ÅRETS FORSKNINGSNYHET

"Listan är sammanställd av Dagens Medicin efter bedömning av resultatens medicinska och principiella betydelse, samt nyhetsvärde.

Dagens Medicin www.dagensmedicin.se Carl-Magnus Hake skriver;

Bantningsläkemedlet Wegovy (semaglutid) är det första som visat sig kunna skydda mot kardiovaskulära följdsjukdomar till obesitas, om än hos patienter som redan har hjärt-kärlsjukdom.

Obesitas

  1. Läkemedel mot övervikt minskar komplikationer i hjärta och kärl

Årets medicinsnackis handlade om de inkretinbaserade läkemedlen mot övervikt och typ 2-diabetes. Rent vetenskapligt kom det flera intressanta resultat.

Det utan tvekan viktigaste var att semaglutid i överviktsdos minskade den sammantagna förekomsten av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke med 1,5 procentenheter efter drygt tre år när läkemedlet gavs till överviktiga personer med etablerad hjärt-kärlsjukdom men utan diabetes. 

Resultatet är banbrytande sett till att inget bantningsläkemedel tidigare visat sig skydda mot kardiovaskulära följdsjukdomar.

För att få subvention måste nu företaget Novo Nordisk argumentera för att läkemedlet inte medför högre kostnader per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår än runt en halv miljon kronor.

Läs en längre motivering till första platsen"

https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/forskning/hjart-karlskydd-av-lakemedel-for-viktminskning-ar-arets-forskningsnyhet/

 

Referenser:

New England Journal of Medicine 2023; 389: 514–5261 069–1 084, DOI: 10.1056/NEJMoa2307563. Lancet 2023; 402: 705–719 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2301972?logout=true

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2306963

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2307563?query=featured_home

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01185-6/fulltext

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt