Välkommen till eHälsoläkarföreningen

Den digitala transformationen har nått sjukvården och hur vi bedriver god vård stöps nu om i grunden skriver föreningen på sin www.

Vi vill säkerställa att läkare är med och styr denna utveckling. eHälsoläkarföreningen är en nybildad förening som påbörjat sitt arbete under 2019.

I mars 2020 blev föreningen upptagen som intresseförening i Sveriges läkarförbund.

Mål inom eHälsoläkarföreningen

I verksamhetsplanen för Sveriges läkarförbund, Strategi 2020, ligger under initiativ C – Sjukvårdspolitik ett mål C3 som stipulerar att ”Läkarprofessionen ska vara en ledande aktör inom utvecklingen av e-hälsotjänster”. Detta mål är eHälsoläkarföreningen ledstjärna. I september 2019 har eHLF ett arbetsmöte där verksamhetsplan fastställs.

Arbetet inom våra fokusområden sker i våra råd som i dagsläget omfattar: Utbildningsrådet, Innovationsrådet samt vårt Vetenskapliga Råd.

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete eller engagera dig i något av våra råd.

Nasim Farrokhnia
ordförande

Möt eHälsoläkarföreningen

eHälsoläkarföreningen är för dig som tror på digitaliseringens möjligheter för hälso- och sjukvården. Vi arbetar utifrån den nationella digitaliseringsstrategin med fokus på innovation, kompetens och ledning. Vi medlemmar kommer från olika specialiteter och arbetsplatser och föreningen arbetar nära dem vi är till för, patienterna.

Det kostar inget att vara medlem i eHälsoläkarföreningen.

Ovan info från 

https://slf.se/ehalsolakarforeningen/om-oss/

 

I en intervju i Digital Hälsa framförs, att läkarprofessionen måste ta en  mer aktiv roll i att driva den digitala transmissionen. Föreningen ska engagera sig i frågor om innovation, förändringsledarskap, digitala arbetssätt och verktyg

Föreningen bildades 2018, och är sedab 2019 en intresseförning inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har 150 medlemmar.  

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt