Försäkringskassans strikta tolkning av sjukpenningtalet har drivit på en utveckling som gjort att många idag står utan sjukpenning.

Försäkringskassan har fått nya instruktioner av regeringen. I regleringsbrevet för 2019 är sjukpenningtalet om 9 sjukdagar i genomsnitt per person och år borttaget. Den

...

Det vore roligt om du också har möjlighet att komma till Eiabetesmötet 13-15/3 i Sthlm

Extra bra konferensavgift. Ett mycket omfattande program i olika sessioner för primärvårdsdiabetes, barndiabetes och vuxensjukhusdiabetes, klinik och forskning. Ett par internationella föreläsare.

Program, anmälan

...

Agenda årsmöte SFD

Tid: 2019-03-14, kl. 11.00-12.00

Plats: Karolinska Institutet, lokal T1, Stockholm

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse (Neda Rajamand Ekberg, Sekreterare)
 7. Ekonomisk rapport
...
Svensk Förening för Diabetologi välkomnar både äldre etablerade och yngre lovande forskare från hela Sverige att ansöka om forskningsstipendier.
 
Två stipendier utlyses för att stimulera forskning inom området typ 2-diabetes. De av AstraZeneca instiftade stipendiesummorna motsvarar 50 000 kr
...

Forskningspublikationer från NDR kronologiskt 2003-

200 totalt, de flesta i högt rankade referee-granskade tidskrifter med en hög impact factor

28 senaste året

 

Flera med klickbara tidskrifter

för att du ska få tillgång till hela artikeln eller abstract on line utan lösenord

...

Forskningspublikationer från NDR kronologiskt 2003-

200 totalt, de flesta i högt rankade referee-granskade tidskrifter med en hög impact factor

28 senaste året

 

Flera med klickbara tidskrifter

för att du ska få tillgång till hela artikeln eller abstract on line utan lösenord

...

Forskningspublikationer från NDR kronologiskt 2003-

200 totalt, de flesta i högt rankade referee-granskade tidskrifter med en hög impact factor

28 senaste året

 

Flera med klickbara tidskrifter

för att du ska få tillgång till hela artikeln eller abstract on line utan lösenord

...

Topplista: Så är man vänlig mot sig själv enligt svenskarna

 1. Tänka positivt
 2. Ge sig själv egentid 
 3. Inte ställa för höga krav på sig själv 
 4. Behandla sig själv som man behandlar andra 
 5. Vara generös mot andra 

En påminnelse till svenskarna: var snäll mot dig själv – Årets tema under Läkarmissionens Vänliga Veckan är

...

Statins reduce vascular events in all age groups, including people older than 75 years, according to the results of a new meta-analysis from the Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration.

"There are robust data on the benefits of statins in preventing premature cardiovascular mortality and morbidity in

...
Regulatoriskt 
EMA rekommenderar utökad
indikation för Forxiga
 

Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, vetenskapliga kommitté CHMP rekommenderadevid sitt möte i förra veckan, enligt ett pressmeddelande från EMA den 1 februari.Av dessa var Astrazenecas orala diabetesbehandling Forxiga

...

DagensDiabetes App

Tekniska problem efter uppdatering av nya versioner i iphone och android är nu lösta.
Du kan nu från din mobil läsa nyheter från www.dagensdiabetes.se samtidigt som de uppdateras där.
 
Hur göra?
1. Tag bort din tidigare inlagda app dagensdiabetes från din mobil
2. Gå in på ...
 

​Läkares arbete med prevention och levnadsvanor – en framgångsfaktor för god och jämlik hälsa!

Press release Svenska Läkaresällskapet - 2019-02-04 07:00 CET

Svenska Läkaresällskapet (SLS) lanserar nu rapporten ”På väg mot bättre och mer jämlik hälsa” som sammanfattar arbetet inom Läkaresällskapets

...

News from Medtronic: Hypoglycemia Prediction (IQcast) with Sugar.IQ and Timing on the Next-Gen MiniMed 780G Closed Loop

MiniMed 780G to add automated correction boluses and Bluetooth, aims to launch by April 2020; Guardian Connect users can now use IQcast on Apple iPhones

Medtronic recently shared two

...

The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) of the European Medicines Agency (EMA) has recommended Febr 1 an additional indication for dapagliflozin (Forxiga/Farxiga/Edistride, AstraZeneca) for use in adults with type 1 diabetes who meet certain criteria.

The drug, a selective

...

Typ 1 diabetes dubbelt så vanligt om 20 år

Ökningen av antalet barn som insjuknar i typ 1 diabetes fortsätter. Forskare som analyserat data från 22 europeiska länder under de senaste 25 åren konstaterar att den årliga ökningen ligger på drygt tre procent. Forskarna undersökte också det cykliska

...
Patienter med psykiatriska diagnoser läggs inte in på sjukhus för psykiatriska problem i samma utsträckning när dehämtar ut läkemedel mot diabetes och höga blodfetter som när de inte gör det. Resultaten kommer från svenska data, skriver Petra Hedbom www.dagensmedicin.se
 

– Vi blev väldigt förvånade att

...

Fördröjd behandling av diabetes

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2019 15:19 CET

Region Västmanland har anmält en händelse enligt lex Maria där en patient drabbats av en fördröjd behandling av diabetes.

En man i 50-årsåldern kontaktar vårdcentralen pga. besvär med urinträngningar, tungsveda och ökad törst. Vid

...

ÅRETS HEDERSLEDAMOT

Svensk Förening för Diabetologi

Ort avser där diplomet utdelades vid SFDs diabetesmöte

Hedersledamot Namn Stad Årtal

Claes Hellström Karlstad 1997

Jan Östman Karlstad 1997

Per Björntorp Karlstad 1997

Bengt Persson Karlstad 1997

Sven-Erik Fagerberg Karlstad 1997

Folke Lithner Karlstad 1997

Bengt

...

ÅRETS HEDERSLEDAMOT

Svensk Förening för Diabetologi

Ort avser där diplomet utdelades vid SFDs diabetesmöte

Hedersledamot Namn Stad Årtal

Claes Hellström Karlstad 1997

Jan Östman Karlstad 1997

Per Björntorp Karlstad 1997

Bengt Persson Karlstad 1997

Sven-Erik Fagerberg Karlstad 1997

Folke Lithner Karlstad 1997

Bengt

...
Ett nytt nr av DiabetologNytt ligger nu preprint ute på www.
 
Uppe till vänster på www.dagensdiabetes.se eller
klicka direkt på nedan länk för att läsa pdf utan lösenord
Det kan ta 30-40 sek ifall den digitala uppkopplingen i mobil etc är långsam - vänta så kommer tidningen
...
ÅRETS DIABETOLOG
Svensk Förening för Diabetologi
2017
Jarl Hellman
Anders Frid
 
2016
Katarina Eeg-Olofsson
Stefan Särnblad
 
2015
Anders Kempe
 
2014
Peter Fors
Gun Forsander
 
2013
Lena Landstedt-Hallin
Jan Bolinder
 
ÅRETS HEDERSLEDAMOT
Svensk Förening för Diabetologi
Ort avser där dipolomet utdelades
...

Diabetiska njurskador minskar Allt färre unga typ 1 diabetiker i Sverige riskerar att drabbas av svår njurskada.

Det visar en genomgång av data från olika patientregister där forskarna kartlagt alla som hade haft typ 1 diabetes i mer än 14 år och som var i åldrarna 0 och 34 år när de insjuknade i

...
 

Statens ersättning till regionerna för läkemedelsförmånen samt hepatit C-läkemedel och andra läkemedelsrelaterade kostnader blir 29 680 miljoner kronor i år.

• Ersättningen för läkemedelsförmånen blir 27 032 miljoner kronor, vilket är en ökning på 7,6 procent från i fjol då ersättningen för

...

J. W. Runebergs pris till Leif Groop

J.W.Runebergs pris år 2019 tilldelas professor Leif Groop för hans banbrytande forskning i diabetes. Priset delas ut av Finska Läkaresällskapet för framgångsrik vetenskaplig verksamhet inom medicin.

 

Leif Groop

Leif Groop fick sin läkarutbildning i Bern, och återvände

...

”Det är nu hög tid för personer i riskgrupp att vaccinera sig mot influensa.”

– Folkhälsomyndigheten

Varje år kommer influensaviruset till Sverige och vanligaste tiden att smittas är under vintersäsongen. Enligt Folkhälsomyndigheten kommer spridningen av årets influensa att nå sin topp i februari.

Influensa

...