Svenska Läkaresällskapet
Press release
 
Preventiva insatser är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling och ett av de sex områden som Svenska Läkaresällskapet lyfter i sitt nya idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård. Hör Anna Kiessling om vikten av preventiva insatser och läkarkårens ansvar för
...
Research finds brain differences tied to hypoglycemia unawareness. A small UK study in Diabetologia showed that men with type 1 diabetes and hypoglycemia unawareness had significantly less brain activity in regions associated with memory and emotional experience, an indication of their inability to
...
Among overweight or obese patients with prediabetes or type 2 diabetes, those who ate 12 eggs/week or more (high-egg diet) had similar blood levels of cardiovascular disease markers as those who ate fewer than 2 eggs/week (low-egg diet) in a year-long study.
 
"These findings suggest that it is safe for
...
International Centre for Parliamentary Studies arrangerade 2018-05-16 ett möte i Brussel för att diskutera Diabetes i Europa. Representanter för alla medlemsländer var inbjudna liksom en del representanter för industrin. Totala antalet deltagare var ca 40 personer. Från Sverige var vi två,
...
Två högintressanta artiklar har nyligen publicerats angående behandling med metformin under graviditet.
 
En norsk metaanalys av två randomiserade studier (1) av metformin eller placebo vid PCOS visar, att de barn som exponerats för metformin är större och har högre förekomst av övervikt vid fyra års
...
Föredrag av Gustaf Christoffersson om hur man kan hindra immunförsvaret från att attackera de insulinproducerande cellerna vid typ 1-diabetes.
 
Gustaf Christoffersson, som forskar om diabetes typ 1, får Gustafssonpriset till unga forskare vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och Uppsala universitet.
...
De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Det har nu gått fyra år sedan organisationerna presenterade sina gemensamt prioriterade frågor. En del har hänt men mycket återstår att göra.
 
Handlingsplanen lyfter tre
...
 
har fått en vädjan från en mamma till en flicka med typ 1 diabetes att sprida information om en pågående namninsamling vars syfte är att Barndiabetesfonden skall bli förmånstagare hos Postkodlotteriet.
 
Namninsamlingen har på drygt 3 veckor samlat in 9781 underskrifter,
...
5 åtgärder som gör att du lever 14 år längre
 
Forskare vid Harvard har analyserat 34 års data från 78 865 kvinnor samt 27 års data från 44 354 män. Samtliga hade deltagit i två av varandra oberoende studier, Nurses´Health Study respektive Health Professionals Follow-up Study.
 
Forskarna analyserade hur fem
...
Alternativa fakta är inget alternativ
Referat och reflektioner från ett Swedish Nutrition Foundation-seminarium
om samverkan för kunskap om mat och hälsa
 
Swedish Nutrition Foundation (SNF) anordnade den 26 april 2018 ett seminarium i Lund om hur samverkan mellan olika aktörer inom utbildning,
...
Press release
NY SMARTARE VERSION AV CONTOUR®DIABETES-APPEN MED NYA FUNKTIONER FÖR
BÄTTRE EGENVÅRD AV DIABETES
 
Ascensia Diabetes Care lanserat idag uppgraderad versionen av CONTOUR®DIABETES-appen i Sverige.
 
Appen innehåller den nya funktionen Mina mönster, som på ett intelligentare sätt analyserar
...
Mean country A1C levels not tied to glycemic performance, study shows
 
UK researchers found that pediatric diabetes centers with greater glycemic variation across a country had higher A1C levels, suggesting that mean A1C levels within an entire country do not provide an accurate summary of the
...
Fysisk aktivitet på recept ger effekt visar rapport från Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 
Press release
 
Fysisk aktivitet på recept är ett effektivt sätt att få patienter som inte är tillräckligt fysiskt aktiva att börja röra på sig.  Det visar den första systematiska översikten av forskningen om
...
PRESSMEDDELANDE 2018-04-30
Rubin Medical AB
 
CE-märkningen klar
Nu kan USA:s populäraste insulinpump börja säljas i Skandinavien
 
Ända sedan amerikanska Tandem Diabetes Care, Inc. lanserade insulinpumpen Tandem t:slim X2 har den rankats som nummer ett bland användarna i USA. Nu är
...
A long-term follow up of a landmark study into type 1 diabetes control has compared rates of severe hypoglycemia within groups that were formerly intensively and non-intensively controlled.
The study uses data from the DCCT and EDIC trials. DCCT stands for Diabetes Control and Complications Trial and EDIC stands for
...
Nedan har skickats till DiabetologNytt redaktionen

Socialstyrelsen har publicerat nya nationella riktlinjer för diabetesvård. Inga förändringar på blodtrycksfronten.

Noterbart är att man under 

Tillstånd: Typ 2-diabetes med högt blodtryck skriver följande: ”Senaste litteratursökning är utförd 2008.
...
I tidningen hade aktuellt företag tyvärr bytt plats 
Även en enskild summa hade hamnat fel.
 
Rätt ska vara som nedtill
 
• Stipendiet för förtjänstfull kvalitetsarbete stöds ekonomiskt av Boehringer Ingelheim med 30.000. 
 
• Stipendium till årets diabetesteam stöds ekonomiskt av Eli Lilly med 40.000
 
...
DiabetologNytt
 
 
Överst till vänster finns tidningen
klickbar pdf
 
Tar 15-30 sek att ladda ner,
vänta in tiden lite, då en hel del sidor med tabeller, illustrationer, fotografier etc
 
Tidningen kommer med posten till Dig som medlem i SFD,
inom 1,5-2 veckor
 
Välkommen till
...
Kl 09.00 idag skriver Socialstyrelsen på sin www
 
 
Socialstyrelsen uppdaterar nu nationella riktlinjer för diabetesvård och ger nya glukossänkande läkemedel en betydligt högre prioritering än tidigare. Även fetmakirurgi vid typ 2-diabetes
...
Results from the ongoing first large real-world evidence study of its kind published in the American Heart Association.
 
This is a comparative effectiveness study comparing new users of SGLT-2 inhibitors with new users of other glucose-lowering drugs with regard to hospitalization for heart failure
...
The medical device industry appears to be under siege by cybercriminals, but it isn't taking steps to defend itself, according to two separate reports.
 
Over the next 12 months, two thirds of medical device manufacturers and more than half of healthcare delivery organizations (HDOs) say that a
...
Top-line results from the large cardiovascular safety outcomes trial for AstraZeneca's once-weekly version of the glucagonlike peptide-1 (GLP-1) receptor agonist drug for type 2 diabetes,
 
exenatide (Bydureon), show the agent met the goal of cardiovascular safety but failed to show any
...
Ny forskning visar att snusare har en ökad risk för typ 2-diabetes. Men hur negativa är snusets hälsoeffekter i övrigt? Mer forskning behövs, menar Cecilia Magnusson, adjungerad professor vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.
 
Vad visade er studie?
Vi såg att den som
...
Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 
Tarmfloran har nyckelroll vid behandling med klassisk diabetesmedicin
 
Nu klarnar bilden av hur det klassiska diabetesläkemedlet metformin verkar i kroppen. En studie vid Sahlgrenska akademin och universitetet i Girona indikerar
...
Vi tar fram anpassad information om de undersökningar och behandlingar som rekommenderas i Nationella riktlinjer.
 
Patientversionerna görs tillgängliga i samverkan med 1177 Vårdguiden. Där finns nu länkar till ytterligare åtta patientversioner som ska hjälpa till att stärka patientens delaktighet i
...