Här är länk för fritt deltagande till Världsdiabetesdagen 11/11 kl 9-14.30 i Stockholm. Spara 795 kr plus moms

Svensk Förening för Diabetologi tillsammans med Dagens Medicin

 

Otroligt fint program

Diabetesvård med superkrafter

 

Det är 20 platser, som är fria,                                                                                        och först till kvarn gäller enligt Dagens Medicin.

https://www.bonniernewsevents.se/x3Y5Z

Välkommen med din anmälan

för deltagande i mötet i Stockholm 11/11

 

Självklart finns det sedan fler platser med då ordinarie deltagaravgift 

"Diabetsvård med superkrafter"

https://www.bonniernewsevents.se/event/a1259c73-5c78-4b4f-86bd-ca82af37d532/summary

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt