• Cykling eller promenader i 35 minuter varje dag minskar risken för svåra symtom och död vid hjärnblödning. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin.

I Sverige drabbas årligen drygt 20 000 personer av stroke, varav cirka 2500 är till följd av hjärnblödning som är den allvarligaste formen.

Regelbunden träning minskar risken för hjärnblödning, men för den som ändå drabbas kan lätt fysisk aktivitet under minst fyra timmar i veckan ha stor betydelse. Det visar en ny studie.

–  Resultaten visar att de som var lätt fysiskt aktiva innan sin hjärnblödning, som att ta en promenad eller cykla minst 35 minuter per dag, fick en minskad sannolikhet för svåra symtom och död efter hjärnblödningen, säger Adam Viktorisson, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Symptom efter en stroke

En stroke innebär akut syrebrist i hjärnan och orsakas antingen av ett stopp i blodkärlen (hjärninfarkt) eller en blödning.

Symtomen som uppstår vid stroke kan vara förlamning, oftast i ena kroppshalvan, men också talstörning, synfältsbortfall, yrsel med balanssvårigheter, kraftig huvudvärk och medvetslöshet.

Få motionerade regelbundet

I studien var närmare hälften av personerna inaktiva före hjärnblödningen. En av tre utförde lätt fysisk aktivitet. Färre än fem procent motionerade regelbundet.

– Fysisk aktivitet är inte synonymt med träning. Att träna är en medveten handling där man rör sig för att stärka muskler eller förbättra kondition. Fysisk aktivitet kan vara att promenera till jobbet eller att gå till affären. Det är anmärkningsvärt att även lätt fysisk aktivitet gör stor skillnad. Man ska dock komma ihåg att studien utgår från en åldrad population där även lätt fysisk aktivitet kan vara ansträngande, säger Adam Viktorisson.

Koppling till svåra symtom

Studien påvisar inget orsakssamband mellan fysisk aktivitet och skydd mot allvarliga symtom vid hjärnblödning, men kopplingen är stark.

Beaktas alla strokesymtom och dess svårighetgrad drabbades närmare häften av dem som var inaktiva av mycket svår hjärnblödning. Det kan jämföras med färre än 20 procent bland tidigare fysiskt aktiva.

Dubbelt så hög femårsöverlevnad

Sannolikheten att överleva fem år efter hjärnblödning var mer än dubbelt så hög bland fysiskt aktiva.

– Denna studie kan förhoppningsvis bidra till att människor rör på sig mer vilket minskar andelen svårt skadade patienter. Ökad rörlighet kan då också innebära bättre livskvalitet för patienterna och mindre belastning för vården, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen som är  professor vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Mer om studien

Studien innefattar samtliga patienter som vårdats för hjärnblödning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg mellan 2014 och 2019. Totalt inkluderades 763 personer med hjärnblödning och en jämförelsegrupp på 4425 personer med hjärninfarkt. Medelåldern var 73 år och hälften är kvinnor.

Vetenskaplig studie:

Associations of Prestroke Physical Activity With Stroke Severity and Mortality After Intracerebral Hemorrhage Compared With Ischemic Stroke, Neurology.

Läs hela artikeln pdf free

https://n.neurology.org/content/99/19/e2137

 

Associations of Prestroke Physical Activity With Stroke Severity and Mortality After Intracerebral Hemorrhage Compared With Ischemic Stroke

First published August 19, 2022, DOI: https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000201097 

 

Abstract

Background and Objectives

Prestroke physical activity may protect the brain from severe consequences of stroke. However, previous studies on this subject included mainly ischemic stroke cases, and the association between prestroke physical activity and outcomes after intracerebral hemorrhage is uncertain. Therefore, we sought to examine the associations between prestroke physical activity, stroke severity, and all-cause mortality after intracerebral hemorrhage in comparison with ischemic stroke.

MethodsThis was a longitudinal, register-based cohort study. All adult patients with intracerebral hemorrhage or ischemic stroke admitted to 3 stroke units in Gothenburg, Sweden, between November 1, 2014, and June 30, 2019, were screened for inclusion. Physical activity was defined as light physical activity ≥4 h/wk or moderate physical activity ≥2 h/wk the year before stroke. Stroke severity was assessed on admission using the NIH Stroke Scale. All-cause mortality rates were followed up to 7 years, from the time of incident stroke until death or censoring. Ordinal logit models and Cox proportional hazards models were used to estimate adjusted associations of prestroke physical activity.

Results

We included 763 patients with intracerebral hemorrhage and 4,425 with ischemic stroke. Prestroke physical activity was associated with less severe strokes by an adjusted odds ratio of 3.57 (99% CI 2.35–5.47) for intracerebral hemorrhages and 1.92 (99% CI 1.59–2.33) for ischemic strokes. During a median follow-up of 4.7 (interquartile range 3.5–5.9) years, 48.5% of patients with intracerebral hemorrhage died, compared with 37.5% with ischemic stroke. Prestroke physical activity was associated with decreased short-term mortality (0–30 days) by an adjusted hazard ratio of 0.30 (99% CI 0.17–0.54) after intracerebral hemorrhage and 0.22 (99% CI 0.13–0.37) after ischemic stroke. Prestroke physical activity was further associated with decreased long-term mortality (30 days–2 years) by an adjusted hazard ratio of 0.40 (99% CI 0.21–0.77) after intracerebral hemorrhage and 0.49 (99% CI 0.38–0.62) after ischemic stroke.

Discussion

Prestroke physical activity was associated with decreased stroke severity and all-cause mortality after intracerebral hemorrhage and ischemic stroke, independent of other risk factors. Based on current knowledge, health care professionals should promote physical activity as part of primary stroke prevention.

 

Press release

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt