Kerendia ingår i högkostnadsskyddet med utökad subvention

Kerendia (finerenon) subventioneras nu för behandling av kronisk njursjukdom stadium ett till fyra med förhöjda nivåer av proteinet albumin i urinet (albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna.

https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2023-07-10-kerendia-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-utokad-subvention.html

Kerendia är ett läkemedel som används för behandling av kronisk njursjukdom (med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna.

Kronisk njursjukdom är vanligtvis en långsamt fortskridande sjukdom som inte ger symtom i sin mildaste form men som i de svårare formerna ger besvärande symtom och risk för att utveckla följdsjukdomar med försämrad livskvalitet och högre risk att dö. Patienter med typ 2-diabetes, kronisk njursjukdom och förhöjda nivåer av proteinet albumin i urinet (albuminuri) har en måttlig till mycket hög risk för att njurens funktion försämras ytterligare. Tillståndet är dessutom förenat med en hög till mycket hög risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar.

Det verksamma ämnet i Kerendia är finerenon, som förhindrar utvecklingen av ärrvävnad (fibros) och inflammation.

Kerendia ingår sedan hösten 2022 i högkostnadsskyddet för behandling av patienter med kronisk njursjukdom (stadium tre och fyra med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna. Företaget har ansökt om att Kerendia även ska vara subventionerat för de patientgrupper inom det godkända användningsområdet som inte ingår i högkostnadsskyddet, det vill säga även för patienter i stadium ett och två.

TLV bedömer att inget tillägg till bästa understödjande vård är relevant jämförelsealternativ till Kerendia. För de flesta patienter med njurfunktionsnedsättning, albuminuri och typ 2-diabetes inkluderar standardbehandling RAAS-blockad och SGLT2-hämmare.

Kliniska studier har visat att behandling med Kerendia som tillägg till bästa understödjande vård har bättre effekt när det gäller att bromsa försämring av njurfunktionen samt att minska risken för kardiovaskulär sjukdom.

TLV:s analyser visar att kostnaden för behandling med Kerendia är rimlig för det aktuella användningsområdet.

När ett läkemedel godkänns för ytterligare användningsområden av Läkemedelsverket, ingår dessa användningsområden per automatik i läkemedelssubventionerna om TLV har beviljat läkemedlet generell subvention. Företaget har en pågående studie som utvärderar Kerendia för behandling av hjärtsvikt med bevarad pumpförmåga (ejektionsfraktion). TLV kan i det aktuella ärendet inte avgöra om kostnaden för användningen av Kerendia till det ansökta priset är rimlig även för behandling av hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Kerendia ska ingå i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till det användningsområde som är godkänt i dagsläget: Behandling av
kronisk njursjukdom (med albuminuri) associerad med typ 2-diabetes hos vuxna.

Beslutet gäller från och med den 8 juli 2023.

Relaterad information

Dokument

Press release TLV
 
Nyhetsinfo
ww red DiabetoogNytt