Proteinet som skyddar insulinproducerande celler

Mycket diabetesforskning handlar om att förstå vad som händer när de insulinproducerande cellerna förstörs. Forskare vid Lunds universitet har valt ett annat angreppssätt. Det går ut på att förstå vad som skyddar cellerna. I sin forskning visar de hur ett protein i kroppens immunförsvar skyddar de insulinproducerande cellerna från att inflammeras och dö.

Studien är publicerad i PNAS.

Även om det finns många skillnader mellan typ 1-diabetes och typ 2-diabetes finns det också likheter, som inflammation av de insulinproducerande cellerna. Forskare vid Lunds universitet har studerat ett protein med namnet C3, som spelar en central roll för kroppens immunförsvar.

Proteinet utsöndras från celler och finns i stora mängder i blodet. Tidigare studier av samma forskare har visat att C3 även finns inuti celler och spelar en viktig roll där. Nu visar deras senaste studie att proteinet C3 skyddar insulinproducerande celler från att skadas och dö när det befinner sig inuti cellen.

– Mycket forskning om diabetes går ut på att försöka förstå vad som händer när de insulinproducerande cellerna förstörs. Vi har valt ett annat angreppssätt som går ut på att förstå vad som skyddar de insulinproducerande cellerna, säger Anna Blom, professor i proteinkemi vid Lunds universitet som har lett studien.

Det är redan känt att ett protein som heter IL-1B kan orsaka inflammation och skada de insulinproducerande cellerna. Den nya studien visar att C3 som finns inuti de insulinproducerande cellerna som skyddar dem från att skadas av IL-1B (se fakta).

På lång sikt kan kunskapen om C3 användas för att utveckla nya behandlingar som går ut på att skydda de insulinproducerande cellerna, till exempel stamcellsterapier som kan behandla typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.

– En målsättning bland många diabetesforskare är att skapa behandlingar som innebär att stamceller tas från patienten och omvandlas till insulinproducerande celler, som transplanteras tillbaka till patienten. För att nå dit är det viktigt att förstå vad som krävs för att de insulinproducerande cellerna ska vara välfungerande. Om vi kan öka produktionen av intracellulärt C3 i dessa celler kan det hjälpa cellerna att överleva längre så att behandlingen kan bli mer effektiv, säger Ben C King, docent i inflammationsforskning vid Lunds universitet.

Bland forskare som studerar immunförsvaret råder det inte konsensus om att C3 spelar en viktig roll inuti våra celler. Anna Bloms förhoppning är att den nya studien kan bana väg för ny forskning som kan öka kunskapen om vilken betydelse intracellulära C3 har för utvecklingen av diabetes och andra sjukdomar.

– Det är känt sedan länge att C3 spelar en viktig roll för immunförsvaret i blodbanan där det hjälper vita blodkroppar att äta upp smittsamma mikroorganismer. Vår nya studie visar att proteinet spelar en annan roll när det befinner sig inuti cellen. Vi hoppas att få se liknande studier av andra forskargrupper som antingen bekräftar eller motsäger våra resultat, säger forskargruppsledare Anna Blom.

Fakta:

  • Forskarna odlade insulinproducerande celler från råttor. Med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 skapade de celler som antingen saknade C3 eller endast producerade den intracellulära formen av proteinet. De fann då att celler utan C3 var mer utsatta för skadliga effekter av IL-1B medan celler med C3 var skyddade.
  • Deras experiment på möss visade att insulinproducerande celler som hade en brist på C3 hade större risk att skadas och dö, vilket ledde till snabbare utveckling av diabetesliknande tillstånd.
  • Forskarna kunde också bekräfta tidigare fynd som har visat att intracellulärt C3 finns i mänskliga insulinproducerande celler och att nivåerna ökar i närvaro av IL-1B, särskilt i samband med diabetes. Det beror troligtvis på att proteinet försöker skydda de insulinproducerande cellerna.
  • Proteinets skyddande effekt kan kopplas till ett annat protein som kallas FRK. Tidigare studier av samma forskargrupp har visat att C3 interagerar med FRK, som är känt för att bidra till förstörelse av insulinproducerande celler. I den nya studien har forskarna genomfört experiment som visar att den skadliga effekten av IL-1B på insulinproducerande celler hämmas när FRK och C3 interagerar med varandra. 

Publikation
Intracellular C3 protects β-cells from IL-1β-driven cytotoxicity via interaction with Fyn-related kinase
PNAS, februari 2024

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2312621121

Press release Lunds Universitet

Significance

Our research has uncovered a role of cytosolic C3 in safeguarding pancreatic β-cell function during inflammation, which is crucial for diabetes. We developed an animal model with C3 selectively absent in pancreatic β-cells to demonstrate its critical importance in preserving β-cell function and protecting against inflammation-induced β-cell death.

This protective mechanism, mediated by cytosolic C3, counters the harmful effects of the proinflammatory cytokine IL-1β. These findings reveal an aspect of cytosolic C3 beyond its traditional association with the immune (complement) system, offering exciting possibilities for therapeutic interventions to preserve β-cell health and improve diabetes treatment.

Abstract

One of the hallmarks of type 1 but also type 2 diabetes is pancreatic islet inflammation, associated with altered pancreatic islet function and structure, if unresolved. IL-1β is a proinflammatory cytokine which detrimentally affects β-cell function. In the course of diabetes, complement components, including the central complement protein C3, are deregulated. Previously, we reported high C3 expression in human pancreatic islets, with upregulation after IL-1β treatment.

In the current investigation, using primary human and rodent material and CRISPR/Cas9 gene-edited β-cells deficient in C3, or producing only cytosolic C3 from a noncanonical in-frame start codon, we report a protective effect of C3 against IL-1β-induced β-cell death, that is attributed to the cytosolic fraction of C3. Further investigation revealed that intracellular C3 alleviates IL-1β-induced β-cell death, by interaction with and inhibition of Fyn-related kinase (FRK), which is involved in the response of β-cells to cytokines. Furthermore, these data were supported by increased β-cell death in vivo in a β-cell-specific C3 knockout mouse. Our data indicate that a functional, cytoprotective association exists between FRK and cytosolic C3.

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt