Nya europeiska riktlinjer behåller hypertonigränsen men inför andra nyheter. En svensk uppdatering dröjer dock, skriver www.dagensmedicin.se 
 
För ett år sedan sänkte American college of cardiology gränsen för vad som definieras som högt blodtryck till 130/80. Det var som www Läkemedelsvärlden
...
Idag, onsdag, kom Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer vid diabetes. De fokuserar på kontinuerlig glukosmätning i vävnad, skriver Dagens Medicin Susanna Pagels www.dagensmedicin.se
 
Personer med typ 1-diabetes och återkommande hypo- och hyperglykemier, det vill säga för höga och för låga
...
Här finns de nya uppdaterade riktloinjerna
 
Mycket omfattande material finns okså att tillgå fritt på www
• Bilagor
• Tillstånds- och åtgärdslista
• Vetenskapligt underlag
• Hälsoekonomiskt underlag
• Metodbeskrivning
• Indikatorer
• Mest
...

Postkonferens diabetes ADA EASD 181026  - höjdpunkter från EASD 2-5/10 och ADA 22-26/6 

Dagens Medicin och Svensk Förening för Diabetologi

Ett seminarium om de senaste
rönen om diabetes inom
utvalda områden, presenterade
av ledande svenska experter. 

Se alla föreläsares bilder...
Dawit Isaak är journalist, författare och svensk medborgare, född 1964. Imorgon, lördag den 27 oktober, blir hans 17:e födelsedag i fångenskap och han fyller 54 år. Med anledning av att Dawit Isaak fyller år lördagen den 27 oktober uppmärksammas hans födelsedag med en insamling för att hans bok
...
Regulatoriskt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Novo Nordisk diabetesläkemedel Ozempic (semaglutid) ska ingå i läkemedelsförmånen från och med i dag, enligt ett pressmeddelande från bolaget
 
Enligt TLV:s webbplats subventioneras läkemedlet endast för patienter som först har
...
The use of angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors to lower blood pressure was associated with an overall increased risk for lung cancer of 14% compared to hypertension therapy with angiotensin receptor blockers (ARBs), a large, population-based cohort study shows.
 
Thanks to the widespread
...
The current standard-of-care for millions of patients across the world with diabetic macular edema (DME) relies on invasive injections or implants into the eye, both of which are associated with serious risks and side effects. A pill for the treatment of oral DME treatment could not only provide a less
...
Har primärvården kompetens för patienter med T2DM?
 
På ett seminarium i Almedalen arrangerat av Nationella diabetesteamet med rubriken ”Klarar primärvården att ta emot nya patientgrupper – hur ska kompetensen garanteras?” medverkade SFAM:s ordförande Hanna Åsberg.
 
Förre socialministern Göran Hägglund
...

GrönBok om kost hos vuxna med diabetes


Nationella Diabetes Teamet (NDT) har tagit fram denna just in time for World Diabetes Day 181114,
Världsdiabetesdagen 14/11 i Stockholm, ett möte på initiativ av NDT och Dagens Medicin.

Se program för dagen på
...
Läs rapporten pdf utan lösenord 35 sidor
 
Sammanfattning
Varje år köper landsting och kommuner medicintekniska produkter för minst 22
...
TLV har tagit fram ett underlag för beslut till landsting och regioner som utvärderar det automatläge som finns i insulinpumpen MiniMed 670G.
 
En insulinpump kan kombineras med kontinuerlig glukosmätning (CGM) som skickar blodglukosvärden till pumpen. Detta system kallas för Sensor Augumenterad Pump
...
Barndiabetesfonden
2018 års Johnny Ludvigsson-pristagare utsedda
 
2018 års Johnny Ludvigsson- pristagare är Jannet Svensson, Köpenhamn) och Joey Lau Börjesson, Uppsala 
 
Barndiabetesfondens har även i år det stora nöjet att kungöra utdelandet av stiftelsens båda Johnny Ludvigsson-priser. Barndiabetesfondens
...

För ett år sedan hade Diabetologia ett temanummer om metformen, som då fyllde 60 år. Metformen är fortfarande förstahandsval tillsammans med livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes - också i årets EASD-ADA riktlinjerna 
https://diabetologia-journal.org/collections/metformin/

I höst firar

...
Behandling med GLP 1-analogen semaglutid i tablettform sänker långtidsblodsockret och leder till vikttapp vid typ 2-diabetes, enligt en ny randomiserad studie, skriver Maria Gustavsson www.dagennsmedicin.se
 
– Resultaten är lovande. Det är rätt imponerande att en peptid som ges peroralt inte
...
Personer med diabetes typ-2 tycks både drabbas oftare av cancer och ha en sämre överlevnad än de utan diabetes, enligt en studie med svenska registerdata., skriver Petra Hedbom www.dagernsmedicin.se
 
– Vi är på väg mot ett skifte där cancer kommer att gå om hjärt-kärlsjukdom som ledande dödsorsak bland
...
Det verkar som att kylen hemma har temperaturväxlingar som inte passar för att förvara insulin, enligt ny tysk forskning, skrivetr Maria Gustavsson www.dagensmedicin.se
 
Läkemedel som injiceras är känsliga för både kyla och värme. Om insulin placeras i kylskåpet bör temperaturen ligga mellan 2 till 8
...
Störst effekt sågs hos de som inte tillhörde genetiska högriskgrupper. Det visar data från svenska och norska register, skriver Petra Hedbom www.dagensmedicin.se
 
Fysisk aktivitet är positivt av många anledningar och har i tidigare studier visat sig minska risken för diabetes typ-2. Men det verkar
...
Nu kommer EASD och ADA med uppdaterade riktlinjer om hur hyperglykemi ska handläggas vid typ 2-diabetes. Att fetmakirurgi rekommenderas som behandling är en nyhet, skriver Dagens medicin www Maria Gustavsson.
 
– Jag tycker att det är ett trevligt och hjälpsamt dokument. Man har tagit in
...
Peter Spégel, forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum, får årets Medeonstipendium på 50 000 kronor. Priset delas ut under Världsdiabetesdagen i Skåne på Malmö Live den 10 november
 
Läs mer: Han studerar ämnesomsättningens molekylära pussel
...
TLV har publicerat den hälsoekonomiska utvärderingen av insulinpump MiniMed 670G, den första hybridpumpen En pump, som kan öka mängden insulin vid höga blodsocker och dessutom minska-stänga av insulintillföreln vid låga blodsocker.
 
Nästa steg är NT-rådets rekommendation till SKL och landstingen.
...
RAPPORT FRÅN EASD I BERLIN 2–5 OKTOBER 2018
INLEDNING

Mycket händer just nu inom diabetesområdet, både kliniskt och vetenskapligt, vilket reflekteras av alla
studier och forskningsresultat som presenterade på det största europeiska diabetesmötet EASD, 2–5 oktober, i Berlin.
 
Denna ketchupeffekt med en rik
...
Welcome and nominate the prize winner of Leif C. Groop award for outstanding diabetes research 2018, a prize for scientific excellence in research benefitting patients with diabetes.
 
The prize is awarded by the Lund University Diabetes Centre and made possible by a donation from Novo Nordisk
...
EASD Berlin 2018 dag 4
Solen skiner och framtiden är ljus för alla som forskar om diabetesbehandling. Om alla rapporter om lägre mortalitet med modern behandling omsätts i klinisk praxis borde evigt liv snart vara möjligt. Apropå modern behandling, dagens huvudnummer är
MANAGEMENT OF
...
EASD Berlin 2018 dag 3
CVD-REAL
En studie av SGLT2-hämmare jämfört annan behandling som väckt mycket uppmärksamhet. Bara så ni vet, det verkar ute att tala om epidemiologi och observationsstudier, nu heter det real world data. Vilket antyder att andra studier, exempelvis RCT, tillkommit i en
...