FDA Adds New Warnings on SGLT2 Inhibitors

Calls attention to ketoacidosis, UTI risks

...
Redan idag publicerar LV tillverkarnas säkerhetsinformation, FSN på hemsida
 
 
Eller gå in på www.lakemedelsverket.se
sök på Medicinsk säkerhetsinformation
sedan Säkerhetsinformation från
...

Huisman and Meyering were the first to separate Hemoglobin A1c from other forms of hemoglobin. (Hb A1a and A1b were also recognized then.) While A1c was identified as a glycoprotein in 1968 by Bookchin and Gallop, the distinction of describing its increase in people with diabetes rests with Samuel

...

Kan stress orsaka typ 1-diabetes hos barn och ungdomar?

Professor Maria Faresjö

 

Biomedicinska plattformen, Avdelningen för Naturvetenskap & Biomedicin,

Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping och

Medicinsk Diagnostik, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Stress definieras som de fysiologiska och

...
Idag är födelsedagen för Fredrik Banting, som fick Nobelrpiset för sin upptäckt av insulin 1921.
Över hela Sverige uppmärksammas Världsdiabetesdagen under fredag-söndag med olika events för att diskutera diabetes, öka kunskap och medvetenheten. Stockholm, Göteborg, Malmö, etc.
Googla
...

 

Under det sista halvåret har ett antal nya läkemedelsstudier presenterats med relevans för behandlingen av patienter med typ 2 diabetes. Dessa studier är IMPROVE-IT för lipidbehandling samt TECOS, ELIXA och EMPA-REG för behandling av hyperglykemi. Här presenteras kortfattat några av de viktigaste

...

Press info

Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance i kombination med standardbehandling löper 39 procent minskad risk att tas in på sjukhus för hjärtsvikt eller att dö i hjärtsvikt jämfört med placebo i tillägg till standardbehandling. Det visar en fördjupad analys av en stor studie med

...

 

 

Press releaseAkademiska sjukhuset har öppnat Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes. Syftet är att patienterna ska kunna ha tätare kontakt med vården på ett sätt och på tider som passar dem. Resultatet från en genomförd pilotstudie visar att patienterna upplever

...

 

 

Press releaseAkademiska sjukhuset har öppnat Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes. Syftet är att patienterna ska kunna ha tätare kontakt med vården på ett sätt och på tider som passar dem. Resultatet från en genomförd pilotstudie visar att patienterna upplever

...

(Reuters Health) - As insulin pump use has increased, so has blood sugar control for kids and teens with type 1 diabetes, according to data from Europe and the U.S.

But pumps were less common in England and Wales than in Germany or the U.S.

“We’ve known that variations in pump use exist (…) but I

...


Reducing basal rate by 80 percent or stopping pump for moderate or intense exercise

Insulin-based strategies of basal rate reduction or pump cessation may be the best approach in avoiding hypoglycemia associated with exercise after lunch, according to a study published online Oct. 8 in Diabetes,

...

 

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 6 november 2015

Hos normalviktiga gravida kvinnor fylls fett på i de fettceller som redan finns, medan det hos kvinnor med fetma i stället bildas nya fettceller under graviditeten. Fettvävens uppbyggnad är kopplad till den

...

»Personer med typ 2-diabetes som genomgår fetmakirurgi genererar betydligt längre långsiktiga läkemedelskostnaderna än de som får konventionell fetma- och diabetesbehandling. Personer med typ 2-diabetes bör därför prioriteras för operation.
Det visar en studie i Lancet Diabetes & Endocrinology, som

...


Metformin eligibility expanded with use of eGFR.

Use of estimated glomerular filtration rate (eGFR) rather than serum creatinine (sCr) can expand metformin eligibility, according to a study published in the November issue of Diabetes Care.

Delphine S. Tuot, M.D., from the University of California

...

Dr. Christian S. Frandsen, from Hvidovre Hospital, Hvidovre, Denmark, and colleagues conducted a

...

Two servings daily linked to higher odds for the disabling condition, study says

soda

People who regularly consume sodas or sweetened fruit drinks may have a higher risk for heart failure, researchers report.

In the study, Swedish men who drank two or more servings of sweetened beverages a day had a 23 percent

...

Press release

Dödligheten i typ 2-diabetes i Sverige är betydligt lägre än vad man trott. Samtidigt har en ny kombination av läkemedel visat goda resultat för att sänka blodsockernivån, minska vikten och sänka insulindoserna vid svårbehandlad typ 2-diabetes. Det framkommer i två svenska studier som

...

Diabetes experts conclude diabetes treatment should continue with no changes in current recommendations.

The American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) and the American College of Endocrinology (ACE) organized a gathering of U.S. and international diabetes physicians, scientists, and

...

The correlation between persisting albuminuria due to the effects of glycemic control remains unclear. It is believed that insulin delivery and glucose variability may be important factors to consider regarding this topic. For that reason, researchers set out to investigate the effect of 1-year

...

Äntligen har man i Region Skåne enats politiskt att satsa på diabetesvården genom att anställa diabetessamordnare och certifiering av primärvårdens diabetesmottagningar.

Det kommer att anställas 3 diabetessamordnare på vardera 50 % och i skrivande stund är annonsen ute med sista ansökan i oktober. Vi har

...

Här har vi laddat upp presentationerna från postkonferensen som hölls den 15 oktober 2015. Seminariet arrangerades av Dagens Medicin och Svensk Förening för diabetologi.

Kanske till Inspiration för Dig som hade svårt att deltaga på mötet och andra intresserade av senaste nyheterna kring diabetes

Moderator 

...

Bara 7 procent av svenskarna i åldern 50–64 år rör på sig 30 minuter om dagen. Det visar en pilotstudie som ingår i forskningsstudien SCAPIS. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av till exempel hjärt-kärlsjukdomar. I Sverige är 1,8 miljoner personer drabbade av

...
Skriv in postnummer och se hur din enhet lyckas med diabetesvården! 
 
Du kan kolla din egen mottagning genom att skriva in mottagningens eller vårdcentralens postnummer.
 
NDR har en ny intuitiv layout med fin grafik
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 

Skänk en tacksam tanke till hjärnans förmåga att fokusera på det negativa. Att vi i första hand fokuserar på hot och faror
 har räddat livet på oss genom årtusenden. Den amerikanska neuropsykologen Rick Hanson har myntat uttrycket ”hjärnan är som kardborrband för negativa upplevelser och som teflon

...

Biosimilar glargin Abasaglar® finns nu i apoteken sedan någon månad tillbaka.

Priset är f.n. 12% lägre än för originalsubstansen Lantus® från Sanofi.

En annan glargin biosimilar är på gång från MSD - kanske kommer den i kvartal 2-3 2016. Priser på biosimilar glargin i Europa ligger som lägst

...