Det finns tecken på att den kraftigt ökade förskrivningen av vissa läkemedel för viktnedgång har inneburit att diabetiker blivit utan sin medicinering. Läkemedelsverket uppmanar därför alla läkare att tills vidare förskriva specifikt avsedda diabetesläkemedel endast till diabetespatienter, och ingen annan.
 

Det finns tecken på att den kraftigt ökade förskrivningen av vissa läkemedel för viktnedgång har inneburit att diabetiker blivit utan sin medicinering. Läkemedelsverket uppmanar därför alla läkare att tills vidare förskriva specifikt avsedda diabetesläkemedel endast till diabetespatienter. 

Den fria förskrivningsrätten, alltså läkares möjlighet att skriva ut läkemedel i annat syfte än vad läkemedlet är avsett för, är mycket viktig, skriver företrädare för Läkemedelsverket i en debattartikel i Läkartidningen.

Förskrivningsrätten möjliggör bland annat så kallad off label-förskrivning. Det innebär att läkare enligt vetenskap och beprövad erfarenhet kan förskriva ett läkemedel utanför godkänd produktinformation. Möjligheten till sådan förskrivning kommer med ett ansvar: att behandlingen ska vara ändamålsenlig och ske utifrån läkemedlets säkerhetsprofil.

Förskrivningen av diabetesläkemedel till patienter utan diabetes har ökat kraftigt

En analys som Läkemedelsverket gjort av förskrivning av diabetesläkemedel, så kallade GLP-1-receptoragonister, visar att läkare sedan 2021 kraftigt har ökat förskrivningen till patienter utan en historik av diabetes.

– Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på att kroniskt sjuka patienter står utan sin medicinering på grund av en omfattande förskrivning utanför godkänd indikation, säger Veronica Arthurson, medförfattare till debattartikeln i Läkartidningen och direktör på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket kan begränsa förskrivningsrätten

Läkemedelsverket har möjlighet att begränsa utlämningen av ett läkemedel, vilket innebär att läkemedlet endast får lämnas ut på apotek om det är förskrivet av en bestämd specialistgrupp.

– Vi ser att en så kallad utlämnandebegränsning inte skulle ha någon riktig effekt i det här fallet. Många specialistgrupper behöver ha möjlighet att skriva ut diabetesläkemedel. Läkemedelsverket ser fortsatt över möjligheten att på regulatorisk väg säkerställa att diabetespatienter får tillgång till läkemedel. Därför vädjar vi till alla läkare att tills vidare förskriva GLP-1-receptoragonister endast inom godkänd indikation, avslutar Veronica Arthurson.

Debattartikel i Läkartidningen

Debattartikeln är publicerad i Läkartidningen idag. Undertecknar gör: 
Veronica Arthurson, docent, läkare, direktör
Anders Sundström, med dr, signalutredare,
Rickard Ljung, professor, socialmedicinare, enhetschef; samtliga Läkemedelsverket.

 
Nyhetsinfo från LMV
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt