Studie som publicerades online i dag i tidskriften Diabetes Care. 

Det är den hittills största studien om komplikationer vid LADA-latent autoimmun diabetes hos vuxna, en vanlig men relativt okänd diabetesform.

Studien visar att personer med LADA har sämre glukoskontroll och högre risk att utveckla retinopati jämfört med de som har typ 2-diabetes. - En betydande andel saknar också adekvat behandling. Studien är viktig därför att den visar på behovet av förbättrad behandling för personer som utvecklat autoimmun diabetes som vuxna. 

Nyhetsartikel Karolinska Institutets webbplats:  

https://nyheter.ki.se/behov-av-forbattrad-behandling-vid-autoimmun-diabetes-hos-vuxna


Publikation: 
Yuxia Wei, Katharina Herzog, Emma Ahlqvist, Tomas Andersson, Thomas Nyström, Yiqiang Zhan, Tiinamaija Tuomi, Sofia Carlsson.
All-cause mortality, cardiovascular diseases, and microvascular diseases in latent autoimmune diabetes in adults.
Diabetes Care 2023, online 28 augusti, 2023

https://doi.org/10.2337/dc23-0739

Behov av förbättrad behandling vid autoimmun diabetes hos vuxna

För att minska risken för komplikationer är det viktigt att mäta antikroppar hos personer som drabbas av diabetes i vuxen ålder, samt även ta hänsyn till hur höga nivåerna av antikroppar är.

I en nyligen publicerad studie visar forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet tillsammans med forskare vid Lunds och Helsingfors universitet

att personer med latent autoimmun diabetes som vuxna (LADA) har lika hög risk att utveckla hjärtkärlsjukdom som personer med typ 2-diabetes, men högre risk att utveckla sjukdom i näthinnan (retinopati) samt sämre glukoskontroll. Många av dessa patienter saknar dessutom adekvat behandling.

LADA är en vanlig men relativt okänd diabetesform. I likhet med typ 1-diabetes är det en autoimmun sjukdom vilket kännetecknas av antikroppar mot de insulinproducerande cellerna.

Den utvecklas i vuxen ålder och den autoimmuna processen går långsammare än vid typ 1-diabetes. LADA har också drag av typ 2-diabetes och därför riskerar den som drabbats att få fel diagnos om man inte mäter antikroppar.

- Fel diagnos kan i sin tur leda till felaktig behandling. Tidigare studier talar för att mellan fem och tio procent av alla som får en typ 2-diabetesdiagnos i själva verket har LADA.     

Våra resultat pekar på vikten att diagnosticera LADA korrekt, samt att vara uppmärksam på glukoskontrollen hos dessa patienter så att man vid behov kan intensifiera behandlingen och därmed minska risken för komplikationer.

Yuxia Wei, doktorand och Sofia Carlsson, lektor, IMM

Enligt studien så kännetecknas LADA av färre metabola riskfaktorer än typ 2-diabetes, såsom högt blodtryck och höga blodfetter.

- Däremot uppnådde en lägre andel av personer med LADA god glukoskontroll. Bristande glukoskontroll sågs särskilt hos de som hade LADA med höga nivåer av antikroppen GADA (glutamic acid decarboxylase antibody). En betydande andel av personerna med LADA saknade också glukossänkande behandling.

Resultaten i den nya studien baseras på ESTRID-studien.  Forskarna har följt drygt 4000 personer med diabetes (varav 550 med LADA) upp till 12 år efter diagnos.

Enligt forskarna är det den hittills mest omfattande studien av komplikationer för personer med LADA.

Publication

Yuxia Wei, Katharina Herzog, Emma Ahlqvist, Tomas Andersson, Thomas Nyström, Yiqiang Zhan, Tiinamaija Tuomi, Sofia Carlsson.
All-cause mortality, cardiovascular diseases, and microvascular diseases in latent autoimmune diabetes in adults. 
Diabetes Care 2023, online 28 augusti, 2023, https://doi.org/10.2337/dc23-0739

Press release Karolinska

ABSTRACT

OBJECTIVE

Latent autoimmune diabetes in adults (LADA) is a heterogenous, slowly progressing autoimmune diabetes. We aim to contribute new knowledge on the long-term prognosis of LADA with varying degrees of autoimmunity by comparing it to type 2 diabetes and adult-onset type 1 diabetes.

RESEARCH DESIGN AND METHODS

This Swedish population-based study included newly diagnosed LADA (n= 550, stratified into LADAlowand LADAhighby median autoimmunity level), type 2 diabetes (n= 2,001), adult-onset type 1 diabetes (n= 1,573), and control subjects without diabetes (n= 2,355) in 2007–2019. Register linkages provided information on all-cause mortality, cardiovascular diseases (CVDs), diabetic retinopathy, nephropathy, and clinical characteristics during follow-up.

RESULTS

Mortality was higher in LADA (hazard ratio [HR] 1.44; 95% CI 1.03, 2.02), type 1 (2.31 [1.75, 3.05]), and type 2 diabetes (1.31 [1.03, 1.67]) than in control subjects.

CVD incidence was elevated in LADAhigh(HR 1.67; 95% CI 1.04, 2.69) and type 2 diabetes (1.53 [1.17, 2.00]), but not in LADAlowor type 1 diabetes.

Incidence of retinopathy but not nephropathy was higher in LADA (HR 2.25; 95% CI 1.64, 3.09), including LADAhighand LADAlowthan in type 2 diabetes (unavailable in type 1 diabetes).

More favorable blood pressure and lipid profiles, but higher HbA1clevels, were seen in LADA than type 2 diabetes at baseline and throughout follow-up, especially in LADAhigh, which resembled type 1 diabetes in this respect.

CONCLUSIONS

Despite having fewer metabolic risk factors than type 2 diabetes, LADA has equal to higher risks of death, CVD, and retinopathy. Poorer glycemic control, particularly in LADAhigh, highlights the need for improved LADA management.