INFORMATION
RESTNOTERING AV INSULIN


• Novo Nordisk har meddelat att restnotering omfattar insulin Tresiba i förgylld penna Flextouch 100 E/ml. Enligt uppgift avser detta hela Europa.

Inget av 21 regionerna i Sverige rekommenderar detta insulin. Det är därför en relativt liten andel patienter som berörs av aktuell restnotering.

• Sanofi har inga restnoteringar på gång avseende insulin

• Lilly har inga restnotering gar på gång avseende insulin för patientbruk. Humalog i klinikförpackning flaska 10 ml kan restnoteras framöver

_____________________________________________________


Utdrag ur utskick från Novo Nordisk för drygt vecka sedan

TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Tresiba (insulin degludek) 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (FlexTouch U100): information om förväntad restsituation under 2024 samt risk för felaktig information om dosjustering vid byte till Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200)

Novo Nordisk Scandinavia AB vill uppmärksamma er på att:
• Ovan nämnda restsituation berör endast Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (FlexTouch U100), varunummer 152543.
• Denna restsituation berör inte Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull (Penfill), varunummer 566683.

• Risk för felaktig information om dosjustering vid byte från Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (FlexTouch U100), till Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200).

Restsituationen beror på produktionsbegränsningar på några av våra anläggningar och förväntas pågå under 2024. Det är inte en konsekvens av några säkerhets- eller kvalitetsrelaterade problem. Läkemedelsverket har informerats och aktuell status finns på Läkemedelsverkets hemsida.* Vi beklagar denna situation och de besvär som detta orsakar.

Till följd av ovanstående, rekommenderar vi följande åtgärder:
• Patienter som behandlas med Tresiba i förfylld injektionspenna 100 enheter/ml (FlexTouch U100) kan övervägas byta till Tresiba cylinderampull 100 enheter/ml (Penfill), varunummer 566683 med flergångspennan NovoPen 6 eller NovoPen Echo Plus, från Novo Nordisk 

 • Vi vill uppmärksamma förskrivare på att det har förekommit att patienter som bytt från Tresiba 100 enheter/ml (FlexTouch U100) till Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200) fått felaktig information om dosjustering. Om patient som tidigare behandlats med Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (FlexTouch U100) får Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200) utskrivet, så ska ingen dosjustering ske. Dosräknaren visar antal enheter oavsett styrka. Omräkning av dosen ska därmed inte göras när en patient övergår till en ny styrka.

• Vid nyinsättning av Tresiba finns alternativet att initiera Tresiba cylinderampull 100 enheter/ml (Penfill) med flergångspennan NovoPen 6 eller NovoPen Echo Plus.

• Tresiba finns även i förfylld injektionspenna 200 enheter/ml (FlexTouch U200), men p.g.a. risk för restsituation även av denna styrka om efterfrågan ökar, så är det inget vi rekommenderar.

Vi vill uppmärksamma apotekspersonal på att det har förekommit att patienter som bytt från Tresiba
100 enheter/ml (FlexTouch U100) till Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200) fått felaktig information om dosjustering. Om patient som tidigare behandlats med Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna får Tresiba 200 enheter/ml (FlexTouch U200) utskrivet, så ska ingen dosjustering ske. Dosräknaren visar antal enheter oavsett styrka. Omräkning av dosen ska därmed inte göras när en patient övergår till en ny styrka.

Information om berörd produkt
Tresiba (insulin degludek) är ett långverkande basinsulin. Det används vid behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder.

Om du har frågor eller funderingar, vänligen kontakta Novo Nordisk
______________________________________________________


Nyhetsinfo

www red Diabetolognytt