Endast 3 av 10 unga med typ 1 diabetes känner sig trygga i skolan. 

Genom arvsfondsprojektet T1D-säker skola har den ideella föreningen Together Against Diabetes1 (T.A.D.1) tagit fram en utbildning i typ 1 diabetes för personal inom förskola, grundskola, fritidsverksamhet och gymnasium.

Utbildningen är kostnadsfri, digital och interaktiv - deltagarna får lära sig genom text, bild, film och kunskapstest. Intresset ute hos skolorna har varit mycket stort och 4 000 lärare var anmälda redan innan utbildningen lanserats - det visar på det stora behovet av en enkelt tillgänglig utbildning i typ 1 diabetes.

- “Jag rekommenderar utbildningen till alla mina rektorer och Växjö kommuns grundskolor kommer genomföra utbildningen inför läsårsstart” säger Caroline Hedenbergh Bornliden, Verksamhetschef grundskola Växjö Kommun

Typ 1 diabetes är den vanligaste livshotande sjukdomen som drabbar barn i Sverige. Över 950 barn och minst lika många vuxna insjuknar varje år. I dagsläget går det inte att förebygga sjukdomen och det finns inget botemedel. Behandlingen är krävande, ständigt pågående och påverkar allt i livet. Därför behöver barn och unga stöd för att få samma möjligheter att må bra och klara skolan och sina fritidsaktiviteter som alla andra. 

Enligt en enkätundersökning som T.A.D.1 genomförde under maj 2022 upplever endast 14% av de tillfrågade barnen och ungdomarna att den skolpersonal de möter har tillräckligt med kunskap om typ 1 diabetes och endast 3 av 10 känner sig trygga i skolan. 

- "Tre av våra lärare hade idag ett uppstartsmöte med elev, vårdnadshavare och sjuksköterska då eleven debuterade under sommaren. Utbildningen gjorde verkligen att mötet kändes lättare och att vårdnadshavare kände sig tryggare", berättar läraren Marcus.

Ser man den korta film vi tagit fram som introduktion till vår utbildning förstår man varför den är så viktig, både för drabbade elever och deras föräldrar men också för personalen inom skolan som tidigare inte haft tillgång till denna typ av utbildning” säger Elin Cederbrant, grundare av T.A.D.1

Se filmen Vadå T1D?

https://consent.youtube.com/m?continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLvIP06YBfs0%26feature%3Dyoutu.be%26cbrd%3D1&gl=SE&m=0&pc=yt&cm=4&hl=sv&src=1

T1D-säker skola är en utbildning som passar all förskole- och skolpersonal då den är uppdelad i tre steg som bygger på varandra för att varje person ska få tillräcklig kunskap baserat på hur nära ett barn med typ 1 diabetes man arbetar. Utbildningen är efterlängtad av både barn och elever med typ 1 diabetes och deras föräldrar som tidigare själva fått dra ett stort lass när det gäller utbildning av skolpersonal.

- ”Ett fantastiskt verktyg för oss i skolan och ett jättebra komplement till sjukhusens och vårdnadshavarnas utbildning. Det digitala verktyget är väldigt heltäckande och upplägget passar perfekt för oss i skolan. Var och en kan ta till sig informationen i sin egen takt och repetera hur många gånger som helst!” säger Åsa Lundvall, skolsköterska Olovslundskolan, Järfälla Kommun som testat utbildningen.

Innehållet är framtaget av Emma Bygdén och Elin Cederbrant, som själva lever med typ 1 diabetes, i samarbete med andra drabbade, deras närstående, skolpersonal och vårdpersonal. Hela utbildningen är faktagranskad av Karolinska Universitetssjukhuset, med doktorand och specialistdietist Elisabeth Jelleryd i spetsen.

Läs mer om utbildningen på www.t1dsäker.se

https://www.tad1.se/t1dsaker

Kort om typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes är den absolut vanligaste livshotande obotliga sjukdom som drabbar barn! Varje år insjuknar drygt 950 barn och minst lika många vuxna i typ 1 diabetes i Sverige.

Antalet som insjuknar ökar för varje år och man vet inte varför. Totalt lever drygt 55 000 personer i Sverige, både barn och vuxna, med den kroniska sjukdomen typ 1-diabetes. Det är en autoimmun sjukdom, vilket betyder att kroppens immunförsvar attackerar de egna vävnaderna. Vid typ 1-diabetes angrips de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln så att de inte längre kan producera insulin. Utan insulin kan vi inte leva vilket innebär att personer med typ 1 diabetes själva måste tillföra insulin via insulinpenna eller insulinpump, vid varje måltid, varje dag, livet ut

Press release

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt