https://www.sfdmoten.se/

Västerås 17 - 19/4 2024

 

Varmt välkommen till SFD:s Vårmöte 2024 och till tre mycket spännande dagar fyllda med intressanta interaktiva föreläsningar och diskussioner. Vi ses vid Mälarens strand och möter våren på fina Västerås Kongress.

 

Preliminärt program liksom mer info

finns också utlagt på www

https://www.sfdmoten.se/

 

Anmäl dig här till förmånligt 'early bird'-pris

Viktiga datum framöver

  • ”Early Bird” – T o m 1 februari 2024
  • Hotellbokning via möteshemsidan –  T o m 1 mars 2024
  • Abstract deadline – 17 mars 2024
 

Abstractmottagningen är öppnad

Skicka in ditt vetenskapliga abstract till vår vetenskapliga kommitté för bedömning. Ett antal av de insända bidragen väljs sedan för att presenteras som poster + muntligt föredrag. Du skickar enkelt in din fil direkt via hemsidan
 

Läs mer och skicka in abstract här

https://www.sfdmoten.se/abstraktinfo/?mc_cid=e91b8fa661&mc_eid=98cd5fc722

 

Gå in på www

https://www.sfdmoten.se/

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt