Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 2022 Lund

Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten 2022 tilldelas Ewelina Golec för sin betydelsefulla studie om komplementproteiners betydelse för insulinutsöndring

Typ 2-diabetes, TD2, är en kronisk sjukdom som orsakas av försämrad insulinproduktion eller eller att insulinets effekt är försämrad ute i kroppens vävnader, så kallad insulinresistens.

Vid TD2 behöver kroppen producera mer insulin än vanligt för att uppnå önskad effekt i vävnader, vilket leder till att utmattade betaceller, som är de celler som tillverkar insulinet i bukspottkörteln, dör. När det sker blir nivåerna av glukos i blodet höga, och det kan leda till allvarliga komplikationer. Över en halv miljon personer har diabetes i Sverige och av dem har 80-90 procent har typ 2-diabetes 

Motivering Ewelina Golec

Ewelina Golec belönas för sin avhandling om hur olika intracellulära proteiner är involverade i insulinutsöndring och överlevnad av de insulinproducerande betacellerna. Dessa så kallade komplementproteiner, som tidigare främst studerats med avseende på immunförsvaret mot infektioner och autoimmuna sjukdomar, har nu även visat sig ha en viktig intracellulär funktion i betaceller.

Forskningsarbetena beskrivna i Ewelina Golecs avhandling kan i framtiden leda till utveckling av nya läkemedel för ökad insulinutsöndring hos T2D-patienter och har redan väckt stor uppmärksamhet internationellt. 

Länk till Ewelina Golecs avhandling: Modern roles for an ancient system. Intracellular Complement in the regulation of cell function 

https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/119346350/PhD_thesis_Ewelina_Golec_Faculty_of_Medicine_Lund_University.pdf

Pris på 25 000 kr delas ut 13 april, kl 18.00 på Locus Medicus Lundensis, Tunavägen 5 i Lund. Pristagarna håller då också ett kort föredrag om sin forskning. 

Press reelease Läkaresällskapet i Lund

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt