Brist på GLP-1-analoger

Publicerat 2023-01-24

Det är brist på i princip alla GLP-1-analoger, Ozempic (semaglutid inektion), Victoza (liraglutid injektion) och Trulicity (dulaglutid injektion).

Troligtvis kommer bristsituationen att pågå, av och till, under större delen av 2023.

För leveransstatus, se information om restanmält läkemedel på Fass.se.

Rekommendation vid brist på GLP1-analoger

Ren HbA1c-sänkning

Se över om GLP-1-behandling haft en HbA1c-sänkning på minst 5 mmol/l, har den inte haft det bör läkemedlet sättas ut.

Byte kan behöva ske i första hand till viktneutral blodsockersänkande behandling: metformin, DPP-4-hämmare och SGLT-2-hämmare.

Högriskpatienter

För GLP-1-behandlade patienter med behov av sekundärprofylax (hjärtsjuka och njursjuka) bör byte till SGLT-2-hämmare göras. Observera risk för ketoacidos vid akut sjukdom och/eller intorkning. Vid hjärtsvikt bör inte DPP-4-hämmaren Onglyza (saxagliptin) användas.

Rybelsus (semaglutid tablett) har inte visat någon kardioprotektiv effekt och kräver disciplin vid användandet på grund av dålig biotillgänglighet. Väljer man ändå att använda detta som blodsockersänkande behandling bör utvärdering med nytt HbA1c ske efter två månaders behandling.

_______

• NAG LOK
° NAG glukossänkande läkemedel diabetes typ 2
• Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

_______

NAG dvs Nationell ArbetsGrupp

Från www.janusinfo.se

LOK, Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittér

https://janusinfo.se/lakemedelskommitte/lok/artiklar/bristpaglp1analoger.5.62705593185d44849bd47c2d.html

För att veta vad som är restnoterat på apotek som förskrivare?
  1. Gå in på 
    https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/restsituationer 
  2. Klicka strax ovanför mitten på "Lista över restnoterade läkemedel (Excel), tar 10-15 sek att ladda ner
  3. Den uppdateras en gång per dygn 24/7/365

 

Nyhetsinfo

www red Diabetolognytt