ADA Releases Type 2 Diabetes Guidelines for Youth
 
There are fundamental differences in the pathogenesis and course of type 2 diabetes between young people and adults that necessitate a different approach in youth with the disease, with an emphasis on the patient's social context and long-term
...
Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor
 
Fler patienter får stöd för ohälsosamma matvanor och
fysisk aktivitet
 
Fler patienter än tidigare får stöd att ändra sina ohälsosamma matvanor och att bli mer fysiskt aktiva. 5 procent av patienterna i primärvården har fått någon form av
...
 
Att patienter med diabetes jämfört med icke-diabetes individer löper större risk att drabbas av allvarliga infektioner är känt sedan tidigare. Mindre känt är vilken roll blodsockernivåerna spelar.
 
Nu visar en stor brittisk studie att infektionsrisken är större ju högre långtidsvärdet (HbA1c) för blodsockret är.
...
News
NHS to provide life changing glucose monitors for Type 1 diabetes patients
From the Press release 14 November 2018
 
Tens of thousands of people with Type 1 diabetes across the country will benefit from life changing glucose monitors on the NHS.
 
To coincide with World Diabetes Day, Simon
...
 
Diabetologiskt Vårmöte 13-15 mars 2019
Välkommen till Stockholm. Anmäl dig redan nu.
 
"All Time Best Meeting"
 
 
 
Varmt välkommen till Diabetologiskt vårmöte 2019 som kommer gå av stapeln 13-15 mars i Stockholm. I år har SFD och SFSD tillsammans med BLF ett gemensamt möte.
 
Det blir tre
...
A Randomized Clinical Trial of the Effect of Continuous Glucose Monitoring on Nocturnal Hypoglycemia, Daytime Hypoglycemia, Glycemic Variability, and Hypoglycemia Confidence in Persons with Type 1 Diabetes Treated with Multiple Daily Insulin Injections (GOLD-3)

Arndís F. Ólafsdóttir, William
...
1.Kunskap är numera känd inom professionen och också hos patienter om den lätt ökad risken för normoglykemisk ketoacidos med allmänpåverkan. Den kunskapen saknades 2013, då observationsstudien börjar. 
 
2. I Sverige följer vi rekommendationer från Läkemedelsverket sedan snart ett år om att undvika
...
NT-rådet rekommenderar
 
att om en person med typ 1 diabetes som har återkommande problem med hypo- eller hyperglykemi och som uppfyller Socialstyrelsens rekommendation för behandling med sensor augmented pump (SAP, dvs insulinpump och kontinuerlig glukosmätning), då kan man välja att använda en
...
MiniMed 670g, hybrid closed loop insulinpump med algoritmstyrd insulindosering som möjliggör dosering utifrån ett bestämt målvärde för blodglukos

NT-rådets yttrande till landstingen
Rekommendation och sammanvägd bedömning

NT-rådets rekommendation är:
 att landstingen kan använda MiniMed 670G
...
Världsdiabetesdagen den 14 november varje år startades av International Diabetes Federation (IDF) och WHO 1991 för att uppmärksamma att diabetesär en sjukdom som ökar hela tiden i hela världen.
  Den 14 november 1891 föddes Frederick Banting, en av upptäckarna av insulin.
 
Världsdiabetesdagen
Symbolen för
...
New AHA/ACC Cholesterol Treatment Guideline Expands Role of LDL Targets
November 10, 2018
 
The world of cholesterol management and coronary  disease  prevention has come a long way since 2013, when a major practice  guideline document called for radical shifts in strategies for lowering low-density
...
  1. Meta-analysis of SGLT2i

The Lancet published “SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials”. 

The paper can be found free on www as a pdf at 

...

Air pollutionis similar to the death rate from tobscco smoking.
 
It is much higher than deaths from auto accidents, said Fernando Zanetti MD Ph D at the meeting at the AHA meeting 
 
Air pollution is a world wide enviromental threat recently implicated for several adverse cardiovascular effects including
...
Kommentar från Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin, Department of Medical and Health Science, Linköping
 
DECLARE:
Den stora majoriteten (98%) av alla patienter med typ 2 diabetes i Sverige, behandlas i primärvården och 80% av dessa patienter har ingen tidigare känd kardiovaskulär sjukdom.
...
American Heart Association Meeting
It is a huge international heart conference, the largest in this topic, with 16000 delegates from all the World, 800 sessions, 5000 presentations, 4000 abstracts and 26 program communities. Everything is presented with high technology.
 
AHA and Diabetes 2019
At
...
Diabetessjuka behöver inte dö i förtid
ANDERS FRID, en av Sveriges ledande diabetesforskare, skriver i ett debattinlägg, att
 
PATIENTER BÖR KRÄVA ATT FÅ BEHANDLING SOM GER SKYDD MOT HJÄRTKÄRLSJUKDOM
 
1. Diabetes kan nu tydligt kopplas till hjärtkärlsjukdom.
 
2. Men om vi förebygger riskfaktorerna med
...
 
Uppdaterade kapitel 2018
Följande kapitel har genomgått större uppdateringar under 2018:
Diabetes mellitus med 58 refrenser de flesta klickbara med pdf utan lösenord
 
Nyhetsinfo
www red
...
Från utdrag ur press reelease från företaget
 
Only 31 percent of REWIND trial participants had established CV disease
 
Trulicity® (dulaglutide) significantly reduced major adverse cardiovascular events (MACE), a composite endpoint of cardiovascular (CV) death, non-fatal myocardial infarction (heart
...
Onset of type 1 diabetes after age 30 years is common and often misdiagnosed as type 2 diabetes in clinical practice, new data show.
 
The findings were presented October 4 at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2018 Annual Meeting by Nicholas J. Thomas, MD of the University of
...
Diabeteshandboken.se är en problembaserad uppslagsbok för personal inom vården som kommer i kontakt med patienter med diabetes. 
 
Ansvarig för innehållet i diabeteshandboken.se är Peter Fors, överläkare på medicinkliniken och ansvarig för diabetesmottagningen på Alingsås
...
Jardiance reduces cardiovascular mortality in type 2 diabetes and peripheral artery disease
 
Jardiance (empagliflozin) reduces the risk of major heart problems and slows down kidney disease progression in people with type 2 diabetes who also have peripheral artery disease( PAD), research reveals.
 
In this
...
International Diabetes Federation (IDF) Atlas:
About 415 Million Adults Worldwide Have Diabetes
 
This is from International Diabetes Federation (IDF) 2015 World Congress.
A new IDF Atlas will be launched in the next week 2017 at the IDF Meeting
 
About 415 million adults have diabetes worldwide, or
...
 
TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner för den medicintekniska produkten FreeStyle Libre.
 
FreeStyle Libre är ett sensordrivet system för glukosmätning som är CE-märkt för vuxna med diabetes samt för barn med diabetes, i åldern 4-17 år, under övervakning av vuxen.
 
TLV
...
Daily consumption of coffee is safe within usual patterns of intake and more likely to benefit health than to harm it, British researchers concluded.

Analysis of more than 200 studies found that drinking three to four cups of coffee a day (400 mg/day) was associated with a reduced risk of all

...
Findings in summary
Between March 25, 2013, and March 22, 2016, we randomly assigned 325 women (215 pregnant, 110 planning pregnancy) to capillary glucose monitoring with CGM (108 pregnant and 53 planning pregnancy) or without (107 pregnant and 57 planning pregnancy).
 
We found a small difference in HbA1c
...