Switching therapy from metformin to a sulfonylurea increases the risk for adverse outcomes in patients with type 2 diabetes, new research suggests.
 
Results of a study using data from the UK Clinical Practice Research Datalink were published online July 18 in BMJ by epidemiologist Antonios Douros, MD,
...
I veckan kom resultaten för CARMELINA, se bifogad Press Release. CARMELINA är den kardiovaskulära utfallsstudien för Trajenta® (linagliptin).
 
Trajenta uppnådde det primära utfallsmåttet, non-inferiority för 3P-MACE (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke). Trajenta är därav,
...
Carl Willers1,2*, Hanna Iderberg2,3, Mette Axelsen4, Tobias Dahlstro ̈ m5, Bettina Julin2, Janeth Leksell6, Agneta Lindberg7, Peter Lindgren3,8, Karin Loostro ̈ m Muth9, Ann- Marie Svensson10, Mikael Lilja11
 
Abstract
Background
Socioeconomic status, origin or demographic attributes shall not determine
...
FreeStyle Libre boosts testing adherence and lowers costs during MDI treatment, US study reports
 
The FreeStyle Libre lowers health costs and improves treatment adherence compared with self-monitoring of blood glucoselevels (SMBG), a US study shows.
 
The Libre and continuous glucose monitors devices
...
Som representant för Svensk förening för Diabetologi (SFD) har jag deltagit i juli deltagit i ett EU sponsrat möte i Berlin. Det handlade om patientens mål med vården och hur patienten själv kan bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Här kommer en kort summering av mötet och mina reflektioner kring
...
There are 2 phases of C-peptide decline that occur during the first 4 decades following a diagnosis of type 1 diabetes (T1D), and further understanding of the pathophysiologic and immunologic differences between these two phases may help increase knowledge of β-cell survival, according to a study
...
Meta‐analyses and blood pressure goals
Editorial Staffan Björck, Karin Manhem, Annika Rosengren, Samuel Adamsson, Soffia Gudbjörnsdottrir, Stefan Franzén 
 
JCH Journal of Clinical Hypertension, offical journal of the world hyperetension league
published June 26 2018
 
Läs i full text hela artikeln utan
...
Dear Colleague,
 
As previously announced The Third Swedish Diabetes Summit will take place November 15-16 in Stockholm. We are very happy to invite you to this unique national diabetes research meeting with speakers from 7 different Swedish universities as well as several internationally recognized
...
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning
 
Nu är de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor publicerade.
 
Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur
...
Höga blodsockernivån kopplas till hjärtmissbildning
Kvinnor med typ 1-diabetes som planerar att bli gravida eller är i en tidig graviditetsfas bör hålla koll på sitt blodsocker. Höga nivåer ser nämligen ut att kunna ha ett samband med en ökad risk för hjärtmissbildningar hos barnen, visar ny
...
At the meeting the last ADA day Julio Rosenstock from Dallas prof of Medicine presented the empagliflozin results in T1 DM.
 
He said in the beginning that new insulin formulations and advanced delivery system with more precise CGM and sesnor-augmented insulin pumps (SAP) are just not enough to
...
The American Diabetes Association and the American Association of Diabetes Educators have combined the concepts of diabetes self-management education and support for the first time in their updated guidelines published in Diabetes Care and the Diabetes Educator.
 
Diabetes self-management education
...
LÄKEMEDELSMARKNADEN
Regulatoriskt
 
EU-kommissionen har godkänt utökad indikation för Novo Nordisk Victoza (liraglutide) så att den reflekterar att behandling med läkemedlet förbättrar blodsockernivåer och motverkar kardiovaskulära händelser som en del i behandlingen mot diabetes typ 2. 
 
Victoza är
...

En halv miljon svenskar lever med diabetes. Tack vare banbrytande forskningsframsteg, förbättring av vården och omfattande egenvård de senaste decennierna har livslängd och livskvalitet hos personer med diabetes ökat. Det allvarligaste problemet kvarstår dock till stor del; personer med typ-2

...
Frida Sundberg1,2 | Katharine Barnard3 | Allison Cato4 | Carine de Beaufort5,6 |
Linda A DiMeglio7 | Greg Dooley8 | Tamara Hershey9,10 | Jeff Hitchcock11 |
Vandana Jain12 | Jill Weissberg-Benchell13,14 | Birgit Rami-Merhar15 |
Carmel E Smart16 | Ragnar Hanas2,17
 
1 |  EXECUTIVE SUMMARY AND
RECOMMENDATIONS
The
...
Frågan om användning av läkemedel utanför godkänd indikation har blossat upp igen. I dag skriver Dagens Nyheter om en utvärdering av läkemedlen bland andra Lucentis (ranibizumab) och Avastin (bevacizumab), som gjorts av HTA-centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
 
HTA-centrumet anser
...
En halv miljon svenskar lever med diabetes. Tack vare banbrytande forskningsframsteg, förbättring av vården och omfattande egenvård de senaste decennierna har livslängd och livskvalitet hos personer med diabetes ökat. Det allvarligaste; personer med typ-2 diabetes har upp till fyra gånger högre risk
...
NICE kom med ett dokument med ett uttalande härom veckan
 
 
utan lösenord, totalt 18 sidor,
pdf printbar och lätt att läsa
 
Här har gjorts en genomgång av publicerad litteratur,
som i sig är omfattande med tanke på ut på marknaden sept 2014,
och också en lista på
...
"Association of Changes in Diet Quality
with Total and Cause-Specific Mortality"
N Engl J Med 
 
N Engl J Med 2017;377:143-53.
DOI: 10.1056/NEJMoa1613502
 
Mercedes Sotos-Prieto, Ph.D., Shilpa N. Bhupathiraju, Ph.D.,
Josiemer Mattei, Ph.D., M.P.H., Teresa T. Fung, Sc.D., Yanping Li, Ph.D.,
An Pan,
...
A biomarker-based screening method assessing levels of C-peptide and islet autoantibodies in patients with diabetes is an effective, inexpensive approach
 
to identify patients with monogenic forms of the disease, including maturity-onset diabetes of the young, according to findings from a
...
Dear All,
 
The Second Swedish Diabetes Summit will take place November 21-22 in Gothenburg.
 
This is a unique national diabetes research meeting with speakers representing as many as 8 different Swedish universities as well as guest speakers from abroad.
 
The preliminary programme with the confirmed speakers
...
The prevalence of diabetes and impairment in glucose metabolism are noticeably higher in psychiatric patients.
Diabetes mellitus (DM) appears to be more prevalent in the psychiatric setting than in the general population, according to the results of a recent meta-analysis from the United Kingdom
...
Almost half of people with type 1 diabetes are still producing some insulin more than a decade after being diagnosed with the disease.
 
The new findings challenge previous assumptions that people with type 1 diabetes lose the ability to produce any insulin -- a hormone that helps usher sugar to
...
SAN DIEGO — Long-term use of metformin shows a particularly strong effect in preventing the development of type 2 diabetes among women who've had gestational diabetes, according to data presented at the American Diabetes Association (ADA) 2017 Scientific Sessions.
 
These latest findings come from
...