Man ute på joggingtur bland träd

Bra kondis i unga år kan minska risken för åderförkalkning

Män som var i god fysisk form i tonåren hade lägre risk för åderförfettning nästan 40 år senare. Det visar en studie.

Det är känt att dålig fysisk form i ung ålder kopplas till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom långt senare i livet. Men hur mekanismen ser ut bakom detta samband är inte klarlagt.

Åderförfettning, som också kallas åderförkalkning, är dock en viktig riskfaktor för framtida hjärt-kärlsjukdom.

Ett internationellt forskarlag ville därför undersöka om fysisk form i tonåren är kopplat till åderförfettning långt senare i livet. Det skulle i så fall tyda på att det kan vara en mekanism bakom kopplingen till hjärt-kärlsjukdom.

Värnpliktiga män undersöktes

Forskarna har slagit samman information från det svenska mönstringsregistret och en stor befolkningsstudie om hjärt- och lunghälsa. För nästan 9 000 män som deltog i befolkningsstudien fanns också data från när de mönstrade för värnplikt under åren 1972 till 1987. De var då i 18-årsåldern.

I studien har forskarna undersökt hjärtats kranskärl, som förser hjärtmuskeln med blod, med avancerad datortomografi. De studerade även två olika typer av plack i kranskärlen. Plack med inlagring av kalcium är enkla att mäta.

– Vi mätte inte bara kalcifierade plack i kranskärlen utan även icke-kalcifierade plack, som anses vara mer problematiska. De kan vara mer benägna att brista, vilket kan orsaka hjärtinfarkt, och har en sämre prognos, säger forskaren Angel Herraiz-Adillo vid Linköpings universitet.

Forskarna undersökte också åderförfettning i de stora artärerna från hjärtat upp till hjärnan med ultraljud.

Bra kondition kopplas till lägre risk

Studien visade att både god kondition och god muskelstyrka i ungdomen är kopplat till lägre risk för åderförfettning i hjärtats kranskärl nästan 40 år senare.

– Våra resultat stärker bilden av att en god fysisk form är kopplat till hälsoutfall långt senare i livet, säger forskaren Pontus Henriksson vid Linköpings universitet.

Han tycker att studiens resultat är oroande eftersom det finns tydlig global trend att ungdomar har sämre kondition nu än när studiens deltagare var unga på 1970- och 1980-talen.

– Därför tror jag att de här fynden kan vara ännu viktigare för de som växer upp nu, säger Pontus Henriksson.

Eftersom endast män omfattades av värnplikten i Sverige vid den aktuella tiden har forskarna bara kunnat undersöka sambandet mellan fysisk form och åderförfettning hos män. Det går därför inte att dra slutsatser om hur sambandet ser ut hos kvinnor.

Mer om studien

Forskarna har utgått från befolkningsstudien SCAPIS, som rekryterar och utreder hjärt- och lungstatus på 30 000 slumpvis utvalda kvinnor och män mellan 50 och 64 år. Syftet är att kunna identifiera individuella risker för hjärtsjukdomar.

För nästan 9 000 män som deltagit i befolkningsstudien fanns data från mönstring under åren 1972 till 1987.

Männen i studien om fysisk form i unga år och senare åderförfettning har följts under i genomsnitt 38 år. 

Vetenskaplig studie:

Physical fitness in male adolescents and atherosclerosis in middle age: a population-based cohort study, British Journal of Sports Medicine.

Press release Linköpings universitet

 

Läs abstract och hela studien, pdf, free

https://bjsm.bmj.com/content/early/2024/02/05/bjsports-2023-107663

Original research

Physical fitness in male adolescents and atherosclerosis in middle age: a population-based cohort study

 1. Ángel Herraiz-Adillo1
 2. Viktor H Ahlqvist2
 3. Sara Higueras-Fresnillo1,3
 4. Kristofer Hedman4
 5. Emil Hagström5
 6. Melony Fortuin-de Smidt6
 7. Bledar Daka7
 8. Cecilia Lenander8
 9. Daniel Berglind2,9
 10. Carl Johan Östgren1,10
 11. Karin Rådholm1,11
 12. Francisco B Ortega12,13
 13. Pontus Henriksson1

Abstract

ObjectivesT

To examine the associations between physical fitness in male adolescents and coronary and carotid atherosclerosis in middle age.

 

Methods

This population-based cohort study linked physical fitness data from the Swedish Military Conscription Register during adolescence to atherosclerosis data from the Swedish CArdioPulmonary bioImage Study in middle age. Cardiorespiratory fitness was assessed using a maximal cycle-ergometer test, and knee extension muscular strength was evaluated through an isometric dynamometer. Coronary atherosclerosis was evaluated via Coronary Computed Tomography Angiography (CCTA) stenosis and Coronary Artery Calcium (CAC) scores, while carotid plaques were evaluated by ultrasound. The associations were analysed using multinomial logistic regression, adjusted (marginal) prevalences and restricted cubic splines.

 

Results

The analysis included 8986 male adolescents (mean age 18.3 years) with a mean follow-up of 38.2 years. Physical fitness showed a reversed J-shaped association with CCTA stenosis and CAC, but no consistent association was observed for carotid plaques.

After adjustments, compared with adolescents in the lowest tertile of cardiorespiratory fitness and muscular strength, those in the highest tertile had 22% (OR 0.78; 95% CI 0.61 to 0.99) and 26% (OR 0.74; 95% CI 0.58 to 0.93) lower ORs for severe (≥50%) coronary stenosis, respectively. The highest physical fitness group (high cardiorespiratory fitness and muscular strength) had 33% (OR 0.67; 95% CI 0.52 to 0.87) lower OR for severe coronary stenosis compared with those with the lowest physical fitness.

 

Conclusion

This study supports that a combination of high cardiorespiratory fitness and high muscular strength in adolescence is associated with lower coronary atherosclerosis, particularly severe coronary stenosis, almost 40 years later.

 

WHAT IS ALREADY KNOWN ON THIS TOPIC

 • Higher physical fitness levels, including both cardiorespiratory and muscular fitness, are associated with lower cardiovascular disease-related non-fatal and fatal events in adults. This association has also been observed for fitness during adolescence and later cardiovascular disease incidence and mortality.
 • No previous study has examined physical fitness in adolescence in relation to the development of coronary atherosclerosis in middle age, which may link fitness and the risk of cardiovascular events.

WHAT THIS STUDY ADDS

 • Our study provides novel evidence supporting that the combination of high cardiorespiratory fitness and high muscular strength in adolescence is associated with lower coronary atherosclerosis, particularly severe coronary stenosis, almost 40 years later.
 • These results suggest that coronary atherosclerosis is likely one of the mechanisms underlying the association between physical fitness and cardiovascular disease morbidity and mortality.

HOW THIS STUDY MIGHT AFFECT RESEARCH, PRACTICE OR POLICY

 • Our results support the clinical value of assessing both cardiorespiratory and muscular fitness for cardiovascular risk stratification.
 • Long-term interventions able to improve both cardiorespiratory fitness and muscular strength in adolescents could contribute to prevention of atherosclerosis in adulthood.
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt