Det finns data i klinisk vardag som är åtkomliga och som går att använda för uppföljning av läkemedel. Metoderna för utvärdering behöver dock vidareutvecklas.

För Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, del skulle det behövas författningsförändringar för att myndigheten ska kunna hantera

...

Enligt Dagens Samhälle i veckan så uppvisar Sveriges kommuner och landsting SKL
ett överskott per 31/12 2018 på 15 miljarder SEK dvs 15 000 miljoner SEK. 

Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyråns SCBs publicering i veckan av räkenskapssammandragen för 2018. 
"Sett över tid är det en godtagbar

...
Forskare har i en ny studie identifierat hur dygnsrytmer i hjärnans celler styr när på dygnet möss blir hungriga och svarar på hormon som reglerar aptiten. Forskarna hoppas att dessa resultat så småningom kan bana vägen för att förstå hur sömnbrist och skiftarbete leder till fetma och typ
...

Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas Riksförbund har i ett samverkansprojekt definierat kärnkompetensen personcentrerad vård. 

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. För att tillgodose

...

Rapport från ATTD kvällsmöten

Digital insulinpenna

Under detta symposium samlades majoriteten av alla deltagare från Sverige för att diskutera intrycken av årets ATTD. En av diskussionerna kom att handla om SGLT2 hämmare till T1DM parallellt med insulinbehandling - inför ev beslut  från europeiska

...

Diabetespatienter T2DM verkar drabbas av färre kardiovaskulära händelser om de äter nötter flera gånger i veckan, enligt amerikansk data. Men kopplingen ses inte för jordnötter.

skriver Maria Gustavsson, www.dagensmedicin.se

De nya resultaten gäller vid typ 2-diabetes. Fynden antyder att den som äter

...

Forskning på zebrafiskar som kan leda till nya diabetesbehandlingar prisas

I sin forskning på zebrafiskar strävar Olov Andersson, Karolinska Institutet, efter att skapa insulinproducerande celler och nya behandlingsmetoder vid diabetes.
För det har han utsetts till mottagare av Leif Groop award

...

Typ 2 diabetes kan vara svårt att upptäcka då symtomen ofta kommer smygande. I ett unikt samarbete mellan Folktandvården och primärvården i Region Stockholm hittas patienter med risk för att få diabetes vid en vanlig undersökning hos tandläkaren.

– Kan vi på Folktandvården bidra till att tidigt hitta

...
Öppna jämförelser 2018: 
Sex frågor - En god vård? 

Hälso- och sjukvården visar på goda resultat, men det finns fortfarande stora regionala skillnader och förbättringsområden. Rapporten redovisar övergripande resultat för hälso- och sjukvården utifrån sex frågor.
 
Rapporten fokuserar på att ge en övergripande
...

En mer aktiv behandling av riskfaktorer skulle minska diabetespatienters risk för hjärt-kärlsjukdom och död, skriver www.lakemedelsvarlden.se Helene Wallskär.

Målvärdena för långtidsblodsocker, systoliskt blodtryck och LDL-kolesterol i dagens riktlinjer är inte tillräckligt låga för att ge maximalt skydd

...

ATTD 2019 Berlin 20-22/2

ATTD är en kongress som växer för varje år. Deltagarantalet i år översteg tretusen personer. Ämnet för mötet är modernisering av behandling av personer med diabetes med tydligt uttalat fokus på typ 1 diabetes. Behovet av att förbättra diabetesvården motiveras huvudsakligen med de

...

From the ATTD Meeting and poublished at the same time in Journal of Diabetes Science and Technology

NMR Spectroscopic Analysis to Evaluate the Quality of Insulin:

Concentration, Variability, and Excipient Content

 

Abstract

Daniel Malmodin, PhD*,Anders Pedersen, PhD*, Göran Karlsson, PhD, and Gun

...

Hur bra vård diabetespatienter får beror på hur vårdcentralerna väljer att organisera sitt arbete.

- Det finns tydliga förbättringar att göra för att uppnå en jämlik vård, nationella behandlingsmål för långtidssocker och minska risken för förtidig död, säger hon.

2006 och 2013 skickade hon ut ett

...
Glooko has analyzed almost 15 billion diabetes data points to uncover some global diabetes insights. Download the report to see what average blood glucose values by country, most common times for hypoglycemic and hyperglycemic events, and many more interesting facts
 
Free pdf
...

Diabetes Technology & TherapeuticsVol. 21, No. S1EditorialsFree Access

Technologies in Diabetes–the Tenth ATTD Yearbook

Tadej Battelino

Moshe Phillip

Published Online:20 Feb 2019https://doi.org/10.1089/dia.2019.2500

 

Introduction to ATTD Year Book

After the festive introduction to last year's

...

Summary

Sodium glucose cotransporter (SGLT) inhibitors are new oral antidiabetic medications shown to

effectively reduce glycated hemoglobin (A1C) and glycemic variability, blood pressure and body

weight without intrinsic properties to cause hypoglycemia in people with type 1 diabetes.

However, recent

...
FN har utnämnt 2019 till det internationella året för grundämnenas periodiska system
 

Den gulnade planschen som satt på väggen i skolans kemisal är kanske inte något som vi i förstone förknippar med stora vetenskapliga upptäckter. Men det periodiska systemet är ett sätt att dela in grundämnena och

...

 2019 Feb 20. doi: 10.1089/dia.2018.0328. [Epub ahead of print]

Cost-Effectiveness Analysis of the MiniMed 670G Hybrid Closed-Loop System Versus Continuous Subcutaneous Insulin Infusion for Treatment of Type 1 Diabetes.

Jendle J1Pöhlmann J2de Portu S3Smith-Palmer

...
The 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD 2019) is the opportunity to stay up to date and hear the latest cutting-edge advances in diabetes international field.
 
The scientific program will bring together leading international experts to discuss
...

Nio nya titlar för läkare

Från Henrik Widegren, www.dagensmedicin.se

“Läkarna på dfe flesta av våra sjukhus i Sverige sjukhus får nu för tiden en militärklämma, där det med röd bakgrund i versaler står LÄKARE. Det tycker jag känns lite fattigt.”

Jag träffade nyligen en patient som är säljare. Hans

...

Health care costs for Swedish adults with type 1 diabetes who use insulin pump therapy compared with those who use multiple daily injections, in a study published in Diabetes Care

“In principle, optimal glycemic control may be achieved by either [multiple daily injection] or insulin pump

...
Hjärt-Lungfondens genomgång av ny rapport:

Stora kvalitetsskillnader i svensk hjärtsjukvårdKvaliteten på hjärtsjukvården varierar stort i olika delar av landet – det visar Hjärt-Lungfondens genomgång av SWEDEHEART:s senaste årsrapport som publiceras idag.  
 
Kvalitetsregistret visar att tillgången till nya
...

Vad är epigenetik?

I kroppens celler finns vår arvsmassa, DNA, som innehåller gener. Generna ärver vi och de kan inte ändras.

På generna sitter så kallade metylgrupper som påverkar vilket uttryck genen ska ha, om den är ”på” eller ”av”.

Metylgrupperna kan man påverka på olika sätt, med träning, kost och

...

Individuell behandlingsplan gav bättre blodsockerkontroll
Press release

Vårdcentraler som har individuella behandlingsplaner för patienter med typ 2-diabetes lyckas bättre med behandlingen. Det visar en ny studie med data från Nationella Diabetesregistret. Effekten är störst för patienter med

...

Svensk Förening för Diabetologi har liksom Nationella Diabetes Teamet samverkat med Equalis för förbättrade glukosdokument

Nu är de reviderade glukosdokumenten publicerade på Equalis webbplats. Ni hittar dem här:

https://www.equalis.se/sv/vaar-verksamhet/projekt/

Välj filer under Aktuella projekt

 

Projekt

Kvalitetshöjande

...