Sverige har lägst priser på läkemedel av 20 EU-länder

Den svaga svenska kronan är den viktigaste orsaken enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

I en ny rapport jämför Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Sveriges priser på läkemedel med priserna i 19 andra länder i EU. Rapporten ingår i TLV:s fortlöpande uppföljning av prissättning på och kostnader för läkemedel.

Lägst priser på läkemedel med konkurrens

I den nya rapporten konstaterar TLV att Sverige under 2023 varit det land som har de allra lägsta priserna på läkemedel med generisk konkurrens. När det gäller läkemedel utan generisk konkurrens, i regel nyare läkemedel, har vi för närvarande de sjätte lägsta priserna.

Länderna som TLV jämför Sverige med är Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Liknande utveckling i många år

När TLV blickar tillbaka på åren 2014-2023 så ser bilden liknande ut. De svenska priserna på läkemedel med generisk konkurrens (som ingår i det så kallade periodens-vara-systemet) har hela tiden varit bland de lägsta i Europa.

Och priserna på läkemedel utan konkurrens har under samma period successivt blivit allt lägre i förhållande till priserna i andra länder.

Svag krona viktigaste orsaken

Förklaringen ligger till största delen i att kronan fortsätter att tappa i värde, inte minst i förhållande till euron. Apotekens inköpspriser fastställs i svenska kronor. Ett redan fastställt pris i kronor sjunker jämfört med andra länders priser när kronkursen faller

– Den svaga kronkursen är den viktigaste förklaringen till att läkemedelspriserna i Sverige fortsatt sjunka i förhållande till priserna i andra länder. Om effekten av den förändrade valutakursen tas bort, blir de svenska priserna i stort sett oförändrade över tid om man jämför med andra länder, säger Jonas Nilsson, tillförordnad enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

https://www.tlv.se/press/nyheter/arkiv/2023-11-07-svenska-lakemedelspriser-forhallandevis-laga-pa-grund-av-en-svag-krona.html


Fortsatt översyn av takpriser

Det finns en växande diskussion om att de jämförelsevis låga priserna på läkemedel i Sverige inte enbart är av godo för svenska patienter. Inte minst läkemedelsbranschens företrädare hävdar att denna utveckling riskerar att öka läkemedelsbristen i vårt land.

https://www.life-time.se/ledare/laga-priser-utmanar-tillgang-till-nya-lakemedel/

För att värna tillgången på läkemedel har TLV, som Läkemedelsvärlden rapporterat, i år höjt de så kallade takpriserna på många läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.

I den nu aktuella rapporten framhåller TLV att översynen av takprissystemet kommer att fortsätta under 2024. Syftet är att skapa ett system som “möjliggör både prispress där utrymme finns och prishöjningar vid behov.”

Press release www.lakemedelsvarlden.se Helene Wallskär

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt