Det kan vara välgörande för sinnet att lyssna på fågelsång.

robin
Så här års kvittrar fåglarna på många håll. Och det finns forskning som tyder på att fågelsång faktiskt är välgörande för hälsan.

Kvitt, kvitt, kvidderitt. Förra året publicerades två studier som kopplar ihop fågelsång med välbefinnande. 

Det verkar till och med som att lyssna på inspelningar av fågelsång kan lindra negativa känslor. 
I en av studierna, publicerad i Scientific Reports, bad forskare 1 300 personer att rapportera information om välbefinnande och sin omgivning tre gånger om dagen via en app.

https://www.nature.com/articles/s41598-022-20207-6?itid=lk_inline_enhanced-template

När forskarna analyserade alla data de fick in såg de ett samband mellan att se eller höra fåglar och förbättrad mental hälsa. Sambandet kvarstod även efter att forskarna tagit hänsyn till sådant som närvaro av vatten eller gröna landskap och deltagarnas utbildning och yrke.

Den positiva effekten av att höra fåglar tycktes också hålla i sig i flera timmar. Enligt forskarna var effekten god både hos friska deltagare och hos de som hade depression.

I en annan studie, publicerad i samma tidskrift, såg forskarna att friska deltagare som lottades till att lyssna på ett sex minuters långt klipp på fågelsång upplevde minskade känslor av ångest och depression. Deltagarna som i stället lottats till att lyssna på trafikljud upplevde mer depressiva känslor.

Forskarna resonerar också kring varför fågelsång kan ha positiva effekter på oss. En del kan vara att fåglar får oss att känna oss nära naturen – och att vistas i naturen har visat sig ha en lugnande och positiv effekt på bland annat koncentration.

Petra Hedbom/TT Press release

Nyhertsinfo

Se också
https://www.countryliving.com/uk/wellbeing/a41798920/birds-can-improve-mental-wellbeing/

Wellbeing

Birdsong and bird sightings can have great benefits for mental health, new study finds

Birdlife encounters could be prescribed by doctors to treat mental health condition

www red DiabetologNytt