2024 års version av Mål och målsättning finns utlagt på www
 
Skriften skickas ut under närmaste veckan till alla medlemmar i Svensk Förening för Diabetologi SFD
 
Under det nationella diabetesmötet i Västerås 17-19/4 kommer 19/4 föreläsning med diskussion ske kring skriften 
 
Läs skriften SFDs Mål och målsättning diabetes 2024 på nedan www
En klickbar pdf finns också utlagd på www.dagensdiabetes.se
 
Det är fritt fram att kopiera egna exemplar utifrån denna pdf
 
 

Förord

1. Livskvalitet

2. Diagnos

3. Egenvård

4. Prediabetes

5. Glykemisk kontroll vid typ 1 diabetes

6. Glykemisk kontroll vid typ 2 diabetes

7. Lipidkontroll 

8. Blodtryckskontroll 

9. Rökfrihet

10. Skydda synen 

11. Skydda njurarna 

12. Skydda hjärtat 

13. Skydda fötterna

14. Kvalitetsarbete 

15. Äldre med diabetes

Måluppfyllelse och visioner

 

I Förordet diskuteras bland annat behov av kompetens, fortbildning och tillräckliga resurser i form av tjänster för diabeetsvård.

Nationella diabesteamet har 2020 tillsammans med professionen tagit fram rekommenderade ledtal för diabeetssjuksköterska. Då menas legitimerad sjuksköterska med minst 15 hp i omvårdnad vid diabetes. Basbehov för att tillgodose diabetesomvårdnad rekommenderas utifrån 100 procent tjänst

• På vårdcentral/mottagning i primärvård 1 tjänst per 400 personer med T2DM, 1/400

• På diabetesmottagning på sjukhus för vuxna 1 tjänst per 200 personer med T1DM, 1/200

• På barndiabetesmottagning 1 tjänst per 70 barn i åldern 0-18 år med T1DM, 1/70

 

Läs
SFDs Mål och målsättning för diabetes 2024
 
 

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt