 13-15/3
Free for you
 
 
Nyhetsinfgo
www red DiabetologNytt

Diabetologiskt Vårmöte

Här nedan kan du nå föreläsningarna som PDF eller som länk till presentation.

  Att mäta fysisk aktivitet_diabetologiskt

...

Fournier gangrene (FG), a necrotizing infection of the perineum, is a relatively rare but potentially fatal complication of treatment with sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors, new data from the US Food and Drug Administration (FDA) suggest.

The FDA had previously added a warning about FG to

...
UK researchers found that 38% of adults with type 1 diabetes had been misdiagnosed and initially received treatment for type 2 diabetes.
 
The study in Diabetologia said a third of the adults were not prescribed insulin, while half were still being given care for type 2 diabetes 13 years after the
...

 2019 Apr 19. pii: S1542-3565(19)30428-8. doi: 10.1016/j.cgh.2019.04.038. [Epub ahead of print]

Risk Factors for Severe Liver Disease in Patients With Type 2 Diabetes.

Björkström K1Franzen S2Eliasson B3Miftaraj M2Gudbjörnsdottir S3Trolle-Lagerros Y4...

Recension av

”Handbok för livskämpar: till dig som inte vet om du orkar leva”

Filippa Gagnér Jenneteg (red), folkhälsovetare. Susanne Tell, folkhälsovetare & Jan Beskow, professor emeritus i psykiatri. Libris Bokförlag 2018 Häftad 149 kr

https://www.libris.se/handbok-for-livskampar-1.1132141

 

Författarna har tillsammans många års erfarenhet av egna

...
Medicinsk kommentar av
Åke Sjöholm, docent, överläkare, veckans Läkartidning
 

Nyligen godkändes dapagliflozin som första adjuvanta läkemedel till insulin hos vissa vuxna med typ 1-diabetes. Vi väntar på mer info från Läkemedelsverket i Sverige och företaget - innan formell förskrivning kan ske.

 

Läs

...
Researchers analyzed 6,242 individuals from the 2016-2017 Type 1 Diabetes Exchange Clinical Registry and found that
 
9.5% of those with HbA1C levels in the range of DCCT 9% or more experienced a diabetic ketoacidosis episode,
 
compared with
 
1.7% of those with levels between the range of DCCT 7% or 52
...