Halvdagssymposium om artärstyvhet och vaskulärt åldrande 

Mötet är en uppdatering av forskning kring artärstyvhet och implementering inom kardiovaskulär prevention

Halvdagssymposium i Göteborg tisdag den 16/4.

Ingen kostnad för deltagande

 

Digital länk

https://hypertoni.org/kalender/event/halvdagssymposium-om-arteriell-styvhet-och-vaskulart-aldrande/

 

Hälsningar:

Peter Nilsson

Seniorprofessor/expert, LU

Plats:  Academicum, Medicinaregatan 3, lokal “Birgit Thilander”, Göteborg.
Datum och tid: Tisdag 16:e april 2024, kl 13:00-17:00

13:00-13:05

Välkomna!

Bledar Daka 

13:05-13:15

EVA efter 15 år – var står vi? Forskning och implementering 

Peter M Nilsson

13:15-13:55

Kärlfunktion hos unga 

 

Peter Friberg, Yun Chen, Frida Dangardt 

13:55-14:15

Vaskulära och metabola effekter av                        fosfodiesteras-5- hämmaren tadalafil 

Per-Anders Jansson

14.15-14:30

Kaffe

 

14:30-16:00

Stress och kärlelasticitet 

Gabor Szalo 

 

Aortic stiffness and aortic-brachial stiffness mismatch as markers of renal dysfunction in hypertension 

Kristina Lundwall 

 

Pulsvågshastigheten och dess variationer -samband med symtomatisk och asymtomatisk hjärt-kärlsjukdom

Gunnar Engström

 

Njurfunktion och kärlförändringar 

Agne Laucyte-Cibulskiene 

 

Hyperinsulinemi och risk för AAA 

Anders Gottsäter /          Peter M Nilsson

 

Farmakologisk behandling av artärstelhet (digitalt) 

Madeleine Johansson

16:00-16:30

Estimation of arterial stiffness using CR 2000 

Daniel Duprez

16:30-16:40

Information om en ny arbetsgrupp för artärstyvhet inom ”Svensk Vaskulär Medicin”

Louise Dencker Ziegler 

 

16:40-17:00

Samtal och Paneldiskussion. Avslutning – nästa möte. Var?

Bledar Daka, Peter M Nilsson 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt