16 miljarder till kommunerna och regionerna – SKR besvikna

Regeringen höjer de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 16 miljarder, varav 6 miljarder i riktade bidrag. Men SKR hade velat ha mer. ”Vi kan inte stötta kommuner och regioner med allt”, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Regeringen skjuter till 10 miljarder i generella statsbidrag till kommuner och regioner nästa år. Det meddelar representanter för Tidöpartierna på en pressträff. Dessutom ska 6 miljarder gå till riktade statsbidrag.

Samtidigt uppskattar Sveriges kommuner och regioner (SKR) att det är 28 miljarder som saknas. Regeringen uppmanar i stället kommuner och regioner att ta eget ansvar. Det genom att bland annat använda sig av resultatutjämningsreserven, det vill säga de tidigare överskotten.

Regionerna får det riktigt tufft.

Annika Wallenskog, Chefsekonom SKR
– Här har man ett eget ansvar att göra mer. Vi stöttar med mer än hälften av det här underskottet. Det ska underlätta men vi kan inte stötta kommuner och regioner med allt, lika lite som vi kan stötta hushållen med allt. Det skulle på driva på inflationen, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) på pressträffen.

– Vi gör bedömningen att de här 10 miljarderna kommer driva på sysselsättningen.

Satsningen utgör en fjärdedel av reformutrymmet. Av de generella statsbidragen går 70 procent till kommunerna och 30 procent till regionerna.

SKR: Regionerna får det tufft
SKR är kritiska till fördelningen av statsbidragen mellan kommuner och regioner.

– Jag skulle gissa på att det blir ett hyfsat resultat för kommunerna nästa år. Regionerna har betydligt större utmaningar än kommunerna just nu, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog, till Altinget.

Det räcker inte att regeringen försöker stärka upp regionerna med ett sektorsbidrag på tre miljarder, menar hon.

– Kommunernas bidrag motsvarar ungefär det underskott vi räknar med i kommunerna. Men regionerna räknar vi med 20 miljarder i underskott. Och så får man sex miljarder. Regionerna får det riktigt tufft.

Regeringen menar att de kan använda sig av resultatutjämningsreserven, är det ett alternativ?

– Även där har kommunerna mycket mer i resultatutjämningsreserv. 226 kommuner har detta. Det som är dilemmat är att de som har haft svagast ekonomi har inte haft råd att samla ihop till någon reserv. Bland regionerna är det bara 13 stycken som har reserver, på totalt 14 miljarder.

Regeringen vill genom att öka statsbidragen se till att personal inte sägs upp, kommer det uppnås?

– Ofta behöver man ju inte säga upp personal för att minska antalet anställda. Man har ju så pass hög personalomsättning. Det handlar snarare om att inte återbesätta tjänsterna när folk går i pension.


Från Alltinget Arbetsmarknad Rebecka Prahl

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt