”Hurra! 👏👏👏

Ett målmedvetet arbete ger resultat. Nu har endokrin- och diabetescentrum på Centralsjukhuset Karlstad fått Svensk förening för diabetologis SFDs prestigefyllda nationella Kvalitetspris för sitt arbete.

Bakgrunden är bland annat det resultat och omfattande förbättrings arbete som avdelningen gjort. 

– Jag tycker att ett kvalitetspris är den finaste nationella utmärkelse man kan få. Det är verkligen ett bevis på att vi gör rätt saker och rätt prioriteringar, säger avdelningschef Marie Bejmo.

På endokrin- och diabetescentrum jobbar många olika yrkesgrupper: läkare, diabetessjuksköterskor, dietister, fotterapeuter, mottagningssjuksköterskor, vårdadministratörer, kurator och undersköterska. 

Stort grattis till alla er!”

Press release Facebook Region Värmland

 

Nyhetsinfo

www red DiabetolgNytt