Mammans utbildningsnivå och barnets blodsockerkontroll

Varför har mammans utbildning så stor betydelse för barnets sockerkontroll vid typ 1 diabetes?

Trots att insulin och hjälpmedel i stort sett är gratis och trots att också vården nästan är gratis. Nu visar en dansk kartläggning att mammans

...

Insändare 

Målet att HbA1c fortsatt bör vara 48 mmol/mol eller lägre är välgrundat och kvarstår. 

Svenska Barndiabetes-riktlinjer ligger kvar

För två år sedan sänkte Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes HbA1c-målet för barn med typ 1 diabetes till 48 mmol/mol på gruppnivå i

...

Har hjärt-kärlsjuka patienter med typ 2-diabetes

- råd att vänta in den nya kunskapsstyrningen?

Det är många svenskar som lever med typ 2-diabetes, 460 000 personer har fått diagnosen. Det är en stor andel av svenska folket där vi inte alltid märker att vi möter personer med diabetes, men det

...

SGLT-2 inhibitors and GLP-1 agonists recommended as first-line therapies

The 2019 European Society of Cardiology Congress in Paris, France brought exciting news at the intersection between diabetes and heart health.

Two of the biggest stories are significant updates to the European Society of

...

Kvalitetsmålet för HbA1c

HbA1c har länge varit en av hörnpelarna i uppföljningen av diabetessjukdomen. Men testet är inte urgammalt. Det var först på 1970-talet som det blev klarlagt att glukos i blod binds till hemoglobin, s.k. glykering, och att graden av glykering speglade graden av glykemi vid

...

Referat från det Internationella Symposiet om Diabetes and Nutrition i arrangemang av Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG), Nederländerna 12-15 juni 2019

Mette Axelsen, docent och universitetlektor, Institutionen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs

...

2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD:

The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 

 
Pdf av
...

Brittiska forskare konstaterar att en kopp kaffe aktiverar brunt fett. Det är en bra nyhet då det bruna fettet, till skillnad från det vita, fungerar som ett värmekraftverk i kroppen, överskottsenergi omvandlas till värme. Det vita fettet lagrar energi som fettdepåer i kroppen.

- Vi vet att om det

...

Authors: Svedbo Engström M, Leksell J, Johansson UB, Borg S, Palaszewski B, Franzén S, Gudbjörnsdottir S, Eeg-Olofsson K

Published: Health Qual Life Outcomes. 2019 Aug 14;17(1):141.

 

Health-related quality of life and glycaemic control among adults with type 1 and type 2 diabetes - a nationwide

...

Abstract

Objective To evaluate if the lowest target level for glycated haemoglobin (HbA1c) of <6.5% is associated with lower risk for retinopathy and nephropathy than less tight control in children and adults with type 1 diabetes.

Design Population based cohort study.

Setting Swedish National

...

Skolan brister i stödet till barn med typ 1 diabetes

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2019 15:05 CEST

En färsk undersökning gjord av Barndiabetesfonden visar att 74 procent av barn med diabetes typ 1 inte har en dedikerad resurs i skolan. Utan stöd från skolan blir barnet och föräldrarna själva ansvariga för

...
Margareta Arcombe, patientföreträdare från Diabetesföreningen Skåne län, Agneta Lindberg, ordförande Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård, Anna Nergårdh, utredare God och nära vård, Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Vårdföretagarna samt kvalitetsdirektör Humana, Göran Hägglund, moderator.
...

Diabetesläkemedel hjälpte mot hjärtsvikt

Hjärtsviktspatienter med eller utan typ 2-diabetes fick mindre sammantagen risk för kardiovaskulär död eller försämring i sin hjärtsvikt om de behandlades med typ 2-diabetesläkemedlet Forxiga (dapagliflozin), jämfört med placebo, skriver Carl-Magnus Hake

...

Svenska Läkaresällskapet belönar studie som visar att gravida med typ 1-diabetes löper högre risk att föda för tidigt 

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2019 08:10 CEST

Professor Jonas F. Ludvigsson. Fotograf: Gustav Mårtensson, KI mediabank.

Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: ”Maternal Glycemic

...

Johnny Ludvigsson, professor emeritus vid Linköpings universitet. Foto: Thor Balkhed/LiU

Barn med hög genetisk risk att utveckla typ 1-diabetes har delvis en annan bakterieflora i tarmen jämfört med individer med låg risk, enligt en ny studie av forskare vid Linköpings universitet och University of

...

Professor Juleen Zierath vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet tilldelas Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för sina viktiga upptäckter inom metabolism och diabetes. 

– Jubileumspriset är ett av Svenska Läkaresällskapets främsta priser så det är en stor

...

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved the first nasally administered glucagon product (Baqsimi, Eli Lilly and Co) for the treatment of severe hypoglycemia for patients aged 4 years or older who have diabetes.

The nasal powder is the first licensed glucagon product that is not

...

Anna Lena BrorssonJaneth LeksellMikael Andersson FrankoAnna Lindholm Olinder 

ABSTRACT

Introduction

Young people with type 1 diabetes and their parents need to receive person‐centred education to be able to manage their diabetes. Guided Self‐Determination‐Young (GSD‐Y) is a person‐centred

...

GPs Reducing Diabetes Mortality with Empathy

In an age of personalised diabetes medicine, AI, and genomics, it's nice to chalk up a win for the old-fashioned human touch. A UK study has found the perceived empathy of GPs and nurses can reduce the risk of early death for some of their diabetes

...

En vardag med hundratals beslut kring sin diabetes för att må bra och slippa komplikationer. Ja, det är verkligheten för 425 miljoner människor i världen som lever med diabetes (2017). En global ökning, om 48 %, till 629 millioner år 20451, manar världens ledare till krafttag för prevention och

...

Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården.

– För att kunna bidra till en jämlik hälso- och sjukvård är det centralt att uppföljningen av primärvården utvecklas. Detta är ett led i regeringens långsiktiga arbete för en stärkt och mer tillgänglig

...

Regionerna tilldelas för 2019 3,2 miljarder kronor till medarbetarna inom vården, inklusive 400 miljoner kronor som är öronmärkta för utbildning av specialistsjuksköterskor.

Kommunerna får därutöver 100 miljoner kronor för att skapa goda förutsättningar för kommunalt anställd vårdpersonal.

Medlen

...
VÄRLDSDIABETESDAGEN 2019 
Olika dimensioner av diabetes och diabetesvården 
Dagens Medicin Agenda arrangerar i samarbete med Nationella diabetesteamet Världsdiabetesdagen 2019. Välkommen till ett seminarium som tar sikte på nya möjligheter och utmaningar vid diabetes och i diabetesvården. Vilken ny kunskap
...

2,4 miljarder till den nära vården

Regeringen gör en samlad satsning på 2,4 miljarder kronor för att bland annat göra primärvården mer jämlik, mer tillgänglig och mer patientcentrerad. Medlen betalas ut som en följd av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

...