Fetmaläkemedlet Wegovy godkänns som hjärtskydd

Amerikanska FDA ger fetmaläkemedlet Wegovy utökat godkännande mot hjärtkärlsjukdomar.

Amerikanska hälsomyndigheten FDA ger fetmaläkemedlet Wegovy (semaglutid) utökat godkännande för att sänka risken för stroke och hjärtinfarkt hos överviktiga eller feta vuxna som inte har diabetes.

Patienter som är feta eller överviktiga löper en högre risk för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke.

– Att tillhandahålla ett behandlingsalternativ som har visat sig minska denna kardiovaskulära risk är ett stort framsteg för folkhälsan, säger John Sharretts, FDA:s direktör för Division of Diabetes, Lipid Disorders, and Obesity, till Reuters.

Wegovy innehåller semaglutid, precis som läkemedelsföretaget Novo Nordisk mycket använda diabetesläkemedel Ozempic. De tillhör en klass läkemedel som kallas GLP-1-agoster som ursprungligen utvecklades mot typ 2-diabetes. Men de minskar också matsug och gör att magsäcken töms långsammare.

Fetmaläkemedlet Wegovy skyddar hjärtat

Läkemedelsvärlden har tidigare berättat om en uppmärksammad studie i tidskriften The New England Journal of Medicine som visar att läkemedlet skyddar mot hjärtkärlsjukdomar.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2307563?query=featured_home

 

Studien, som publicerades i november, är en del av underlaget till FDA:s nya utökade godkännande (label expansion).

Resultaten visar att fetmaläkemedlet Wegovy minskar risken för hjärtinfarkt och stroke utan dödlig utgång med 28 procent respektive 7 procent jämfört med placebo hos patienter med redan existerande hjärtsjukdomar. Risken för hjärtrelaterad död minskar med 15 procent jämfört med placebo.

I studien ingår 17 604 patienter. Studien följer patienterna med i genomsnitt 33 månader. Men de hjärtskyddande fördelarna börjar dyka upp nästan omedelbart efter påbörjad behandling hos dem som fick Wegovy. Enligt forskare tyder det på att den positiva effekten beror på mer än viktminskning.

Användningen kommer att öka

Enligt FDA bör sjukvårdspersonal vara uppmärksamma på tecken på njursjukdom, diabetisk retinopati, depression, självmordsbeteenden eller självmordstankar hos patienter som tar Wegovy.

Redan idag används Novo Nordisk GLP-1-läkemedel av miljontals människor. Att FDA nu också godkänner medlet som hjärtkärlskyddande tros öka användningen än mer. På USA-börsen gör Novo Nordisk-aktien också ett litet glädjeskutt efter FDA:s besked.

En ansökan om att få Wegovy godkänt som förebyggande mot hjärtkärlsjukdom även i Europa ligger hos europeiska läkemedelsverket EMA. Besked väntas komma under året, enligt Reuters.

Press release www.lakemedelsvarlden.se Anna Bäsen

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt