BIDRAG. Professor Stefano Romeo får motsvarande nästan 16 miljoner kronor från Novo Nordisk Fonden.                                                        - Projektet kan kanske leda till den första fungerande behandlingen för fettlever, där orsaken bakom sjukdomen inte är alkoholintag.

Det rör sig om Novo Nordisk Fondens anslag Distinguish Investigator grant in Endocrinology som ger Stefano Romeo forskningsfinansiering för de kommande fem åren.

Ett långvarigt intag av för mycket socker och fett kan skada levern på ett liknande sätt som långvarigt intag av alkohol. Levern lagrar då in för mycket fett, ett tillstånd som kallas fettlever (på engelska non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD).

– Ett högt kaloriintag är en framträdande riskfaktor för fettlever. Av människor som har fetma har de flesta NAFLD, men det finns också en betydande andel som verkar ha ett naturligt skydd mot att utveckla fettlever. Så många som var fjärde eller var femte person med fetma har inte fettlever. Vi vill ta reda på vad detta beror på, med förhoppningen om att kunna utveckla det första fungerande läkemedlet specifikt för fettlever, säger Stefano Romeo.

Söker skyddande faktorer

Forskargruppen studerar kohorter av personer med fetma, och biobanksprover av deras levervävnad. Arbetet kommer också att genomföras i en slags odlade mini-levrar, så kallade organoider, och i viss mån också i möss.

– Det första steget blir att kartlägga transkriptionen i leverfettets genetiska signatur för att se skillnader mellan dem som utvecklar fettlever och dem som inte gör det. Efter det vill vi identifiera gener som har betydelse för leverns skydd mot sjukdomen, och undersöka om vi genom att påverka dessa gener kan minska inlagringen av fett i lever, säger Stefano Romeo.

Han konstaterar att forskningsmetoderna är utmanande:

– Vi kommer använda flera olika moderna omics-tekniker, vilket innebär att vi sannolikt kommer se många genetiska och molekylära samband. Det svåra blir att visa att vi hittat mekaniken som också orsakar eller skyddar mot sjukdomen.

Forskningen genomförs i samarbete med kollegor i flera andra ändra länder: Finland, Frankrike och Italien.

Stefano Romeo är professor i molekylär och klinisk medicin på Institutionen för medicin, vilket han kombinerar med en tjänst som överläkare inom endokrinologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Dessutom är han knuten till universitetet Magna Graecia, i Catanzaro, Italien. Han har tidigare varit verksam som forskare vid Cambridge i Storbritannien och vid UT Southwestern i Dallas, USA. Sedan 2009 är han verksam i Göteborg.

Press release Göteborgs Universitet Elin Lindström
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt