Abstract

  • Sue A. Brown et al

BACKGROUND

Closed-loop systems that automate insulin delivery may improve glycemic outcomes in patients with type 1 diabetes.

METHODS

In this 6-month randomized, multicenter trial, patients with type 1 diabetes were assigned in a 2:1 ratio to receive treatment with a

...

 

VAD HAR HÄNT?

BMJ open artikel 

190828 

HbA1clevel as a risk factor for retinopathy and nephropathy in children and adults with type 1 diabetes Swedish population based cohort study

190828

https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4894

Kritik mot BMJ-artikeln från 12 barndiabetologer i Sverige

190909

...

Diabetesdialog

- ett unikt projekt för bättrediabetesvård

 

Diabetesdialog Stockholm

Bakgrund

Alla vill vi ha en diabetesvård som håller hög kvalité, är personcentrerad och där Stockholm är topp 3 bland regionerna. Men resultatet i Nationella Diabetesregistret visar dessvärre att regionen inte

...

Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen

Sveriges läkare har fått nog. Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen för överträdelse av Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD). Anledningen är att Sverige inte uppfyller de krav som ställs på medlemsstaterna om fortbildning för läkare.

– Vi

...
Soffia Gudbjörnsdottir leder en världsunik plattform för diabetesforskning och också besökt alla Sveriges 21 regioner i sitt arbete för en bättre diabetesvård.
 
Här berättar hon om den röda tråden i sitt arbete, hur hon hoppas att registerforskningen ska utvecklas och varför hon bär på en ständig
...
Nu ska det bli enklare att utföra registerbaserade randomiserade kliniska prövningar, R-RCT. I förra veckan lanserades nationella rekommendationer för hur sådana studier görs inklusive ett tekniskt ramverk.

Läs mer på www.dagensmedicin.se
...

Recension av 

”ENSAM ELLER STARK – Åtta principer för framgångsrika team”

Av Oskar Henriksson och övriga 8 medarbetare i det psykologiska ”gymmet” Habitud

Utgiven 2017 på Natur & Kultur. Pris cirka 279 kr.

 

Enligt författarna kommer boken att hjälpa läsaren att skapa team, organisationer och andra

...

Svensk forskning i topp till årets Johnny Ludvigsson-priser

 
Barndiabetesfondens priser 2019, Framstående Barndiabetesforskning i Norden Per-Ola Carlsson i Uppsala Priset till Yngre Barndiabetesforskare Araz Rawshani i Göteborg.
 

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2019 går båda till

...

The European Medicines Agency (EMA) Committee for Medicinal Products (CHMP) has recommended approval of the first nasal glucagon product (Baqsimi, Eli Lilly Nederland BV) for treatment of severe hypoglycemia in patients with diabetes aged 4 years and older, according to an agency news release.  

...
Major birth defects recorded in 3.4 percent of infants born to mothers with gastric bypass surgery
 

Infants born to women who have undergone Roux-en-Y gastric bypass surgery have a lower risk for major birth defects than those born to matched control women, according to a study published in the

...

Forskare vid Lunds universitet som under lång tid studerat funktionen för de olika receptorer som finns på betacellernas yta, har funnit att en restprodukt från kroppens kolesterolmetabolism kan slå på insulinfrisättning. Fynden har publicerats i Molecular and Cellular Endocrinology.

Studien är

...

Forxiga 5 mg ingår i högkostnadsskyddet

vid T1DM med begränsning.  

Forxiga 5 mg (dapagliflozin) som används för behandling av vuxna med diabetes ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 27 september 2019.

Begränsningen innebär att Forxiga 5 mg ingår i högkostnadsskyddet, som ett tillägg till

...

Diabetes Wellness Sverige invites the submission of research projects and proposals requiring funding in the field of diabetes. The foundation is actively seeking research projects in Sweden and around the world, which in the long term can lead to improved treatment methods and hopefully a working

...

BMJ artikel

190828 

HbA1clevel as a risk factor for retinopathy and nephropathy in children and adults with type 1 diabetes Swedish population based cohort study

190828

https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4894

 

Kritik mot BMJ-artikeln från 12 barndiabetologer i Sverige

190909

...

Diabetes Day Nov 14 2019

A one-day open international symposium on diabetes related research is organized annually at KI campus. The aim is to increase interactions between internationally recognized researchers within diabetes and metabolism and the research community at KI and in Sweden.

 

Dear All,

...
Nya europeiska riktlinjer behåller hypertonigränsen men inför andra nyheter. En svensk uppdatering dröjer dock, skriver www.dagensmedicin.se 
 
För ett år sedan sänkte American college of cardiology gränsen för vad som definieras som högt blodtryck till 130/80. Det var som www Läkemedelsvärlden
...
Idag, onsdag, kom Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer vid diabetes. De fokuserar på kontinuerlig glukosmätning i vävnad, skriver Dagens Medicin Susanna Pagels www.dagensmedicin.se
 
Personer med typ 1-diabetes och återkommande hypo- och hyperglykemier, det vill säga för höga och för låga
...
Här finns de nya uppdaterade riktloinjerna
 
Mycket omfattande material finns okså att tillgå fritt på www
• Bilagor
• Tillstånds- och åtgärdslista
• Vetenskapligt underlag
• Hälsoekonomiskt underlag
• Metodbeskrivning
• Indikatorer
• Mest
...

Postkonferens diabetes ADA EASD 181026  - höjdpunkter från EASD 2-5/10 och ADA 22-26/6 

Se alla föreläsares bilder

Eller gå in på varje föreläsare och se vederbörandes bilder. Clicka rubrikerna

Typ 1- diabetes- nya insikter
Stig Attvall, docent, överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska

...
Dawit Isaak är journalist, författare och svensk medborgare, född 1964. Imorgon, lördag den 27 oktober, blir hans 17:e födelsedag i fångenskap och han fyller 54 år. Med anledning av att Dawit Isaak fyller år lördagen den 27 oktober uppmärksammas hans födelsedag med en insamling för att hans bok
...
Regulatoriskt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Novo Nordisk diabetesläkemedel Ozempic (semaglutid) ska ingå i läkemedelsförmånen från och med i dag, enligt ett pressmeddelande från bolaget
 
Enligt TLV:s webbplats subventioneras läkemedlet endast för patienter som först har
...
The use of angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors to lower blood pressure was associated with an overall increased risk for lung cancer of 14% compared to hypertension therapy with angiotensin receptor blockers (ARBs), a large, population-based cohort study shows.
 
Thanks to the widespread
...
The current standard-of-care for millions of patients across the world with diabetic macular edema (DME) relies on invasive injections or implants into the eye, both of which are associated with serious risks and side effects. A pill for the treatment of oral DME treatment could not only provide a less
...
Har primärvården kompetens för patienter med T2DM?
 
På ett seminarium i Almedalen arrangerat av Nationella diabetesteamet med rubriken ”Klarar primärvården att ta emot nya patientgrupper – hur ska kompetensen garanteras?” medverkade SFAM:s ordförande Hanna Åsberg.
 
Förre socialministern Göran Hägglund
...

GrönBok om kost hos vuxna med diabetes


Nationella Diabetes Teamet (NDT) har tagit fram denna just in time for World Diabetes Day 181114,
Världsdiabetesdagen 14/11 i Stockholm, ett möte på initiativ av NDT och Dagens Medicin.

Se program för dagen på
...